2024. Április 24., szerda
György névnapja

Áprilisi névnapok - Milyen névnapok vannak Áprilisban?

Az április hónap Bolondok napjával indul, mely napon ovatosnak kell lennünk, nehogy tréfák áldozatává váljunk. Az áprilisi névnapok között találjuk az Andrea, Vince, Zsolt névnapokat. A hónap második felében pedig köszönthetjük a az Emmákat, Csillákat és a Györgyöket. Az április hónap utolsó napján pedig Kitti és Katalin névnap van. 

Áprilisi névnapok

névnapok hónapok szerint


Április hónap névnapok

Április 1.
Hugó névnap április 1-én van  a hagyományos naptárakban. A Hugó germán eredetű férfinév, amely a Hug- kezdetű nevek rövidüléséből keletkezett (Hugubert, Hugwin, Hugbald) nevek rövidüléseként keletkezett. A névelem jelentése értelem, más vélemény szerinta „hugh” jelentése germán nyelvekben szív, lélek. Az 1990-es években a Hugó szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 2.
Az Áron bibliai név, talán héber eredetű, jelentése: ihletett, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye. Az 1990-es években gyakori, a 2000-es években a 14-48. leggyakoribb férfinév.
Április 3.
A Buda régi magyar személynév, Attila fejedelem öccsének neve a monda szerint. Arany János balladája szól személyéről (Buda halála, 1863). Keresztnévként a 19. században újították fel. Egyes vélekedések szerint a szláv Budimir személynévből származik a magyar Bodomérrel együtt. A Budimir elemeinek a jelentése: lenni és béke. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Richárd névnap április 3-án van a hagyományos naptárakban. A Richárd név germán eredetű férfinév, a "ric" és "hard" elemekből áll, amelyek jelentése  "hatalmas, erős" és "kemény". A név a középkorban vált népszerűvé Európában, elsősorban Angliában a Normann Hódítás következtében.. A név női párja a  Rikarda. Az áprilisi névnap Chichester-i Szent Richárdhoz kötődik, aki Angliában élt a 13. században és chichesteri püspök volt. A szentet a szegények iránti elkötelezettsége és az egyházi reformok végrehajtására irányuló törekvései tettek híressé. Richárd név gyakorisága és becézése Az 1990-es években a Richárd igen gyakori,  a 2000-es években a Richárd a 27-42. leggyakoribb férfinév.
Április 4.
Izidor névnap Április 4-én van. Az Izidor görög eredetű férfinév. Jelentése: Ízisz ajándéka. Női párja: Izidóra. Az 1990-es években az Izidor, szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 5.
Vince névnap Január 22-én és Április 5-én van a hagyományos naptárakban.  Vince név a latin eredetű férfinév, a Vincentius rövidülése, melynek jelentése: győztes.  A név etimológiai értelmezése szerint százszoros bort jelent: Vin (bor) - Cent (száz) Egyes elméletek szerint ezért köthető Szent Vince a borhoz, ezért lett a borászok védőszentje. A Vince női párja Vincencia. A Vince névnapok Vince nevű szentek egyházi ünnepnapjaihoz köthetők, Zaragózai Szent Vincének január 22-én van az ünnepnapja, Ferrer Szent Vincé Április 5-én és Páli Szent Vincének pedig szeptember 27-én..
Április 6.
A Bíborka női név a régi magyar Bíbor név 19-20. századi felújításából ered. A Bíbor régi magyar női név, jelentése finom lenszövet. Az 1990-es években a Bíborka szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Vilmos névnap Április 6-án és Június 25-én van a hagyományos naptárakban. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm név latinos Vilhelmus alakjából származik, jelentése akarat + (védő)sisak. Női párja: Vilma Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években a 70-93. leggyakoribb férfinév.
Április 7.
A Herman férfinév a germán Hermann névből származik, amelynek jelentése hadsereg + férfi. Női változata: Hermina. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 8.
