2023. Április 2., vasárnap
Áron névnapja

Ágnes - tudd meg ki lesz a párod

2014-01-20 10:47 | Nézettség: 440
Az Ágnes névhez számos egyházi és népi hagyomány kötődik, a két Ágnes nevű szentet is ünnepelünk, egyikük az Árpád-ház kötődik. A névvel számos irodalmi alkotásban is találkozhatunk, és biztos sokan emlékeznek még a Mohai Ágnes nevű ásványvízre is.

Az Ágnes név nem csak Magyarországon, de az egész világban elterjedt, számos különböző nyelvi alakban használják. Hazánban a 11. leggyakoribb női név, bár népszerűsége az utóbbi években csökkent. Ágnes görög eredetű, a hagnosz (régebbi alakban hagiosz) szóból származik. Jelentése: szűzies, tiszta, szemérmes.  Korábbi magyarázatok szerint a latin agnus („bárány”) szóból ered, ez azonban csak a hasonló hangzás és a bárány jelképes jelentése miatti vélt egyezés, ennek ellenére az agnus (bárány) szó olyan régen összeolvadt az Ágnes nappal, hogy egyes egyházi szokások is ehhez kötődnek.

Ágnes - tudd meg ki lesz a párod

Ágnes napi hagyományok, hiedelmek és népszokások

Az Ágnes naphoz egyházi szokások is kötődnek. Két bárányt hoznak a Tre Fontane trappista apátságból Rómába a pápához megáldani. Nagycsütörtökön nyírják meg őket, és a gyapjukból szövik a palliumot, az érseki vállszalagot, amelyet a pápa ad az újonnan felszentelt érseknek, méltósága és a pápával való egysége jeleként.

A népi időjóslásban fontos szerepe van az Ágnes napnak, amiről a mondóka is árulkodik: „Ágnes hideg, engesztel Vince, had teljék a pince”. Ez azt jelenti, hogy az Ágnes napi, és az azt követő Vince napi időjárás mindig ellentétes egymással, ha az egyik hideg, akkor a másik enyhe lesz, ha az egyik szeles, akkor a másik csendes. Ha Ágnes napja felhős, borús volt, azt jó jelnek vették, mivel akkor Vince napon napos idő volt várható, amiből a bőséges szőlőtermésre, jó minőségű borra következtettek.

Másrészről az Ágnes nap a férjjövendölés napja is:  angolszász területeken ismert az a népszokás, mely azt kívánja a fiatal lányoktól, hogy olyan rituálékat végezzenek Szent Ágnes ünnepének előestéjén (január 20-ról 21-re virradó éjjel), amelynek révén meglátják jövendőbeli férjüket. Az egyik ilyen rituálé, hogy a fiatal lányok este a tűpárnájukból kihúzogatták a tűket és egyet a hálóingük ujjába szúrtak, annak érdekében, hogy álmukban megjelenjen jövendőbelijük.

Ezt a babonát örökítette meg John Keats egy versben:

Jonh Keats: Szent Ágnes – este  
(részlet)

Szent Ágnes estjén, így mondták neki,
boldog jelentést láthat ifjú lány,
kedvese lágyan átölelheti
mézes éjfélkor, hogyha jókorán
átment előírt ceremónián:
böjtölve ágyba térjen és hanyatt
szűzfehéren feküdjön nyoszolyán,
semerre se pillantson ezalatt,
az égtől vágyai beteltét kérje csak.

Ő töprengett e hóborttal tele:
a bús istenként síró muzsikát
alig hallotta, szűzleány-szeme
földre szegezve, száz sodró uszályt
látott, de nem ügyelt: hiába állt
elébe lábujjhegyen sok vitéz,
s gőgjétől le nem hűtve állt odább,
mind nem látta, másutt a szív, az ész:
Ágnes álmára várt, mi édes, mint a méz.

                               Fordította: Károlyi Amy

Ágnes napján a legények karácsonyfát díszítettek és így mentek a lányos házakhoz, verses köszöntővel üdvözölve őket.

További népszokás bizonyos helyeken, az áldott állapotban lévő asszonyok sós vízben mosakodnak  meg, hogy a gyerekük szép és egészséges legyen.

Szent Ágneshez kapcsolódó történetek

Az Ágnes névnapok közül a január 21-e és a június 8-a egy-egy Ágnes nevű szenthez kapcsolódik.

Szent Ágnes szűz és vértanú, a katolikus egyházak szentje. Egyike annak a hét nőnek, akik szerepelnek a szent szüzek sorában a római misekánonban. Ő a szüzesség, a kertészek, a leányok, a jegyespárok, a nemi erőszak áldozatainak és a szüzeknek a védőszentje.

A történet szerint Sempronius prefektus szerette volna fiának feleségül Ágnest, de a lány elutasítása nyomán halálra ítélte. Mivel a római jog nem engedélyezte szüzek kivégzését, Sempronius a meztelen Ágnest keresztül vonszolta az utcákon egy bordélyházig. Ezalatt csodák történtek. A lány imájára a haja megnőtt és befedte a testét, hogy elfedje szégyenét. Azok a férfiak pedig, akik megpróbálták megerőszakolni, rögtön megvakultak. Máglyán akarták megégetni, de a fahasábok nem égtek. Erre a főtiszt kihúzta a kardját és lefejezte Ágnest. Más szövegemlékek szerint torkon döfte. Úgy tartják, hogy Ágnes kiömlött vérét más keresztények felitatták ruhadarabokkal a kivégzőhely földjéről. Ünnepét kezdettől fogva január 21-én ülték, mert a egyes források szerint ezen a napon temették el.

Június 8-án van az ünnepnapja Árpád-házi Szent Ágnesnek, aki  III. Béla lányányak, Konstanciának és  I. Ottokár cseh királynak a lánya volt. Atyja tervei szerint először Szakállas Henrik sziléziai herceg, és Szent Hedvig fiával jegyezték el. Három évet töltött Sziléziában kolostorban. Miután jegyese vadászbalesetben meghalt, Ágnest visszavitték Prágába, ahol a doksonyi premontrei nővérek nevelték tovább.

Második vőlegénye a későbbi VII. Henrik német király lett, ezért Ausztriába, a Babenberg-ház udvarába vitték, de atyja fölbontotta ezt az eljegyzést, és inkább II. Frigyesnek ígérte lánya kezét. 1230-ban I. Ottokár váratlanul meghalt, és Ágnes IX. Gergely pápa közreműködésével rávette II. Frigyest, hogy álljon el a házasságtól. Visszatért Prágába, ahol háza közelében kolostort építtetett a minoritáknak, majd klarissza kolostort alapított a Szent Jakab-templom mellett. Ágnes maga is belépett a kolostorba, majd 1234-ben átvette annak irányítását. Főleg a betegekkel és az árvákkal törődött, olyannyira, hogy valóságos városnegyed alakult karitatív intézményeiből. Mindvégig tartotta a kapcsolatot családjával, erélyesen és okosan közvetített rokonainak vitáikban. Halála előtt kibékítette Vencel királyt és lázadó fiát, Ottokárt. II. János Pál pápa 1989. november 12-én avatta szentté.

Források:

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Április hónap névnapok