2023. szeptember 26., kedd
Jusztina névnapja

névnapok hónapok szerint


November hónap névnapok

November 1.
A Marianna női név a latin Marianus (magyarul Marián) férfinév latin női párjából, a Marianából eredhet, de lehet a Mariann továbbképzése is. A legtöbb nyelvben ma már a Mária és az Anna összetételének tekintik. Az 1960-as, 70-es és 80-as években gyakori név volt, az 1990-es években már ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 2.
Az Achilles (ejtsd: ahilles) régi magyar férfinév. Az ógörög Akhilleusz mitológiai névből származik, amelynek jelentése: „a kígyó fia”. A görög név latin formája Achilles (ejtsd ahillesz), amit a régi Magyarországon s-sel ejtettek ki, így a név ebben a formában honosodott meg a magyarban. Az újszülötteknek adott nevek körében az 1990-es években az Achilles, Achillesz, Ahilész egyaránt szórványosan fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években egyik sem szerepelt a 100 leggyakrabban adott férfinév között.
November 3.
A Győző férfinév 19. századi nyelvújításkori névalkotás a Viktor magyarosítására. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 4.
A Károly  régi magyar személynév, a török eredetű karul, karvaly madárnévből származik. Már a középkorban azonosították azonban a germán eredetű német Karl névvel, mivel ennek a latinosított Carolus formája az -us végződés nélkül hasonlóan hangzott, mint a magyar név. A germán név jelentése: szabad (férfi), legény. Női párja: Karola. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 63-78. leggyakoribb férfi név.
November 5.
 Az Imre férfinév eredete és jelentése tisztázatlan. Egyes vélemények szerint a gót Amalrich, Emmerich névből származik, aminek a latinosított változata az Emericus. A név első eleme az Amal gót királyi család nevéből való, a szorgalmas, munkás jelentéshez áll közel. A második elem jelentése: hatalmas, uralkodó. A név korábbi alakváltozatai: Emrik, Emrih, Imreh Más elképzelések szerint viszont az emir (vezér) szóból származik és a török Emre változaton keresztül honosodott meg Imre formában. Megint más verzió szerint I. István Henrik fiának neve alakult át Heinrichus › Henricus › Emericus formában. (Ezt a Henriket azóta is Szent Imre hercegként ismerjük.) Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években az 56-70. leggyakoribb férfi név.
November 6.
A Lénárd germán eredetű férfinév, a Leonárd régi magyar változata. Női párja: Leonarda. Az 1990-es években a Lénárd igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 7.
A Rezső férfinév a Roger név magyar változata, amit a nyelvújítás során hozták létre az ismeretlen eredetű Rézső, Réső családnévből. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 8.
Zsombor: a Zombor alakváltozata, régi magyar személynév. Az 1990-es években a Zsombor ritka név volt, a 2000-es években a Zsombor a 13-44. leggyakoribb férfinév
November 9.
A Tivadar férfinév a Teodor név magyar alakja. Fejlődési alakja: Teodor, Tiodor, Tiadar, Tivadar. Az 1990-es években a Tivadar igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 10.
Réka névnap novemberben és februárban található az asztali naptárakban. Az Isten ostorának is nevezett Attila hun uralkodó feleségégét hívták Rékának. A Réka név a hun tárgyú mondákban találkozhatunk a névvel először, de Kreka és Rekan alakban is megjelenik a korabeli bizánci történetíró.írásaiban. A név eredetére nincs biztos forrásunk. Egyes elméletek szerint egy germán szóból származik, melynek jelentése víz, patak. Más elméletek szerint ótörök eredetű és a név eredeti alakja Arikan volt, melynek a jelentése tiszta úrnő. A hun-székely-magyar gondolatkörben Réka királynét egyszerre tisztelik Attila hun király feleségeként és Csaba királyfi anyjaként is. Az 1990-es években a Réka igen gyakori név volt, a 2000-es években a 2-6. leggyakoribb női név.
November 11.
A Márton a latin Martinus név rövidült, magyar alakja, a jelentése Marshoz tartozó és az istenség városvédelmező funkciójából következően harcos/hadakozó. Női párja: Martina. Az 1990-es években a Márton gyakori név volt, a 2000-es években a Márton a 26-36. helyen áll.
November 12.
A Jónás héber eredetű férfinév. Jelentése: galamb. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Renátó a Renátusz olasz formájából ered. A Renátusz latin eredetű férfinév, a jelentése: újjászületett. Női párja: Renáta. Az 1990-es években a Renátó ritka név volt, a 2000-es években a Renátó az 59-95. leggyakoribb férfinév, kivéve 2009-et, amikor nem volt az első 100-ban.
