2024. Április 24., szerda
György névnapja

Novemberi névnapok - Milyen névnapok vannak Novemberben?

November a Gergely-naptárban az év tizenegyedik hónapja, és ennek következtében 30 napos. A hónap neve a latin "novem" szóból ered, ami azt jelenti, hogy kilenc. Ennek magyarázata, hogy eredetileg a római naptárban a november volt az év kilencedik hónapja volt, mielőtt hozzáadták a januárt és a februárt az évhez. A népi kalendárium Szent András hónapjaként tartja számon.

A novemberi névnapok küzül a legismertebb a Katalin és az Erzsébet névnapok, melyek a hónap utolsó harmadában találhatók. A hónap első felében n találkozhatunk a Károly és Imre névnapokkal. Nevember 11-án aztán jön a Márton nap, az újbor ünnepe libalakomával.

November közepén Szilvia és Gergő nevet viselőket köszönthetjük, majd 19.-én és 25-én a novemberi névnapok "sztárjai" következnek. A hónap végére marad András, melyhez rengeteg hagyomány és szokás kapcsolódik.

névnapok hónapok szerint


November hónap névnapok

November 1.
Marianna névnap November 1-én van a hagyományos naptárakban. A Marianna női név a latin Marianus (magyarul Marián) férfinév latin női párjából, a Marianából eredhet, de lehet a Mariann továbbképzése is. A legtöbb nyelvben ma már a Mária és az Anna összetételének tekintik. Az 1960-as, 70-es és 80-as években gyakori név volt, az 1990-es években már ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 2.
Az Achilles (ejtsd: ahilles) régi magyar férfinév. Az ógörög Akhilleusz mitológiai névből származik, amelynek jelentése: „a kígyó fia”. A görög név latin formája Achilles (ejtsd ahillesz), amit a régi Magyarországon s-sel ejtettek ki, így a név ebben a formában honosodott meg a magyarban. Az újszülötteknek adott nevek körében az 1990-es években az Achilles, Achillesz, Ahilész egyaránt szórványosan fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években egyik sem szerepelt a 100 leggyakrabban adott férfinév között.
November 3.
Győző névnap május 8-án és November 3-án van a hagyományos naptárakban. A Győző név a XIX. század elején keletkezett a Viktor név magyarítására. A latin eredetű Viktor szó szerinti fordítása ’győző, győztes’. A nyelvújítók más keresztnevek esetében is alkalmazták ezt az eljárást.  Érdekes adalék, hogy ebben a korban a Viktor magyarítására egy másik alakot is ajánlottak. Eszerint Viktor helyett Gerő, Viktória helyett Gerőke lett volna a kívánatos, de végül a Győző lett a befutó. Győző név gyakorisága és becézése A győző név Különösen kedvelt név volt a XIX. század második felében, majd ezután egyre inkább csökkent a népszerűsége. A nyolcvanas évek közepén öt év alatt 251 gyermeket neveztek el Győzőnek. 1996-ban 117. volt a gyakorisági listán, majd  2000-ben csak a 125. helyre került 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 74. helyen állt, a magyar férfiak közül.  Győzőket az alábbiak szerint becézhetjük: Győzi, Győzike
November 4.