Dénes névnap április 8-án és október 9-én van a hagyományos naptárakban. A Dénes férfinév a görög Dionüsziosz névből származik, melynek jelentése: Dionüszosznak ajánlott. A görög mitológiában Dionüszosz a bor és a szőlő istene volt. Női párja: Dionízia. Az októberi 9-i névnap Párizsi Szent Déneshez köthető, aki egyike a tizennégy segítőszentnek. Dénes a  3. században a párizsi főegyházmegye első püspöke volt, ennek köszönhetően  lett Párizs védőszentje. A keresztény hagyomány szerint ha hozzá fohászkodsz, megvéd a megszállottságtól és a fejfájástól. Dénes vértanuhalált szenvedett, hitéért lefejezték, ezért a művészetekben gyakran saját fejével a kezében ábrázolják. Az 1990-es években a Dénes ritka név volt,  a 2000-es években a Dénes a 91-98. leggyakoribb férfinév.
Április 9.
Erhard névnap április 9-én van a hagyományos naptárakban. Az Erhard férfinév germán eredetű név, mely elemeinek jelentése: becsület és erős, merész. Erhard januári névnapja Regensburgi Szent Erhardhoz köthető, aki Angliában született, és Bajorországba ment az evangéliumot terjeszteni. A legenda szerint megkeresztelte Ottiko herceg vakon született leányát, aki a keresztség után viszanyerte látását. Később a kislány lett Szent Ottilia.. Erhard később a Regensburgi egyházmegye püspöke lett, és ebben a méltóságban hunyt el 707 körül. Az egyházi ünnepét január 8-ra tették. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 10.
Április 10-én van a hivatalos Zsolt névnap. A Zsolt a régi Solt személynév alakváltozata. A Solt az ótörök sultan szóból származik. "Az arameus eredetű arab sultan (uralkodó, császár) esetleg perzsa közvetítéssel került a törökbe. Az 1990-es években a Zsolt igen gyakori, a 2000-es években a Zsolt a 24-33. leggyakoribb férfinév.
Április 11.
Szaniszló névnap április 19-én van a hagyományos naptárban. A Szaniszló a szláv Stanislav férfinévből származik, jelentése: állhatatosság, szilárdság + dicsőség. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. A névnap eredete Szent Szaniszlóhoz, Lengyelország védőszetjéhez köthető. Szaniszló 1079 április 11-én halt vértanúhalált és halálának napja lett egyházi ünnepnapja és ezáltal Szaniszló névnapja is.
A Leó görög eredetű férfinév, a Leon rövidülése. Jelentése: oroszlán. Női névpárja a Leona. Az 1990-es években a Leó szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 12.
Gyula névnap április 12-én van a hagyományos naptárakban. A Gyula régi magyar férfi személynév, mely a török eredetű gyula méltóságnévből ered. a Gyula név a bolgár-török eredetű jula, vagyis fáklya szóból származik. A honfoglalás korában az ország második főméltóságát nevezték gyulának. A nevet 1795-ben mesterségesen, de tévesen azonosították a latin Julius névvel. A gyula méltóságnév hamar személynévvé vált, már a Képes krónikában is olvashatunk Gyula nevet viselő pogány vezérről: "Ezután Szent István király híres és eredményes hadat indított nagybátyja ellen, akit Gyulának hívtak."  A név évszázadokra feledésbe merült, és csak a 19. században újították fel. ezt követően a Gyula hamar népszerűvé vált. 1870-75 között Debrecenben a reformátusok között a 10., míg a katolikusok között a 4. legnépszerűbb név volt. Az 1950-es években a 12. helyen szerepelt a listán, 1967-ben pedig a 19. legnépszerűbb férfinév volt. Ezt követően folyamatosan veszít népszerűségéből,  a 80-as évekre visszacsúszott a 35. helyre.majd a 2000-es években a 62-78. helyen szerepelt a leggyakoribb férfinév listán. Az elmúlt öt évben az újszülöttek körében épphogy befért a legnépszerűbb 100 férfinév közé: 77-96 helyen szerepelt. A lakosság körében a 26. leggyakoribb név volt 2023. első napján. Az áprilisi névnap eredete A hagyományos Gyula névnap Szent Gyulához köthető, neki az egyházi ünnepnapja. Gyula a 35. pápa volt és korában az egyházban komoly viták és hatalmi villongások voltak. Nevéhez kötődik a pápai irattárat a császári hivatalok mintájára történő átszervezése.. Emellett öt templomot is építtetett és temetőt nyittatott. Szent Gyula a csatornatisztítók védőszentje.
