2023. Április 2., vasárnap
Áron névnapja

Áprilisi névnapok

Az április hónap Bolondok napjával indul, mely napon ovatosnak kell lennünk, nehogy tréfák áldozatává váljunk. Az áprilisi névnapok között találjuk az Andrea, Vince, Zsolt névnapokat. A hónap második felében pedig köszönthetjük a az Emmákat, csillákat és a Györgyöket. Az április hónap utolsó napján pedig Kitti és Katalin névnap van. 

Áprilisi névnapok

névnapok hónapok szerint


Április hónap névnapok

Április 1.
Hugó névnap április 1-én van  a hagyományos naptárakban. A Hugó germán eredetű férfinév, amely a Hug- kezdetű nevek rövidüléséből keletkezett (Hugubert, Hugwin, Hugbald) nevek rövidüléseként keletkezett. A névelem jelentése értelem, más vélemény szerinta „hugh” jelentése germán nyelvekben szív, lélek. Az 1990-es években a Hugó szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 2.
Az Áron bibliai név, talán héber eredetű, jelentése: ihletett, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye. Az 1990-es években gyakori, a 2000-es években a 14-48. leggyakoribb férfinév.
Április 3.
A Buda régi magyar személynév, Attila fejedelem öccsének neve a monda szerint. Arany János balladája szól személyéről (Buda halála, 1863). Keresztnévként a 19. században újították fel. Egyes vélekedések szerint a szláv Budimir személynévből származik a magyar Bodomérrel együtt. A Budimir elemeinek a jelentése: lenni és béke. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Richárd germán eredetű férfinév. Jelentése: hatalmas, uralkodó + erős, merész. Női párja: Rikarda. Az 1990-es években a Richárd igen gyakori,  a 2000-es években a Richárd a 27-42. leggyakoribb férfinév.
Április 4.
Az Izidor görög eredetű férfinév. Jelentése: Ízisz ajándéka. Női párja: Izidóra. Az 1990-es években az Izidor, szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 5.
A Vince a latin eredetű férfinév, a Vincentius rövidülése. Jelentése: győztes. Női párja Vincencia. Az 1990-es években igen ritka név, a 66-86. leggyakoribb férfinév.
Április 6.
A Bíborka női név a régi magyar Bíbor név 19-20. századi felújításából ered. A Bíbor régi magyar női név, jelentése finom lenszövet. Az 1990-es években a Bíborka szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
A Vilmos a germán eredetű Wilhelm név latinos Vilhelmus alakjából származik, jelentése akarat + (védő)sisak. Női párja: Vilma Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években a 70-93. leggyakoribb férfinév.
Április 7.
A Herman férfinév a germán Hermann névből származik, amelynek jelentése hadsereg + férfi. Női változata: Hermina. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 8.
A Dénes férfinév a görög Dionüsziosz névből származik. Jelentése: Dionüszosznak ajánlott. A görög mitológiában Dionüszosz a bor és a szőlő istene. Női párja: Dionízia. Az 1990-es években a Dénes ritka név volt,  a 2000-es években a Dénes a 91-98. leggyakoribb férfinév.
Április 9.
Az Erhard férfinév germán eredetű. Elemeinek jelentése: becsület és erős, merész. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 10.
A Zsolt a régi Solt személynév alakváltozata. A Solt az ótörök sultan szóból származik. "Az arameus eredetű arab sultan (uralkodó, császár) esetleg perzsa közvetítéssel került a törökbe. Az 1990-es években a Zsolt igen gyakori, a 2000-es években a Zsolt a 24-33. leggyakoribb férfinév.
Április 11.
A Leó görög eredetű férfinév, a Leon rövidülése. Jelentése: oroszlán. Női névpárja a Leona. Az 1990-es években a Leó szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Szaniszló a szláv Stanislav férfinévből származik, jelentése: állhatatosság, szilárdság + dicsőség. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 12.
A Gyula régi magyar férfi személynév, ami a török eredetű gyula méltóságnévből ered, mely a bolgár-török eredetű fáklya szóból származik. A honfoglalás korában az ország második főméltóságát nevezték így. A nevet már 1795-ben mesterségesen, de tévesen azonosították a latin Julius névvel. A gyula méltóságnév hamar személynévvé vált, már a Képes krónikában olvashatunk Gyula nevet viselő pogány vezérről: "Ezután Szent István király híres és eredményes hadat indított nagybátyja ellen, akit Gyulának hívtak." Szent Gellért legendájában is olvasni lehet egy Gyula vitézről. A név ezután feledésbe merült, és csak a 19. században újították fel több más régi névvel együtt, amik közül a Gyula igen gyorsan népszerűvé vált. 1870-75 között Debrecenben a reformátusok között a 10., a katolikusok között a 4. legnépszerűbb név volt. Az 1950-es években a 12., 1967-ben a 19. legnépszerűbb férfinév volt, de a 80-as évekre visszacsúszott a 35. helyre. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 62-78. leggyakoribb férfinév.