Károly névnap Január 28-án és November 4-én van a hagyományos naptárakban. A Károly név eredetét két név egybeesésével magyarázhatjuk. Az egyik a régi magyar Karuly személynév, amely a török eredetű karul, karuly ’karvaly, turul’ jelentésű szóból származik. Az ősi magyar névadásban sokszor vált személynévvé egy-egy madár neve, tudjuk, hogy a totemállatok többsége ragadozó madár volt. Ennek a szokásnak az emlékét őrzi az Ákos ’fehér sólyom’, a Bese ’ragadozó madár’ és a Csongor ’vadászmadár’ keresztnevünk. A másik magyarázat szerint a Károly a latin Carolus névből származik. Már a középkorban azonosították a hasonló hangzású, germán eredetű német Karl névvel, amelynek jelentése ’szabad, derék (fiatal férfi, legény)’. A név női párja: Karola. A  Károly névhez és névnaphoz két szent is kapcsolódik: az egyik Borromei Szent Károly, a XVI. században élt milánói érsek, aki az ellenreformáció korának egyik legnagyobb alakja volt. Egyházmegyéje az igazgatás mintaképe volt. Megjavíttatta a kolostorokat és az iskolákat, új intézményeket épített. Szigorú egyházi fegyelmet követelt, rangra és születési előjogokra való tekintet nélkül érvényesítette az egyházi reformokat. Nagy jótevője volt a szegényeknek. Egyházi ünnepnapja  november 4.-e, ami egyben a Károly névnapja is. A másik szenthez a szeptemneri névnak kötődik, aki Garnier Szent Károly  jezsuita pap volt, és a kanadai indiánok között szenvedett vértanúhalált.  A Károly név gyakorisága és becézése A Károly keresztnév elterjedésében jelentős szerepe volt a Habsburg-dinasztiának. Először az arisztokrácia, majd a nemesség és a polgárság körében lett népszerű név. A debreceni katolikusok közt a XVIII. században kedvelt név volt, a férfilakosság 1%-át nevezték Károlynak. Ez a szám száz év múlva több mint négyszeresére nőtt, 4,12% lett. A XIX. század végén Budapesten a 7. legnépszerűbb név volt, a teljes férfilakosság 2,93%-a viselte ezt a nevet. A XX. században fokozatosan csökkent a népszerűsége: 1945–1949 között a 11., 1959-ben már csak a 14. leggyakoribb férfinév volt a fővárosban. 1967-ben a 20. lett az országos gyakorisági listán, 1996-ban az 54. volt a gyakorisági listán, majd 2000-ben a 62. helyre csúszott vissza. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 21. helyen állt a magyar férfiak között. A Károly név viselőit az alábbiak szerint becézhetjük: Becézése Karcsi, Karcsó, Karesz, Kari, Káró, Károlyka, Kári, Karus, Kercsó, Csikar. A Károly sok nyelvben megtalálható és nagyon sok királyi dinasztia is előszeretettel használta. A név franciául Charles, angolul Carl, Carol és Charles, olaszul Carlo, spanyolul és portugálul Carlos, németül, dánul, oroszul és svédül Karl, hollandul és csehül Karel, románul Carol, lengyelül Karol, finnül Kaarle, horvátul Karlo vagy Karle.   
November 5.
Imre névnap November 5 -én van a hagyományos naptárakban. Az Imre név Germán eredetű férfi név, mely az Amalrich, Emmerich névből származik. Az összetett név első eleme az Amal, gót királyi családra utal, és valószínűleg a ’szorgalmas, munkás’ jelentésű ősi germán szóból ered. A név második elemének jelentése ’hatalmas, uralkodó’. A latin Emericus, Emmeric név régi magyar alakváltozatai a következők: Emrik, Emrih, Imreh. A XII. század végétől vannaktörténelmi emlékek az Emericus, Eimericus névforma írásbeli előfordulására a magyar oklevelekben. Létezik egy másik magyarázat, mely szerint  a magyar Imre név a német Heinrich (Henrik) átvétele. Névnapja, Szent István király és Boldog Gizella fiához,  Imre herceghez kapcsolódik, aki nagybátyja, II. Henrik német császár nevét örökölte. Személye, majd későbbi szentté avatása nagymértékben hozzájárult az Imre név népszerűségéhez. Az Imre név gyakorisága és becézése A név már a középkor óta folyamatosan megtalálható a féfi nevek között. A XVI. századi névdivatban a 14-15. helyen szerepelt, majd a későbbi századokban csökkent a népszerűsége. A XIX. század utolsó éveiben Budapesten a 12. leggyakoribb férfinév volt., majd a XX. század közepén Budapesten a 17. helyen állt, de vidéken továbbra is népszerű volt, Debrecenben például a 8. leggyakoribb név. 1967-ben országosan a 15. volt.  2000-ben a 49. volt a nevek gyakorisági listáján. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 14. helyen állt, a magyar férfiak között. A nevet a következőképpen becézhetjük: Binci, Binkó, Imcsi, Imi, Imkó, Imri, Imris, Imrus, Inci, Pinke. A cseh és a szlovák nyelvben Imrich alakban használják. A név hires viselői között találunk híres történelmi személyt, drámaírót sőt XX. századi vértanút is. Thököly Imre, gróf,  Felső-Magyarország és Erdély fejedelme volt, Madách Imre drámaíró, kinek fő műve Az ember tragédiája című drámai költemény. Kálmán Imre  világhírű operettek szerzőjeként vált népszerővé és ismertté. Nagy Imre politikus, miniszterelnök, közgazdasági író, egyetemi tanár, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanújalént vonult be a magyar történelembe. Sinkovits Imre színész, a Nemzeti Színház örökös tagja, sok emllékezetes magyar film szereplője.  