Április 13.
Ida
A Ida germán eredetű női név, jelentése: tevékeny, serény valamint az Ida-, Idu- kezdetű, többnyire már nem használt nevek rövidülése is. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Április 14.
Tibor névnap április 14-én van a hagyomásnyos naptárakban.  Kevés olyan nevünk van melynek eredetére és jelentésére 5-6 kölönböző elmélet is található.  A Tibor névvel ez a helyzet.  Eredetéről a következő elméleteket ismerjük: Az egyik elmélet szerint a Tiborc név rövidüléséből alakult ki, mely név a latin Tiburtius névre vezethető vissza. Mások szerint a név a latin Tiberius szóból származik, melynek jelentése a "Tiber folyó vidékéről való"  A harmadik elmélet az ó-szláv nyelvhez kapszolódik, ott a Tibor  "szent helyet" jelent. Létezik egy elmélet miszerint az etruszk Tibur szóból alakult ki, melynek jelentése "becsületes ember". Bod Péterhez köthető egy elmélet, mely szerint ő alkotta egy erdélyi település nevéből.  A Tibor név európában elterjedt férfinév. Sokunk kedvence, a magyar Tibi csoki névként a Tibor becézett formáját kapta. A Tibor név gyakorisága A Tibor név a magyar férfi lakosséág körében a 13. leggyakoribb férfinév. A Tibor név napjainkra sokat veszített népszerűségéből, 1967-ben még a 8. legnépszerűbb név volt az újszülöttek körében, viszont a 2000-es évekre a 47-52. szinter esett vissza, az elmúl hét évben pedig a 63-75. helyen szerepelt a TOP100-as listán. 
Április 15.
Az Anasztázia jelentése feltámadott. Az Anasztázia férfi párja az Anasztáz.
Tas
A Tas régi magyar török eredetű személynév, a jelentése kő. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.Ezt a nevet viselte a honfoglaló hét vezér egyike.
Április 16.
Csongor névnap április 16-án van. A Csongor török eredetű régi magyar személynév, jelentése: sólyom. Az 1990-es években a Csongor igen ritka,  a 2000-es években a a Csongor a 60-75. leggyakoribb férfi név.
Április 17.
Rudolf névnap április 17-én van a hagyományos naptárakban. A Rudolf név germán eredetü, az eredeti németnév írásmódja Hrodolf volt. A Rudolf név jelentése dicsőség, hírnév + farkas. A név női párja a  Rudolfina, idegen nyelvű változatai az olasz Rodolfo, az angol Rudolph és a francia Rudolphe. Télapó rénszarvasát is Rudolfnak hívják. Az 1990-es években a Rudolf igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 18.
Andrea névnap március 18-án van a hagyományos naptárakban.  Az Andrea az András férfinév magyarul és több más nyelven is használatos női párja. Régen az Andrea nem volt ismert név, sem Magyarországon, sem külföldön (bár Angliában 1617-ben felbukkan) A név a görög andreiosz, andreas szóból ered, melynek jelentése férfias. Az Andrea név érdekessége, hogy míg a legtöbb nyelvben női névként működik, néhány helyen férfi névként használatos, például Bulgáriában és Olaszországban. Az Andrea név gyakorisága Az Andrea név a 20. században vált népszerűvé, 1967-ben már a 8. leggyakoribb magyar női név volt, a 80-as években pedig már a 3. helyen állt a Katalin és az Anita mögött. Az Andrea az 1990-es években igen gyakori név volt, de folyamatosan veszít népszerűségéből. A 2000-es években az Andrea a 62-94. leggyakoribb női név, de 2009-től nincs a  legkedveletebb 100 újszülött név között. 2019-ben csupán 42 kislány kapta ezt a nevet, amivel a 179. legnépszerünn név volt az újszülöttek körében. 2023 januárban több mint 90 ezer hölgy viselte az Andrea nevet, mely azt jelenti hogy a lakosság körében a 8. leggyakoribb név az országban..
