2023. szeptember 26., kedd
Jusztina névnapja

névnapok hónapok szerint


December hónap névnapok

December 1.
Az Elza  női név, amely az Elisabeth (magyarul: Erzsébet) német rövidüléséből származik. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
December 2.
A Vivien név a Viviána angol eredetű alakváltozata, a  Viviána női név egy ismeretlen eredetű latin nemzetségnévből származik, a jelentése a Vivianus (vagy Bibianus) nemzetségből származó nő. Az 1990-es években a Vivien igen gyakori,  a 2000-es években a Vivien a 3-15. legnépszerűbb női név.
A Melinda női név ismeretlen eredetű. Ezt a nevet adta Bánk bán feleségének D'Ussieux francia író 1775-ben egy elbeszélésében és Katona József innen vette át Bánk bán című drámájához, a név ezután terjedt el. Az 1990-es években gyakori név,  2008 - 2012 között a 87-99. leggyakoribb női név. 
December 3.
Az Olívia női név az oliva (olajfa) szó és női név származéka. 
Ferenc névnap május 11-én, október 4-én és december 3-án van. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, jelentése: francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve, melyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. Női párja: Franciska. A különböző vallási és világi források összesen 10 Ferenc névnapot tartanak nyilván, ezek közül három szerepel a hagyományos asztali naptárakban A fő névnapnak tekintett októberi névnap Assisi Szent Ferenchez köthető. A májusi névnap pedig Di Girolamo Szent Ferenchez köthető, aki május 11-én halt meg 1716-ban, ezért lett ez a dátum az ünnepnapja. A decemberi Ferenc névnap pedig Xavéri Szent Ferenc egyházi ünnepnapja. 2013. márciusában megválasztott I. Ferenc pápa az első Ferenc nevű pápa. Ő maga – Assisi Szent Ferenc tiszteletére – választotta ezt a nevet. Ferenc név gyakorisága A Ferenc név nem csak Magyarországon, de más országokban is már a 13. századtól népszerű név volt. A 16. században a 6., a 18. században a 8., a 19. században Budapesten a 3. leggyakoribb név volt. 1967-ben országosan a 9. helyen állt, a 80-as években pedig a 16. helyen. Az 1990-es években is még igen gyakori név, a 2000-es években a 41-51. leggyakoribb férfinév. Ferenc napi szokások és népi hagyományok Október 4-ét, illetve október 4. hetét ferenchétnek, vagy búzahétnek nevezik. Fontos mezőgazdasági határnap Ferenc napja, volt ahol ekkor vetettek, szertartásokkal igyekeztek távol tartani a rontást, másutt pedig az asszonyok a tojását költő kotlós alá nyírfaágat tettek, hogy védjék a csirkéket és a baromfiudvart a szellemektől.
December 4.
A Borbálamagyar női név a görög Barbara név átvétele. A fejlődés a Barbára – Borbára – Borbála alakokkal ment végbe. A Borbála 16-18. században rendkívül gyakori név volt, azonban a 1990-es években már ritka. A 2000-es években a Borbála a 73-88. leggyakoribb női név. 
Barbara névnap december 4-én található a kalendárban. A Barbara név görög eredetű, melynek  jelentése: idegen, külföldi nő. A névnek ez a másodszori átvétele, mivel először Borbála névre módosult. Az 1990-es években a Barbara igen gyakori név volt,  a 2000-es években a Barbara a 23-35. leggyakoribb női név.
December 5.
A Vilma női név a Vilhelma rövidülése mely név a német Wilhelm, (magyarul Vilmos) férfinév női párja. A Vilma a 20. század elején elég gyakori név volt, de az 1990-es években már csak igen ritka név.  A Vilma a 20. század elején elég gyakori név volt, de az 1990-es években már csak igen ritka név.
Az Ábel bibliai férfinév, Ádám és Éva második fiának a neve. Héber eredetije Hevel / Hável, jelentése: pára, lehelett, innen múlandóság. Mások szerint a név asszír vagy sumér eredetű, és a jelentése: fiú. A név eredetének harmadik lehetősége a sumer AB.DIGIR logogram amorita (nyugati sémi) olvasata: abu-ilu, sumer ab-An, jelentése „Az isten”, illetve ab-ba-an, abba2-el, azaz „Isten atya”. Az isten szót (An) az amoriták Él neveként olvasták ki. Első ismert előfordulása az i. e. 18. században a jamhadi Abbán névváltozata, Abba-Él, Abel.Az újszülötteknek adott nevek körében az Ábel régen nem volt gyakori név, 1967-ben sem kapta senki ezt a nevet, 1983 és 1987 között a 113. legnépszerűbb név volt. Az 1990-es években már gyakori név.[2] 2003 és 2009 között az 55-65. leggyakrabban adott férfinév volt. A 2010-es évek elején az 59. legnépszerűbb férfinév.A teljes népességre vonatkozóan a 2000-es években nem szerepelt a 100 leggyakrabban viselt név között, de a 2010-es évek elején a 97-99. leggyakrabban viselt férfinév volt.