November 13.
Szilvia névnap november közepén található az asztali naptárokban. A Szilvia női név a Szilviusz férfinév párja, melynek jelentése: erdőből való – a latin silvania után. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években (2007-ig) a 63-100 közötti pozicióban szerepelt a 100 leggyakoribb női név listán. A név népszerősége azonban csökkent, és  2008 óta nincs az első százban.
November 14.
Az Aliz héber - germán - francia - angol eredetű női név az Alice névből ered, ez viszont az Adelheid, Alexandra és Elisabeth női nevek önállósult beceneve angolul és franciául. Korábban magyarul is Alice formában írták, sőt, így is ejtették. Jelentése: nemes, harcos, Isten az én esküvésem, bölcs. Az Aliz név az 1990-es években ritkán fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 15.
Az Albert férfinév a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése: nemes és fényes, híres. Az Albert női párja az Alberta, az Albertin és az Albertina. Az 1990-es években ritkán fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években nem szerepel a 100 leggyakrabban adott férfinév között.
A Lipót a germán Leopold magyar alakváltozata, melynek jelentése nép és merész.Női párja Leopolda és Leopoldina. Az 1990-es években a Lipót szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 16.
Az Ödön férfinév az Eugén magyar megfelelője, eredeti alakja Ögyén. A 19. században az Ödön nevet mesterségesen az Edmund illetve Edmond nevekkel azonosították, míg az Eugén nevet a Jenővel. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 17.
A Hortenzia a Hortensius római nemzetségnévből alkotott női név. a hortensis szó jelentése kerti. A virág neve a női névből származik. Az 1990-es években a Hortenzia igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Gergő névnap március 12-én, május 9-én és november 17-én van a hagyományos naptárakban. A név a Gergely név becenevéből önállósult és vált napjaink egyik kedvenc fiúnevévé. Természetesen ez esetben az eredeti név eredetét kell vizsgálnunk: a Gergely a görög eredetű Grégoriosz  név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Eredeti ógörög formájában égregó, melynek jelentése éberen őrködő. Az 1990-es években a Gergő igen gyakori, a 2000-es években a  Gergő a 10-12. leggyakoribb férfinév. 
November 18.
Jenő névnap július 13-án és November 18-án van a hagyományos naptárakban. A Jenő  férfinév az egyik magyar honfoglaló törzs nevéből származik, török eredetű, a jelentése: tanácsadó, bizalmas, miniszter. A 19. században a Jenő nevet tévesen a német Eugén névvel azonosították, s így ez az azonosítás maradt meg napjainkig.  Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 19.
Erzsébet névnap Árpád-házi szent Erzsébethez kötődik.  Erzsébet nevünk több alakban is a különböző nyelvekben, a név a héber Eliseba  névből származik, melynek több jelentése is létezik, ezek:  Isten az én esküm, Isten megesküdött, Isten a teljesség és az Isten a tökéletesség.. Erzsébet névnaphoz kapcsolodó időjárási regula szerint ennek a napnak az időjárása a karácsonyi időjárást jósolja meg. Az Erzsébet a 14. századig a leggyakoribb női név, azóta is a legnépszerűbbek között volt. A 20. század végére kicsit visszaszorult, de még gyakori, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között, viszont Liza alakja, mely önálló névként is megtalálható egyre népszerűbb.
November 20.
Jolán névnap Június 15-én és November 20-án van a hagyományos naptárakban. A Jolán női név, Dugonics Andrásnak a Jólánka, Etelkának leánya című regényében szerepel először, 1803-ban. Forrása a középkori magyar Jóleán (jó leány), vagy a görög Jolantha (a viola virága) név. Változatai: Jolánta, régiesen Violánta is. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 21.
Az Olivér férfinév a latin olivarius szóból származik, a jelentése: olajfát ültető, de más feltevés szerint germán eredetű, jelentése: tündér, manó + sereg. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 38-50. leggyakoribb férfi név.
November 22.
A Cecília latin eredetű női név, a Caecilius római nemzetségnévből származó férfinevek női párja. A név alapszavának jelentése: vak.Férfi párja: Cecilián. Az 1990-es években a Cecília ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 23.
A Kelemen  férfinév a latin Clemens névből ered, amelynek jelentése: jámbor, szelíd, jóságos. Női párja: Klemencia. Az 1990-es években a Kelemen szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Klementina női név a Clemens, (magyarul Kelemen) férfinév női párja. Az 1990-es években a Klementina igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 24.