Április 19.
Emma névnap kétszer is megtalálható a hagyományos naptárakban. Az Emma női név germán eredetű, Irmin germán isten nevéből származik, aki háború germán istene. A név jelentése talán előtörő, ami akar a villámra is utalhat.  Egy másik elmélet szerint az Emma név a germán hermion néptörzs nevéből ered. Nevének jelentése egyes források szerint: nagyság. Az Emma egyben az Erm-, Irm- kezdetű nevek rövidülése is. Az áprilisi névnap eredete egy német grófnőhöz köthető, akit Emmának hívtak és megözvegyülve birtokait szegényházak és templomok építésére fordította. Szent Emma grófnét 1040 körül Brémában temették el. Hasonló történet maradt fenn egy másk középkori hölgyről, Gurki Szent Emmáról, aki karintiai grófi családból származott. Hasonlóan németországi kortársához férje és fia halála után hatalmas vagyonát az ausztriai Gurk és Admont női, illetve férfi bencés kolostorának alapítására fordította. Szent Emma Ausztria nemzeU szentje, ünnepnapja június 27 és 29. A novemberi Emma névnap Boldog Emmához kapcsolható aki szintén hercegi családból származott, és Würzburg mellett volt apátnő. Az 1990-es években az Emma igen ritka, a 2000-es években az Emma a 23-85. leggyakoribb női név.
A Malvin germán eredetű, összetett női név, elemeinek valószínű jelentése: bíróság és barát. A németben a Malwin férfinév, női névpárja a Malwine. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Április 20.
Tivadar névnap április 20-án és november 9-én van a hagyományos naptárakban! A Tivadar férfinév a Teodor név magyar alakja. Fejlődési alakja: Teodor, Tiodor, Tiadar, Tivadar. Az 1990-es években a Tivadar igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 21.
A Konrád férfinév a német Kuonrat névből származik. Elemeinek jelentése: merész és tanács. Az 1990-es években a Konrád, szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 22.
Noémi névnap április 22-én van a hagyományos naptárakban. A Noémi név héber eredetű bibliai név. A név alapjául szolgáló közszó jelentése ’szépséges, kedves; gyönyörűségem, örömem’. A név a bibliában Ruth könyvében szerepel, ahol Ruth anyósaként említik. Noémi védőszentje Pulceheria (’szépséges’) bizánci császári hercegnő, aki egész életében segítette az egyházat. Ünnepnapja szeptember 10.-én van. A korábbi évszázadok 25 leggyakoribb nevet tartalmazó statisztikáiban nem szerepelt. 1967-ben 83 kislány kapta a Noémi nevet. A következő évtizedekben egyre népszerűbbé vált. 1983 és 1987 között 2240 esetben választották. 1996-ban a 27. leggyakoribb név volt. Ebben az évben 502 alkalommal anyakönyvezték első névként. 2000-ben a 24. volt a gyakorisági listán 488 első és 89 második névválasztással. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 69. helyen állt, a magyar nők közül 17 013 fő viselte első névként és 2856 második névként a Noémi nevet. A Noémit a következők szerint lehet becézni:  Émi, Noi, Nojka, Nomi, Noni, Noncsi, Mimi, Mimike A név megtalálható több idegen nyelvben is, angolul Naomi, spanyolul és portugálul Noemí, a franciáknál Noémie, míg német nyelvterületen Noemiként használják. A leghíresebb magyar, aki ezt a nevet viselte, Ferenczy Noémi festőművész volt, akit a modern magyar gobelinművészet megteremtőjeként tartunk számon. Noémi név népszerűségéhez hozzájárul az is, hogy Jókai Mór Az arany ember című regényének az egyik szépséges hősnőjét is így hívják.