November 6.
Lénárd névnap November 6-án van a hagyományos naptárakban.  A Lénárd germán eredetű férfinév, a Leonárd régi magyar változata. Női párja: Leonarda. Az 1990-es években a Lénárd igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 7.
A Rezső férfinév a Roger név magyar változata, amit a nyelvújítás során hozták létre az ismeretlen eredetű Rézső, Réső családnévből. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 8.
Zsombor: a Zombor alakváltozata, régi magyar személynév. Az 1990-es években a Zsombor ritka név volt, a 2000-es években a Zsombor a 13-44. leggyakoribb férfinév
November 9.
Tivadar névnap április 20-án és november 9-én van a hagyományos naptárakban! A Tivadar férfinév a Teodor név magyar alakja. Fejlődési alakja: Teodor, Tiodor, Tiadar, Tivadar. Az 1990-es években a Tivadar igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 10.
Réka névnap November 10-én van a hagyományos naptárakban.  Az Isten ostorának is nevezett Attila hun uralkodó feleségégét hívták Rékának. A Réka név a hun tárgyú mondákban találkozhatunk a névvel először, de Kreka és Rekan alakban is megjelenik a korabeli bizánci történetíró.írásaiban. A név eredete bizonytalan, egyes elméletek szerint egy germán szóból származik,melynek jelentése ’víz, patak’. Más elméletek ótörök eredetűnek is tartják, eszerint Arikan volt az eredeti alakja, és a feltételezett jelentése ’tiszta úrnő’. A hun-székely-magyar gondolatkörben Réka királynét egyszerre tisztelik Attila hun király feleségeként és Csaba királyfi anyjaként is. A február 6-i Réka névnap Szent Revocatához, hispániai vértanúhoz kapcsolódik, akinek ekkor van az egyházi ünnepnapja. Réka név gyakorisága és becézése A Réka név a XX. század végén vált népszerűvé, ezt mutatja, hogy 1967-ben csupán 45 kislány kapta ezt a nevet. 1996-ban már 13. volt a leggyakoribb női újszülött nevek között. A név népszerűsége tovább nőtt,. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a női nevek között a Réka a 60. helyen állt, azonban az újszülötteknek adott nevek között a 2-6. helyen állt.   A Réka nevet viselő hölgyeket az alábbiak szerint becézhetjük: Réci, Récike, Rékácska, Rékuci, Rékus; Kisréka
November 11.
A Márton a latin Martinus név rövidült, magyar alakja, a jelentése Marshoz tartozó és az istenség városvédelmező funkciójából következően harcos/hadakozó. Női párja: Martina. Az 1990-es években a Márton gyakori név volt, a 2000-es években a Márton a 26-36. helyen áll.
November 12.
A Jónás héber eredetű férfinév. Jelentése: galamb. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Renátó a Renátusz olasz formájából ered. A Renátusz latin eredetű férfinév, a jelentése: újjászületett. Női párja: Renáta. Az 1990-es években a Renátó ritka név volt, a 2000-es években a Renátó az 59-95. leggyakoribb férfinév, kivéve 2009-et, amikor nem volt az első 100-ban.
November 13.
Szilvia névnap November 13-án van az asztali naptárokban. A Szilvia női név a Szilviusz férfinév női párja. A név a latin silva szó származéka, melynek jelentése erdő, így a Szilviusz az erdőből való jelentéssel bír. A Szilvia nevet a reneszánsz korában újították fel olasz területen. A novemberi kevésbe népszerű Szilvia névnap Silviához, egy előkelő római asszonyhoz köthető aki Nagy Szent Gergely pápa édesanyja vilt. Élete utolsó éveit Istennek szentelve elvonultságban élte. A Szent egyházi ünnepnapja November 3. Szilvia név gyakorisága és becézése Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években (2007-ig) a 63-100 közötti pozicióban szerepelt a 100 leggyakoribb női név listán. A név népszerősége azonban csökkent, és  2008 óta nincs az első százban. A Szilviákat a következőképpen becézhatjük: Szili, Szilike, Szilva, Szilvácska, Szilvi, Szilvike, Szilvó, Szilvóka, Sziszi, Sziszike, Sziszkó. A Szilvia névnek számos idegen nyelvi formája van,  németben, az olasz nyelvben, a spanyolban, a románban, és a svédben  a Silvia formában található meg, az angolban Silvia és Sylvia, a lengyelben Sylwia, a csehben Silvie, Sylvie, Silvia, Sylva, a franciában Sylvie, a horvátban és szerbben Silvija, az oroszban Szilvija, a finnben Sylvi alakban használatos. Szilvia névvel a római mitológiában is találkozhatunk. Rea Silvia Numitor király szépséges leánya volt. Amikor Numitort öccse, Amulius megfosztotta a tróntól, akkor Silvia arra kényszerült, hogy Vesta istennő papnőjeként szolgáljon, hogy ne szülessen gyermeke. Azonban a történet szerint egyszer Szilvia elaludt a folyóparton és míg álmodott, Mars isten megszerette őt. Ennek a szerelemnek gyümölcseként Silvia két erőteljes ikerfiút hozott világra. Romulust és Remust . Szilvia név Shakespearenél is megtalálható, A két veronai nemes című drámájának egyik szereplőjének neve Szilvia.