Emma névnap kétszer is megtalálható a hagyományos naptárakban. Az Emma női név germán eredetű, Irmin germán isten nevéből származik, aki háború germán istene. A név jelentése talán előtörő, ami akar a villámra is utalhat.  Egy másik elmélet szerint az Emma név a germán hermion néptörzs nevéből ered. Nevének jelentése egyes források szerint: nagyság. Az Emma egyben az Erm-, Irm- kezdetű nevek rövidülése is. Az áprilisi névnap eredete egy német grófnőhöz köthető, akit Emmának hívtak és megözvegyülve birtokait szegényházak és templomok építésére fordította. Szent Emma grófnét 1040 körül Brémában temették el. Hasonló történet maradt fenn egy másk középkori hölgyről, Gurki Szent Emmáról, aki karintiai grófi családból származott. Hasonlóan németországi kortársához férje és fia halála után hatalmas vagyonát az ausztriai Gurk és Admont női, illetve férfi bencés kolostorának alapítására fordította. Szent Emma Ausztria nemzeU szentje, ünnepnapja június 27 és 29. A novemberi Emma névnap Boldog Emmához kapcsolható aki szintén hercegi családból származott, és Würzburg mellett volt apátnő. Az 1990-es években az Emma igen ritka, a 2000-es években az Emma a 23-85. leggyakoribb női név.
November 25.
Katalin névnap - a sok névnap közül a két hagyományos két szenthez kapcsolódik. November 25-én Alexandriai Szent Katalin ünnapnapja van, aki a középkori kórházak patrónája, a filozófusok, tanárok, tudósok, kerékgyártók, molnárok és minden kerékkel kapcsolatos ipar, valamint a foglyok védőszentje. Sziénai Szent Katalin  ünnepnapját április 29-én tartjuk, aki kiemelkedő egyházi személyiség, domonkos rendi egyháztanító volt, A haldoklók és Európa védőszentje.  A Katalin görög eredetű női név, a görög Aikateriné név magyar változata. Jelentése nem egyértelmű: elterjedt nézetek szerint a görög katharosz szóból származik, amelynek jelentése: „(mindig) tiszta”. Mások szerint a görög Aeikatherina névből ered, melynek jelentése: „nyilazó”, „biztosan célzó”. A magyarba feltehetően a német Katharina vagy a latin Catharina forma közvetítésével került. Magyarországon a Katalin az Árpád-kor, illetve a keresztes hadjáratok óta a legkedveltebb nevek közé tartozik. Az 1990-es években a Katalin igen gyakori. A 2000-es években a Katalin az 54-69. leggyakoribb női név.
November 26.
A Virág régi magyar személynév felújítása a Flóra név magyarítására. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 13-28. leggyakoribb női név.
November 27.
A Virgil a latin Virgilus név rövidülése. Eredete bizonytalan, talán a Vergilius nemzetségnévből ered, ami lehet, hogy etruszk eredetű. Női párja a Virgília. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
November 28.
A Stefánia az István férfinév női párja. Az 1990-es években a Stefánia igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 29.
A Taksony török eredetű régi magyar személyenév, aminek a jelentése szilaj, fékezhetetlen, más, de kevéssé elfogadott vélemény szerint a jelentése jóllakott. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 30.
Az Andor férfinév az András régi magyar alakváltozatának, az Andorjás névnek a rövidülése, de lehet a régi magyar Andornak név rövidülése is, ami a görög eredetű latin eredetű latin Andronicus magyar változata, és a jelentése: férfiak legyőzője. Az 1990-es években igen ritka név volt, a 2000-es években a 92-99. leggyakoribb férfinév, kivéve 2004-et, 2008-at és 2009-et, mert akkor nem szerepelt a 100 leggyakoribb férfinév között.
András névnap egy egyik legismertebb novemberi férfinévnap. Az András férfinév a görög Andreasz névből származik, melynek jelentése: férfi, férfias. Az András bibliai név, András apostol Jézus első tanítványa, Szent Péter testvére volt. Női párja: Andrea, melynek érdekessége, hogy bizonyos országokban, például Olaszországban férfinévként találkozhatunk vele.. Az András Magyarországon már az Árpád-korban a leggyakoribb férfinevek egyike volt, és népszerűsége a következő évszázadokban sem sokat csökkent, a 14-16. századtól a leggyakoribb nevek egyike. 1967-ben 1504-en kapták ezt a nevet, így a 18. leggyakoribb név lett, a 80-as évek közepén már a 13. legnépszerűbb név. az 1990-es években is igen gyakori név volt, a 2000-es években a 21-25. leggyakoribb férfinév.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Szeptember hónap névnapok