December 6.
A Miklós névnap a gyerekek kedvenc névnapja decemberben, hozzá köthető a Mikulás. A Miklós a görög Nikolaosz név szláv változatából származik, jelentése győzelem és nép, egyes források szerint nép ragyogása. Az 1990-es években a Miklós gyakori, a 2000-es években a Miklós az 57-67. leggyakoribb férfinév. névnapok eredete | decemberi névnapok | névnapok abc szerint 
December 7.
Az Ambrus férfinév a görög Ambrosziosz név rövidüléséből származik. Az Ambroziosz jelentése: halhatatlan. A görög mitológiában az ambrózia az istenek halhatatlanságot biztosító étele volt. Női párja: Ambrózia. Az 1990-es években az Ambrus nagyon ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
December 8.
Mária névnap Augusztus 15, Szeptember 8 és 12 valamint December 8-án is megtalálható a hagyományos naptárakban. Mint látható a Mária névnap négyszer is megtalálható az asztali naptárakban, a név az egyik leggyakoribb név hazánkban. A Mária bibliai eredetű női név, melynek eredeti héber formája a Mirjam volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. Lehetséges jelentései: a) mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, b) keserű(ség) A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Mária név gyakorisága és becézése A Mária név népszerűsége Magyarországon a Szűz Mária tiszteletével magyarázható. ,Már a középkor óta a leggyakoribb női nevek között szerepel. , Népszerűsége ugyan folymatosan csökken, de még az 1990-es években is gyakori. Az utóbbi száz évben a legtöbbször anyakönyvezett magyar női név, de a 2000-es években az újonnan születettek között csak a 71-92. legnépszerűbb név volt.
December 9.
A Natália latin eredetű női név a dies natalis Domini kifejezésből származik, aminek a jelentése: az Úr Jézus születésnapja. Valaha a karácsonykor született lánygyerekek kapták ezt a nevet. Az 1990-es években a Natália ritka, a 2000-es években a Natália 70-93. leggyakoribb női név.
December 10.
Judit névnap július 30-án és december 10-én található a hagyomásnyos naptárakban. A Judit név héber eredetű, melynek jelentése: Júdeából való nő, zsidó nő. A név szinte minden nyelvben megtalálható és kedvelt, a legismertebb igegen nyelvi alakjai a Judita, Judy, Jodie, Judith Giuditta,  és a Jutta.  A névhez kapcsolódó két névnap érdekes módon nem Judit nevű szentekhez kapcsolódik, hanem a Judithoz nagyon hasonló nevű szentekhez. Az ortodox egyházakban július 30-a Caesareai Szent Julitta emléknapja, míg a katolikus egyház  Meridai Szent Júlia emléknapját tartja december 10-én . Judit név gyakorisága .Az 1990-es években a Judit gyakori, a Judit 2003-ban a 92. leggyakoribb név volt, azóta nincs az első százban. A Judit 2023-ban a 9. leggyakoribb női név a lakosság körében, de nem kedvelt az újszölötteknek adott nevek között. 2019-ben 231. volt ebben a rangsorban.  
December 11.
Árpád névnap március 31-án és december 11-én van a hagyományyos naptárakban. Az Árpád régi magyar férfinév, az árpa szó -d kicsinyítőképzős származéka. A -d képző a valamiben bővelkedőt is jelenti, így jelentése azonos lehet 'árpás-árpácska' jelentésével. Női párja az Árpádina. A nevet a 19. században újították fel Árpád fejedelem tiszteletére. 1967-ben a 27. leggyakoribb férfinév volt, a 80-as években visszaesett a 41. helyre. Az 1990-es években ritkán fordult elő, a 2000-es években a 77-100. leggyakoribb férfinév.
December 12.