November 14.
Az Aliz héber - germán - francia - angol eredetű női név az Alice névből ered, ez viszont az Adelheid, Alexandra és Elisabeth női nevek önállósult beceneve angolul és franciául. Korábban magyarul is Alice formában írták, sőt, így is ejtették. Jelentése: nemes, harcos, Isten az én esküvésem, bölcs. Az Aliz név az 1990-es években ritkán fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 15.
Az Albert férfinév a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése: nemes és fényes, híres. Az Albert női párja az Alberta, az Albertin és az Albertina. Az 1990-es években ritkán fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években nem szerepel a 100 leggyakrabban adott férfinév között.
A Lipót a germán Leopold magyar alakváltozata, melynek jelentése nép és merész.Női párja Leopolda és Leopoldina. Az 1990-es években a Lipót szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 16.
Az Ödön férfinév az Eugén magyar megfelelője, eredeti alakja Ögyén. A 19. században az Ödön nevet mesterségesen az Edmund illetve Edmond nevekkel azonosították, míg az Eugén nevet a Jenővel. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 17.
Gergő névnap március 12-én, május 9-én és november 17-én van a hagyományos naptárakban. A név a Gergely név becenevéből önállósult és vált napjaink egyik kedvenc fiúnevévé. Természetesen ez esetben az eredeti név eredetét kell vizsgálnunk: a Gergely a görög eredetű Grégoriosz  név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Eredeti ógörög formájában égregó, melynek jelentése éberen őrködő. Az 1990-es években a Gergő igen gyakori, a 2000-es években a  Gergő a 10-12. leggyakoribb férfinév. 
A Hortenzia a Hortensius római nemzetségnévből alkotott női név. a hortensis szó jelentése kerti. A virág neve a női névből származik. Az 1990-es években a Hortenzia igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 18.
Jenő névnap július 13-án és November 18-án van a hagyományos naptárakban. A jenő név török eredetű, méltóságot jelölő név, melynek jelentése ’bizalmas, tanácsadó, miniszter’. A névvel először Bíborbanszületett Konsztantinosz, bizánci császár X. századi művébentalálkozhatunk, mint az egyik magyar honfoglaló törzs megnevezése. A XVI. században a székelyek egyik csoportjának neveként használták. Évszázadok alatt vált törzsnévből személynévvé. A 19. században a Jenő nevet tévesen a német Eugén névvel azonosították, s így ez az azonosítás maradt meg napjainkig.  A latin Eugenius nevet viselő pápákat magyarul Jenő néven emlegetjük. Közülük legelső Szent Eugénius, magyarul Szent Jenő, aki hosszú papi szolgálat után, idős korában lett pápa. Egyházi ünnepnapja: június 2., mely dátum Jenő névnapként is funkciónál. Jenő név gyakorisága és becézése Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. A név becéző formái a következők: Jenci, Jencső, Jenke, Jenkő, Jenőcske, Jeszi.
November 19.