Április 13.
Ida
A Ida germán eredetű női név, jelentése: tevékeny, serény valamint az Ida-, Idu- kezdetű, többnyire már nem használt nevek rövidülése is. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Április 14.
A Tibor férfinevet általában a Tiborc név rövidülésének tartják, de más vélemény szerint Bod Péter alkotta egy erdélyi település nevéből, ami ismeretlen, talán szláv eredetű. Csak magyar nyelvterületen használt név. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 47-52. leggyakoribb férfi név. Az ismert csoki, a Tibi csoki neve is ebből képződött.
Április 15.
Tas
A Tas régi magyar török eredetű személynév, a jelentése kő. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.Ezt a nevet viselte a honfoglaló hét vezér egyike.
Az Anasztázia jelentése feltámadott. Az Anasztázia férfi párja az Anasztáz.
Április 16.
A Csongor török eredetű régi magyar személynév, jelentése: sólyom. Az 1990-es években a Csongor igen ritka,  a 2000-es években a a Csongor a 60-75. leggyakoribb férfi név.
Április 17.
A Rudolf férfinév germán eredetü, az eredeti németnév írásmódja Hrodolf volt(hroth + wolf). Jelentése pedig: dicsőség, hírnév + farkas. Női párja: Rudolfina Az 1990-es években a Rudolf igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 18.
Andrea névnap március 18-án van a hagyományos naptárakban.  Az Andrea az András férfinév magyarul és több más nyelven is használatos női párja. Régen az Andrea nem volt ismert név, sem Magyarországon, sem külföldön (bár Angliában 1617-ben felbukkan) A név a görög andreiosz, andreas szóból ered, melynek jelentése férfias. Az Andrea név érdekessége, hogy míg a legtöbb nyelvben női névként működik, néhány helyen férfi névként használatos, például Bulgáriában és Olaszországban. Az Andrea név gyakorisága Az Andrea név a 20. században vált népszerűvé, 1967-ben már a 8. leggyakoribb magyar női név volt, a 80-as években pedig már a 3. helyen állt a Katalin és az Anita mögött. Az Andrea az 1990-es években igen gyakori név volt, de folyamatosan veszít népszerűségéből. A 2000-es években az Andrea a 62-94. leggyakoribb női név, de 2009-től nincs a  legkedveletebb 100 újszülött név között. 2019-ben csupán 42 kislány kapta ezt a nevet, amivel a 179. legnépszerünn név volt az újszülöttek körében. 2023 januárban több mint 90 ezer hölgy viselte az Andrea nevet, mely azt jelenti hogy a lakosság körében a 8. leggyakoribb név az országban..
Április 19.
Emma névnap kétszer is megtalálható a hagyományos naptárakban. Az Emma női név germán eredetű, Irmin germán isten nevéből származik, aki háború germán istene. A név jelentése talán előtörő, ami akar a villámra is utalhat.  Egy másik elmélet szerint az Emma név a germán hermion néptörzs nevéből ered. Nevének jelentése egyes források szerint: nagyság. Az Emma egyben az Erm-, Irm- kezdetű nevek rövidülése is. Az 1990-es években az Emma igen ritka, a 2000-es években az Emma a 23-85. leggyakoribb női név.
A Malvin germán eredetű, összetett női név, elemeinek valószínű jelentése: bíróság és barát. A németben a Malwin férfinév, női névpárja a Malwine. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Április 20.
A Tivadar férfinév a Teodor név magyar alakja. Fejlődési alakja: Teodor, Tiodor, Tiadar, Tivadar. Az 1990-es években a Tivadar igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 21.
A Konrád férfinév a német Kuonrat névből származik. Elemeinek jelentése: merész és tanács. Az 1990-es években a Konrád, szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 22.
A Csilla írói névalkotás a csillag szóból. Először Dugonics András használta 1788-ban megjelent Etelka című regényében.A Csilla a 20. század második felében vált gyakorivá, 1967-ben 17., a 80-as években a 29. leggyakrabban adott női név volt. Az 1990-es években a Csilla gyakori név volt, a 2000-es években a Csilla a 90-98. leggyakoribb női név, de 2006 óta nincs az első százban.
