2024. Április 24., szerda
György névnapja

Judit

2022-07-29 15:20 | Nézettség: 5627
Judita, Judy, Jodie, Judith Giuditta, Jutta a Judit név idegen nyelvű változatai. A név szinte minden nyelvben megtalálható és kedvelt, bár hazánkban az utóbbi évtizedben vesztett a népszerűségéből. Judit névnap kétszer is szerepel a hagyományos naptárakban.

A Judit héber eredetű női név, melynek jelentése Júdeából való zsidó nő. Judit a magyar lakosság körében a 10 leggyakoribb női név, azonban az elmúlt évtizedben a újszülött kislányok már ritkán kapják ezt a nevet.

A hagyományos naptárakban kétszer is szerepel július 30-án és december 10.-én. Ezek eredete érdekes módon nem Judit nevű szentekhez kapcsolódik, hanem a Judithoz nagyon hasonló nevű szentekhez. Az ortodox egyházakban július 30-a Caesareai Szent Julitta emléknapja, míg a katolikus egyház december 10-én Meridai Szent Júlia emléknapját tartja.

Judit

További Judit névnapokkal is találkozhatunk melyek viszont már Judit nevű szentekhez kapcsolódnak. Január 13 Szent Juttához, míg május 5 Szent Kulmsee-i Juttához kapcsolódik.

Árpád-házi Judit 

A magyar történelemben már a X. században találkozhatunk a Judit névvel. Árpád-házi Judit Géza fejedelem és Sarolt elsőszülött gyermeke volt.  Szent István királyunk nővére. Judit 985-ben hozzáment Vitéz Boleszláv lengyel fejedelemhez, miután az az első feleségét eltaszította magától. Házasságukból egy gyermek született, aki rövid időre lengyel fejedelem lett. 989-ben Boleszláv Juditot is eltaszította magától, aki ezt követően újra férjhez ment Gavril Radomir bolgár trónörököshöz. Házasságukból született Delján Péter, a későbbi bolgár cár.. Judit 1030 táján halt meg.

Judit és a Judit könyve

A Judit könyve Juditról, a gyönyörű és istenfélő zsidő özvegy hős cselekedeteit meséli el.  A Judit könyve a katolikus Biblia egyik deuterokanonikus könyve. A héber és protestáns Bibliából kimaradt és csak görög nyelven maradt fenn. A történet számos ősi nyelven él, és egy népmesén alapulhat, amit valószínűleg Kr. e. 160–37 között jegyeztek le. A könyv elbeszélése szerint a ninivei uralkodó Nabukodonozor hadvezére, Holofernész hadjáratot vezetett Izráel ellen, és amikor Bethulia városához ért, a moábiták népének fejei azt tanácsolták neki, hogy ne ostromolja meg a város, hanem zárja el a város vizforrásait és így éheztesse, szomjaztassa ki a városlakókat. Mikor az ostromlott város már majdnem megadta magát, Judit az ellenség táborába ment, ahol Holofernész kegyeibe férkőzött, és elbűvölte szépségével. Judit lefejezte a részeg Holofernészt és fejével visszatért a városba, amit kitűztek a városfalra, így a zsidók megfutamították az ellenséget.

 

 

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Április hónap névnapok