2024. Április 24., szerda
György névnapja

Húsvét 2025 - Mikor van húsvét 2025-ben?

2024-02-01 07:39 | Nézettség: 1914
A Húsvét egy mozgó ünnep, ezért minden évben más-más dátumra esik. A húsvéti ünnep 4 napból áll: Nagypéntek, Nagyszombat, Húsvét Vasárnap és Húsvét Hétfő. Hazánkban 2017 óta ez 4 munkaszüneti nap egymás után, így kiváló alkalom a családi utazásokra, pihenésre, kikapcsolódásra, ezért sokan tervezni szertnének erre az időpontra. Mutatjuk, hogy mikorra esik Húsvét 2025 -ben.

 

A húsvét pontos dátumának kikalkulásához csillagászati eszközöket kell igénybe vennünk, tekintettel arra hogy pontosan 1700 évvel ezelött a Nikaiai zsinaton csiallagászathoz kötődően határozták meg az ünnep időpontját. A computus paschalis, vagyis magyarul a húsvétszámítás a Húsvét  dátumának meghatározásának folyamata. Ezek szerint:

A Húsvét ünnepe a március 21.-i tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnapon van, vagyis legkorábban március 22-én és legkésőbb április 25-én.

Húsvét 2025-ben

Nézzük mit jelent ez 2025 vonatkozásában: a Nagypéntek április 18. napjára esik, Nagyszombat április 19-én van. A Húsvét vasárnap április 20. napjára esik, míg a Húsvét hétfő április 21.-én van. A két munkaszüneti nap (Nagypéntek és Húsvét hétfő) miatt ez az áprilisi hétvége négy napos pihenére ad lehetőséget.

Húsvéti ünnep pontos dátumai 2025-ben

  • Nagypéntek - 2025 április 18
  • Nagyszombat - 2025 - április 19
  • Húsvét Vasárnap - 2025 április 20
  • Húsvét Hétfő - 2025 április 21
Húsvét 2025 - Mikor van húsvét 2025-ben?

Nikaiai zsinat - 1700 éve történt

A nikaiai zsinatot az Egyház történetének egyik meghatározó pillanataként tartják számon, amely 325-ben Nicea városában került megrendezésre. A zsinat célja az volt, hogy rendezze az akkori keresztény közösséget megosztó teológiai vitákat, különös tekintettel az Arianizmusra.

Arius, az alexandriai püspök, képviselte azt a nézetet, hogy Jézus Krisztus nem azonos lényegű Istenrel, hanem teremtménye. Ez a nézet ellentétben állt a korábbi egyházi tanításokkal és az egyistenhite kialakított dogmával.

A zsinat résztvevői között számos püspök, pap és teológus volt jelen, akik az egységes keresztény hit megteremtése érdekében gyűltek össze. A viták és tanácskozások során kialakult az ortodox keresztény hit alapjait lefektető Niceai Hitvallás.

Ebben az egyház hivatalosan kinyilvánította, hogy Jézus Krisztus azonos lényegű az Atyával, vagyis valóban Isten Fia és azonos istenséggel rendelkezik. Ezzel elítélték az arianizmust és megerősítették az egyistenhit alapelveit.

A nikaiai zsinatnak tehát nagy jelentősége volt az egyház egységének és teológiai tanításának kialakításában. A Niceai Hitvallás a keresztény ortodoxia egyik alapkövévé vált, és az azt követő zsinatokon további dogmatikus formulációk fejlődtek ki, amelyek az egyház hivatalos tanítását képezték.

Húsvét időpontja és a Nikaiai zsinat

A nikaiai zsinat egyik fontos kérdése volt a húsvéti dátum meghatározása. Ebben az időben a keresztény egyházban még nem volt egységes megállapodás a húsvéti ünnep időpontjáról.

A zsinaton döntést hoztak arról, hogy a húsvétot a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtölte után kell megünnepelni, és kifejezték az ószövetségi peszah (zsidó húsvét) időpontjával való összhangot.

Ez a döntés része volt annak az erőfeszítésnek, hogy az egyház egységesítse a liturgikus gyakorlatát, és a húsvétot ugyanabban az időpontban ünnepelje meg az egész keresztény közösség. Bár a nikaiai zsinat nem közvetlenül a húsvéttal kapcsolatos viták miatt gyűlt össze, a dátum meghatározása része volt a zsinat által elért szélesebb liturgikus és teológiai egyetértésnek.

A húsvétszámítás szabályai immár 1700 éve rögzítettek, így akár évekkel előre meg tudjuk mondani a húsvét pontos dátumát, így azt is hogy mikor lesz húsvét 2025-ben.

Ortodox húsvét 2025

A 2025-ös év abból is különleges, hogy a katolikus és az ortodox húsvét - ami nem minden évben esik egy időpontra - 2025-ben pontosan ugyanazon a napokon van. A legnagyobb különbség a két egyház húsvét ünnepe között maximum öt hét lehet.

Nézzük hogy alakul az ortodox egyházban a Nagypéntek, Nagyszombat, Húsvéthétfő és a Húsvét Vasárnap időpontja 2025-ben:

  • Ortodox Nagypéntek: 2025. április 18.
  • Ortodox Nagyszombat: 2025. április 19.
  • Ortodox Húsvét Vasárnap: 2025. április 20.
  • Ortodox Húsvét Hétfő: 2025. április 21.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Április hónap névnapok