Csilla névnap április 22-én van a hagyományos naptárakban. A Csilla név írói névalkotás eredménye, Dugonics András használta először 1788-ban Etelka című regényében. A név valószínü a csillog, illetve a csillag szavak hatására keletkezett. A csillával növénynévként is találkozhatunk, a Scilla növénynemzetség magyar nevének, a csillagvirágnak a változata.  Csilla  védőszentje Asteria, aki 307-ben halt vértanúhalált. Az itáliai vértanú szűz – a szájhagyományok szerint – nővérével együtt részt vett a halálra kínzott Alexander temetésében. A görög asztér szó jelentése ’csillag’. A szent ünnepnapja augusztus 10., mely Csilla névnap is.  Csilla név gyakorisága A Csilla a XX. század második felében vált kedveltté és divatossá. Ezt támasztják alá a statisztikai adatok is. 1967-ben a 17. legkedveltebb női névként 1127 kislány kapta ezt a nevet. Az 1983–87-es évek adatai szerint pedig a Csilla a 29. leggyakoribb női nevünk volt. A név népszerűsége az 1990-es években csökkent. 1996-ban már csak a 61. volt a TOP100-as listán. Ekkor első névként 273 kislány kapta ezt a nevet. 2000-ben további csökkenést tapasztalhatunk, a 75. helyen állt. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a női nevek között a Csilla a 39. helyen szerepelt, első névként 31 731. A Csilla nevű ismerőseidet az alábbiak szerint becézheted:  Csili, Csilike, Csillácska, Csillag, Csilli, Csillike, Csillu, Csilluka, Csillus, Csilluska, Csilkó. 
Április 23.
Az Adalbert germán eredetű férfinév. Elemeinek jelentése: nemes + fényes, híres. A középkorban a magyar Béla névvel azonosították mesterségesen. Női változata: Adalberta és Adalbertina. Az újszülötteknek adott nevek körében az 1990-es években szórványosan fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években sem szerepelt a 100 leggyakrabban adott férfinév között.
Béla névnap április 23-án van a naptárakban. A Béla név bizonytalan eredetű, a legvalószínűbb magyarázat szerint a régi magyar Bél személynévből származik a név, az -a betű itt kicsinyítőképző. A Bél jelentése belső rész, például: szív. Már a középkorban mesterségesen azonosították az Adalbert névvel. A név a 19. században került elő újra, korábban Árpád-házi királyok nevében fordult elő. Más magyarázat szerint a név, – mivel uralkodók neveként jelent meg a magyarban – török eredetű, és a kora középkori eurázsiai sztyeppén széles körben használatos bojla méltóságnévből ered. Béla név gyakorisága Az 1990-es években gyakori volt, a 2000-es években a 71-89. leggyakoribb férfinév. A 2010-es években népszerűsége tovább csökkent és már nem került be a TOP100-as listára. 2019-ben az újszülöttek körében a 103. helyen szerepelt. 2023 január elséjén a 31. leggyakoribb magyar férfinév a lakosság körében.
Április 24.
György névnap április 24-én van a hagyományos naptárakban. A György férfinév a görög Georgiosz névből, illetve ennek latin Georgius formájából származik, a név jelentése földműves, gazdálkodó.  A György névnap sárkányölő Szent Györgyhöz kapcsolódik, aki a római korban ét katonaként, egyike a leghíresebb katonaszenteknek. Több ország és város védőszentje, és egyike a tizennégy segítőszentnek.  György előkelő kappadókiai családból származott és  Diocletianus császár alatt katonaként suzolgált, Kiváló kardforgató volt, így hamar jutott előre a ranglétrán. Mikor elkezdődtek a Diocletiánus császár által elrendelt  a keresztényüldözések, György lemondott hivataláról, és a császár ellen fordult. Börtönbe vetették, és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303 április 23-én kivégezték. Szent György ünnepe a kotolikus országokban halála napján van, azaz április 23-án, azonban Magyarországon és Csehországban április 24-én ünnepeljük. György név gyakorisága A 15. században a 3. leggyakoribb férfinév volt, és később is a 4-5. helyen állt. Budapesten a 19. század végén a 17. volt, a század közepén a 6. legnépszerűbb név volt. A 20. század közepére a 9. helyen állt. 1967-ben országosan a 16., a 80-as években a 29. leggyakoribb férfinév volt. Az 1990-es években a György gyakori név volt, a 2000-es években a György a 60-77. leggyakoribb férfinév.