Erzsébet névnap November 19-én van a naptárban. Az Erzsébet több alakban is megtalálható a különböző nyelvekben, maga a név a héber Eliseba  névből származik, melyhez több jelentést is találunk, melyek a következők: Isten az én esküm, Isten megesküdött, Isten a teljesség és az Isten a tökéletesség.. A novemberi névnap hazánk egyik legismertebb szentjéhez, Árpád-házi Szent Erzsébethez kapcsolódik, aki a rózsacsoda szentje, II. Endre királyunk és Gertrúd királynő leánya. Erzsébet 14 éves korában lett IV. Lajos őrgróf felesége. A rózsacsoda történeténete több verzióban is fennmaratd.. Az egyik leírás szerint kicsi gyermekkorában kötényében ételmaradékot vitt a vár előtt összegyűlt szegényeknek. Váratlanul megjelent a király, aki előtt el akarta titkolni jótékonykodását, ezért azt mondta neki, hogy rózsa van a kötényében. Mivel hideg téli nap volt, édesapja nagyon meglepődött, ám amikor hitetlenkedve megnézte a lánya kötényét, az valóban rózsával volt tele. Szent Erzsébet a lelki nemesség, az irgalmasság és a jótékonyság mintaképe. Erzsébet  a szegények és betegek, árvák és özvegyek védőszentje. Az Árpád-házban további két Erzsébetet is találunk, az egyik Portugáliai Szent Erzsébet  II. Endre dédunokája, valamint Magyarországi Boldog Erzsébet aki pedig III. Endre király leánya volt.  A kora középkorban az Erzsébet név a bibliai Erzsébet tiszteletére terjedt el a keresztények között. De igazán ismertté és gyakoriva Árpád-házi Szent Erzsébet hatására vált, akit már halála után öt évvel szentté avattak.  Erzsébet naphoz kapcsolodó időjárási regula szerint ennek a napnak az időjárása a karácsonyi időjárást jósolja meg. Erzsébet név gyakorisága és becézése Az Erzsébet a 14. századig a leggyakoribb női név, azóta is a legnépszerűbbek között volt. A 20. század végére kicsit visszaszorult, de még gyakori, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között, viszont Liza alakja, mely önálló névként is megtalálható egyre népszerűbb. Az Erzsébet névnek több mint száz becéző alakja található, melynek oka, hogy a név régi és gyakori, sőt még elég hosszú is ahhoz, hogy sokféleképpen lehessen becézni. Nézzük hogyan lehet becézni az Erzsébeteket:  Erzsi, Berzsi, Beta, Betta, Betti, Betkó, Betuska, Böbe, Böbi, Böske, Böski, Bözse, Bözsi, Bözső, Csöre, Csöri, Eliz, Erdzsu, Eri, Erzsa, Erzse, Erzsi-Berzsi, Erzsik, Erzsike, Erzsó, Erzsócska, Erzsók, Erzső, Erzsu, Erzsus, Liza, Lizi, Örzse, Örzsi, Örzsik, Örzsike, Örzsók, Pendzsi, Perzsi, Pezsi, Pöre, Pöri, Pörke, Pörzsi, Zsike, Zsó, Zsóka.
November 20.
Jolán névnap Június 15-én és November 20-án van a hagyományos naptárakban. A Jolán női név, Dugonics Andrásnak a Jólánka, Etelkának leánya című regényében szerepel először, 1803-ban. Forrása a középkori magyar Jóleán (jó leány), vagy a görög Jolantha (a viola virága) név. Változatai: Jolánta, régiesen Violánta is. A Jolánokat a következőképpen lehet becézézni: Joci, Jocika, Jocó, Jola, Jolánka, Jolcsi, Joli, Jolika, Jolka, Jolóka, Lola. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 21.
Az Olivér férfinév a latin olivarius szóból származik, a jelentése: olajfát ültető, de más feltevés szerint germán eredetű, jelentése: tündér, manó + sereg. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 38-50. leggyakoribb férfi név.
November 22.
A Cecília latin eredetű női név, a Caecilius római nemzetségnévből származó férfinevek női párja. A név alapszavának jelentése: vak.Férfi párja: Cecilián. Az 1990-es években a Cecília ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 23.
A Kelemen  férfinév a latin Clemens névből ered, amelynek jelentése: jámbor, szelíd, jóságos. Női párja: Klemencia. Az 1990-es években a Kelemen szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Klementina női név a Clemens, (magyarul Kelemen) férfinév női párja. Az 1990-es években a Klementina igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 24.