A Noémi héber eredetű bibliai női név, jelentése: gyönyörűségem. Az 1990-es években a Noémi igen gyakori, a 2000-es években a Noémi a 15-22. leggyakoribb női név. 
Április 23.
Az Adalbert germán eredetű férfinév. Elemeinek jelentése: nemes + fényes, híres. A középkorban a magyar Béla névvel azonosították mesterségesen. Női változata: Adalberta és Adalbertina. Az újszülötteknek adott nevek körében az 1990-es években szórványosan fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években sem szerepelt a 100 leggyakrabban adott férfinév között.
A Béla név bizonytalan eredetű, a legvalószínűbb magyarázat szerint a régi magyar Bél személynévből származik a név, az -a betű itt kicsinyítőképző. A Bél jelentése belső rész, például: szív. Már a középkorban mesterségesen azonosították az Adalbert névvel. A név a 19. században került elő újra, korábban Árpád-házi királyok nevében fordult elő. Más magyarázat szerint a név, – mivel uralkodók neveként jelent meg a magyarban – török eredetű, és a kora középkori eurázsiai sztyeppén széles körben használatos bojla méltóságnévből ered. Az 1990-es években gyakori volt, a 2000-es években a 71-89. leggyakoribb férfinév.
Április 24.
A György férfinév a görög Georgiosz névből, illetve ennek latin Georgius formájából származik. Jelentése: földműves, gazdálkodó. A 15. században a 3. leggyakoribb férfinév volt, és később is a 4-5. helyen állt. Budapesten a 19. század végén a 17. volt, a század közepén a 6. legnépszerűbb név volt. A 20. század közepére a 9. helyen állt. 1967-ben országosan a 16., a 80-as években a 29. leggyakoribb férfinév volt. Az 1990-es években a György gyakori név volt, a 2000-es években a György a 60-77. leggyakoribb férfinév.
Április 25.
A Márka Márkus név rövidüléséből eredhet, de lehet a német Mark átvétele is, ez pedig a Marquard és a Markus német utónevek közös rövidülése. A Marquard (Márk) jelentése: a határerdőnek, a határvidéknek és a természetnek a védője. Az 1990-es években hirtelen nőtt meg a népszerűsége, igen gyakori volt, a 2000-es években a 9-17. leggyakoribb férfinév.
Április 26.
Az Ervin germán eredetű férfinév, jelentése had(sereg)+barát. A név első eleme több germán szóból is származhat, amiknek a jelentése lehet még becsület, örökség, vadkan. Női párja: Ervina. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Április 27.
A Zita női név, a magyar nyelvbe a német nyelvből került át, ott a Felicitász név becézett formája, és c-vel is ejtik. Az olasz Zita név is c-vel ejtendő, jelentése: hajadon. Az 1990-es években a Zita ritka, a 2000-es években a Zita 64-95. leggyakoribb női név.
Április 28.
A Valéria a latin Valerius férfinév (magyarul Valér) női párja. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Április 29.
A Péter férfinév a görög Petrosz név latin Petrus alakjából származik. A Bibliában Péter apostol neve Kéfa, Kéfás, ennek görög fordítása a Petrosz, ami a szintén görög petra szóból ered, ami sziklát jelent. Az 1990-es években a Péter igen gyakori, a 2000-es években a Péter az 5-10. leggyakoribb férfinév.
Április 30.
A Kitti név a Katalin angol becenevéből önállósult. Az 1990-es években a Kitti igen gyakori, A 2000-es években  a Kitti a 20-33. leggyakoribb női név.
Katalin névnap - a sok névnap közül a két hagyományos két szenthez kapcsolódik. November 25-én Alexandriai Szent Katalin ünnapnapja van, aki a középkori kórházak patrónája, a filozófusok, tanárok, tudósok, kerékgyártók, molnárok és minden kerékkel kapcsolatos ipar, valamint a foglyok védőszentje. Sziénai Szent Katalin  ünnepnapját április 29-én tartjuk, aki kiemelkedő egyházi személyiség, domonkos rendi egyháztanító volt, A haldoklók és Európa védőszentje.  A Katalin görög eredetű női név, a görög Aikateriné név magyar változata. Jelentése nem egyértelmű: elterjedt nézetek szerint a görög katharosz szóból származik, amelynek jelentése: „(mindig) tiszta”. Mások szerint a görög Aeikatherina névből ered, melynek jelentése: „nyilazó”, „biztosan célzó”. A magyarba feltehetően a német Katharina vagy a latin Catharina forma közvetítésével került. Magyarországon a Katalin az Árpád-kor, illetve a keresztes hadjáratok óta a legkedveltebb nevek közé tartozik. Az 1990-es években a Katalin igen gyakori. A 2000-es években a Katalin az 54-69. leggyakoribb női név.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Április hónap névnapok