Április 25.
Márk névnap április 25-én van a hagyományos naptárakban. A Márk név a Márkus név rövidüléséből eredhet, de lehet a német Mark átvétele is, ez pedig a Marquard és a Markus német utónevek közös rövidülése. A Marquard (Márk) jelentése: a határerdőnek, a határvidéknek és a természetnek a védője.  Márk névnapon, azaz Április 25-én rendezik a híres rózsabimbó fesztivált Velencében. A fesztivál  a város védőszentjéhez, Szent Márkhoz kötődik, akinek ezen a napon van az ünnepnapja.. A férfiak hagyományosan egy rózsabimbót adnak kedvesüknek, mely azon a történeten alapul mely a 8. században keletkezett, A legenda szerint egy szegény családből származó férfi beleszeretett egy velencei nemes származású hölgybe, mikor megnyerte a hölgy apjának jóváhagyását, el kellett mennie a háborúba. A csatában halálosan megsebesült, de még sikerült tépnie egy rózsabimbót a közeli rózsabokorról és megkérnie a társát, hogy vigye el szerelmének a véres rózsabimbót. Márk név gyakorisága Az 1990-es években hirtelen nőtt meg a népszerűsége, igen gyakori volt, a 2000-es években a 9-17. leggyakoribb férfinév.  
Április 26.
Az Ervin germán eredetű férfinév, jelentése had(sereg)+barát. A név első eleme több germán szóból is származhat, amiknek a jelentése lehet még becsület, örökség, vadkan. Női párja: Ervina. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 27.
Zita névnap április 27-én van a naptárakban. A Zita női név, a magyar nyelvbe a német nyelvből került át, ott a Felicitász név becézett formája, és c-vel is ejtik. Az olasz Zita név is c-vel ejtendő, jelentése: hajadon. Az 1990-es években a Zita ritka, a 2000-es években a Zita 64-95. leggyakoribb női név.
Április 28.
Valéria névnap április 28-án van a hagyományos naptárakban. A Valéria név a latin Valerius férfinév,  - melynek a magyar megfelelője a Valér - női párja.  A név a Valerius nemzetségnévből származik, jelentése erős és egészséges. Milánói Szent Valéria Szent Vitális felesége volt és a legenda szerint ő volt Szent Gervasius és Protasius édesanyja. Esetükben a történelmi tények ésa legendák már összekeveredtek, ezért sok bizonytalanság van a történetükben. Állítólag milánói nemesi családból származott, és elsők között volt aki a városban megkeresztelkedett. Két legenda is ismert mártírhaláláról, az egyik szerint keresztény mártírokat temetett, és nem volt hajlandó áldozni a római isteneknek, ezért megölték. A másik hagyomány szerint  nem sokkal férje, Milánói Vitalis ravennai vértanúhalála után nem volt hajlandó részt venni egy ünneplésben és a pogány isteneknek való áldozatban, ezért súlyosan megverték, ami két nappal később Milánóban meghalt. Emléknapját férje emléknapjával azonos napra, április 28-ra tették. Valéria név gyakorisága Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Április 29.