Emma névnap kétszer is megtalálható a hagyományos naptárakban. Az Emma női név germán eredetű, Irmin germán isten nevéből származik, aki háború germán istene. A név jelentése talán előtörő, ami akar a villámra is utalhat.  Egy másik elmélet szerint az Emma név a germán hermion néptörzs nevéből ered. Nevének jelentése egyes források szerint: nagyság. Az Emma egyben az Erm-, Irm- kezdetű nevek rövidülése is. Az áprilisi névnap eredete egy német grófnőhöz köthető, akit Emmának hívtak és megözvegyülve birtokait szegényházak és templomok építésére fordította. Szent Emma grófnét 1040 körül Brémában temették el. Hasonló történet maradt fenn egy másk középkori hölgyről, Gurki Szent Emmáról, aki karintiai grófi családból származott. Hasonlóan németországi kortársához férje és fia halála után hatalmas vagyonát az ausztriai Gurk és Admont női, illetve férfi bencés kolostorának alapítására fordította. Szent Emma Ausztria nemzeU szentje, ünnepnapja június 27 és 29. A novemberi Emma névnap Boldog Emmához kapcsolható aki szintén hercegi családból származott, és Würzburg mellett volt apátnő. Az 1990-es években az Emma igen ritka, a 2000-es években az Emma a 23-85. leggyakoribb női név.
November 25.
Katalin névnap - a sok névnap közül a két hagyományos két szenthez kapcsolódik. November 25-én Alexandriai Szent Katalin ünnapnapja van, aki a középkori kórházak patrónája, a filozófusok, tanárok, tudósok, kerékgyártók, molnárok és minden kerékkel kapcsolatos ipar, valamint a foglyok védőszentje. Sziénai Szent Katalin  ünnepnapját április 29-én tartjuk, aki kiemelkedő egyházi személyiség, domonkos rendi egyháztanító volt, A haldoklók és Európa védőszentje.  A Katalin görög eredetű női név, a görög Aikateriné név magyar változata. Jelentése nem egyértelmű: elterjedt nézetek szerint a görög katharosz szóból származik, amelynek jelentése: „(mindig) tiszta”. Mások szerint a görög Aeikatherina névből ered, melynek jelentése: „nyilazó”, „biztosan célzó”. A magyarba feltehetően a német Katharina vagy a latin Catharina forma közvetítésével került. Magyarországon a Katalin az Árpád-kor, illetve a keresztes hadjáratok óta a legkedveltebb nevek közé tartozik. Az 1990-es években a Katalin igen gyakori. A 2000-es években a Katalin az 54-69. leggyakoribb női név.
November 26.
A Virág régi magyar személynév felújítása a Flóra név magyarítására. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 13-28. leggyakoribb női név.
November 27.
A Virgil a latin Virgilus név rövidülése. Eredete bizonytalan, talán a Vergilius nemzetségnévből ered, ami lehet, hogy etruszk eredetű. Női párja a Virgília. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
November 28.
A Stefánia az István férfinév női párja. Az 1990-es években a Stefánia igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
November 29.
A Taksony török eredetű régi magyar személyenév, aminek a jelentése szilaj, fékezhetetlen, más, de kevéssé elfogadott vélemény szerint a jelentése jóllakott. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
November 30.
András névnap November 30-án van a hagyományos naptárakban. András névnapja egy egyik legismertebb novemberi férfinévnap. Az András férfinév a görög Andreasz névből származik, melynek jelentése: férfi, férfias. Az András bibliai név, András apostol Jézus első tanítványa, Szent Péter testvére volt. Női párja: Andrea, melynek érdekessége, hogy bizonyos országokban, például Olaszországban férfinévként találkozhatunk vele.. Az András név gyakorisága és becézése Az András Magyarországon már az Árpád-korban a leggyakoribb férfinevek egyike volt, és népszerűsége a következő évszázadokban sem sokat csökkent, a 14-16. századtól a leggyakoribb nevek egyike. 1967-ben 1504-en kapták ezt a nevet, így a 18. leggyakoribb név lett, a 80-as évek közepén már a 13. legnépszerűbb név. az 1990-es években is igen gyakori név volt, a 2000-es években a 21-25. leggyakoribb férfinév.
Az Andor férfinév az András régi magyar alakváltozatának, az Andorjás névnek a rövidülése, de lehet a régi magyar Andornak név rövidülése is, ami a görög eredetű latin eredetű latin Andronicus magyar változata, és a jelentése: férfiak legyőzője. Az 1990-es években igen ritka név volt, a 2000-es években a 92-99. leggyakoribb férfinév, kivéve 2004-et, 2008-at és 2009-et, mert akkor nem szerepelt a 100 leggyakoribb férfinév között.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Április hónap névnapok