Péter névnap április 29-én és június 29-én van a hagyományos naptárban. A Péter név az ógörög vagy görög Petrosz név latin Petrus alakjából származik, ami azt jelenti, "kő". A név Jézus Krisztus egyik apostolára, Simonra utal, akit Jézus a "Péter" néven ismert meg. A Péter név az első században terjedt el Görögországon és Rómában, és hamarosan Európa más területein is elterjedt. A név eredetének köszönhetően a Péter névhez gyakran kapcsolódnak kővel vagy sziklával kapcsolatos jelentések. Például a Péter szikla helyszínére utal, ahol Jézus azt mondta Simonnak: "Te vagy a Péter, és erre a sziklára építem egyházamat."  A Péter névhez további szimbolikus jelentések is kapcsolódnak, például az erő, a hűség és a hit. Ezek az értékek összhangban vannak azzal a szereppel, amit Péter apostol az Újszövetségben betöltött. Péter nevű szentek és a névnapok kapcsolata - honnan erednek a Péter névnapok A júniusi Péter névnap Péter apostolhoz, vagyis Szent Péterhez kapcsolódik, aki egyike volt Jézus tizenkét apostolának és a volt a Katolikus egyház első pápája. Ünnepnapja júnus 29.  A Február 22-i névnap is Szent Péterhez kapcsolódik. ekkür ünnepli a katolikus egyház Péter apostol székfoglalását, amikor arra emlékezik, hogy Krisztus Péter apostolt az egész keresztény egyház fejévé emelte.Ezen ünnep napja azért került erre a dátumra, mert egy őspogány népünnep, a Caristia napja is ekkor volt és azt akarták elérni, hogy az ősök tisztelete helyett az ókeresztények kultuszát mozdítsák elő. Canisius Szent Péter holland jezsuita pap és egyháztanító volt. A protestantizmus terjedése ellen harcolt Svájcban, Németországban, Ausztriában, Csehországban és Morvaországban. Jelentős szerepe volt a németországi katolikus egyház újraszervezésében. 1864-ben IX. Piusz pápa avatta boldoggá majd XI. Piusz pápa 1925. május 21-én avatta szentté, és emelte az egyháztanítók sorába. Ünnepnapja halálának dátuma december 21. Péter név gyakorisága napjainkig Az 1990-es években a Péter igen gyakori, a 2000-es években a Péter az 5-10. leggyakoribb férfinév. A név híres viselői itthon és a nagyvilágban Külföldiek közül érdemes megemlíteni Pierre de Coubertin bárót, aki francia tanárként és sportszervezőként elundította az újkori olimpiai mozgalmat. Ő volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik alapítója, első elnöke.
Április 30.
Kitti névnap április 30-án van a hagyományos naptárakban. A Kitti név a Katalin angol becenevéből önállósult. Az 1990-es években a Kitti igen gyakori, A 2000-es években  a Kitti a 20-33. leggyakoribb női név.
Katalin névnap - a sok névnap közül a két hagyományos két szenthez kapcsolódik. November 25-én Alexandriai Szent Katalin ünnapnapja van, aki a középkori kórházak patrónája, a filozófusok, tanárok, tudósok, kerékgyártók, molnárok és minden kerékkel kapcsolatos ipar, valamint a foglyok védőszentje. Sziénai Szent Katalin  ünnepnapját április 29-én tartjuk, aki kiemelkedő egyházi személyiség, domonkos rendi egyháztanító volt, A haldoklók és Európa védőszentje.  A Katalin görög eredetű női név, a görög Aikateriné név magyar változata. Jelentése nem egyértelmű: elterjedt nézetek szerint a görög katharosz szóból származik, amelynek jelentése: „(mindig) tiszta”. Mások szerint a görög Aeikatherina névből ered, melynek jelentése: „nyilazó”, „biztosan célzó”. A magyarba feltehetően a német Katharina vagy a latin Catharina forma közvetítésével került. Magyarországon a Katalin az Árpád-kor, illetve a keresztes hadjáratok óta a legkedveltebb nevek közé tartozik. Az 1990-es években a Katalin igen gyakori. A 2000-es években a Katalin az 54-69. leggyakoribb női név.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Április hónap névnapok