Gabriella névnap egy nappal Luca előtt található a naptárakban. A Gabriella a Gábor név női párja. Inkább a Gabriel név "ISTEN HŐSE" női párja, a Gábor csak "hős" és női név is, a Gabriella "ISTEN HŐSNŐJE". Az 1990-es években a Gabriella gyakori, a 2000-es években a Gabriella a 68-90. leggyakoribb női név 2007-ig, azóta nincs az első százban.
December 13.
A Luca latin eredetű női név, Lúcia régi magyar alakváltozata. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 11-26. leggyakoribb női név. Szent Lúcia vagy Luca (Római Birodalom, Szicília, Siracusa, ? – Siracusa, 304 körül) a keresztények által az 5. század óta tisztelt szűz és vértanú. A középkorban közkedvelt szent volt, legendája több művészt megihletett. Lúcia védőszentje a szembetegségben szenvedőknek és vakoknak (mivel a Lúcia név a lux = fény szóból származik), a bűnbánó utcanőknek, valamint a hegyes szerszámokkal dolgozóknak (földművesek, kézművesek, varrónők, párnakészítők, nyergesek).
Az Otília germán eredetű női név, jelentése birtok, vagyon. Az 1990-es években az Otília igen ritka,  a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
December 14.
A Szilárda a Szilárd férfinév női párja. A Szilárd férfinév magyar nyelvújítási alkotás a latin eredetű Konstantin magyarítására (Konstantin jelentése: szilárd, állhatatos). Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
December 15.
A Valér latin eredetű férfinév, a Valerius nemzetségnévből. Jelentése: erős, egészséges.Női párja: Valéria. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
December 16.
Az Aletta német - olasz eredetű női név, mely az Adelheid fríz és németalföldi formájából származik. Az 1990-es években az Aletta igen ritkán fordult elő. A 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakrabban adott női név között.
Az Etelka  az Etele férfinév női párja. A név Dugonics András író alkotása az Etelka című művében. Az 1990-es években az Etelka ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Etelka volt a neve a az Osztrák-Magyar Monarchia egyetlen tankhajójának. 
December 17.
Az Olimpia női név a görög Olümpiasz névből származik, a jelentése Olümposz hegyéről való. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
A Lázárhéber eredetű férfinév. Az El(e)azár név görög rövidüléséből, illetve ennek a latin Lazarus formájából származik, jelentése: Isten segített. Az 1990-es években a Lázár szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
December 18.
Auguszta névnap március 29-én és december 18-án van a hagyományos naptárakban. Az Auguszta név a latin eredetű Augustus férfipárja. Az Augustus név magyar formája az Ágost és Ágoston.  A  név jelentése: magasztos, fennkölt. Névváltozatai: Augusztina, Ágosta. Az 1990-es években az Auguszta és Augusztina nevek igen ritkán, az Ágosta szórványosan fordult elő.
December 19.
A Viola névnap december 19-én található a hagyományos naptárban A Viola név latin eredetű női név, mely az ibolya virág  a Viola arvensis latin nevéből származik, és sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád-korban használatos női név volt , az 1990-es években ritka volt, a Violetta igen ritka, a Violenta, Violett és a Letta szórványos nevek voltak, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.
December 20.
A Teofil görög eredetű férfinév, jelentése: Isten kedveltje vagy Istent kedvelő, Isten barátja. Női párja: Teofila. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
December 21.
A Tamás névnap egyik legkedvelteb névnbap decemberben, Karácsony előtt pár nappal. Tamás férfinév arámi eredetű szó, a Teomo névből származik, melynek jelentése iker. A görögök vették át Thomasz formában, mivel a görögben volt egy ilyen alakú szó, csodálatos jelentéssel. Az 1990-es években a Tamás név igen gyakori név, a 2000-es években a 7-11. leggyakoribb férfi név. A magyar naptárakban, kalendáriumokban szereplő három hivatalos Tamás névnap: március 7., mely Aquinói Szent Tamás régi egyházi ünnepnapja, december 21., Tamás apostol régi egyházi emléknapja, és december 29., mely pedig Canterburyi Szent Tamás emléknapja. Ezenkívül még több más nem hivatalos Tamás névnap is szerepel a részletesebb névnaplistákon, így Tamás apostol és Aquinói Szent Tamás mai egyházi emlékünnepe (július 3., illetve január 28.), valamint további Tamás nevű szentek ünnepei. A három hivatalos névnap közül a legfontosabb december 21-e, a magyar néphagyomány szerinti Tamás-nap, amelyhez a karácsonyi ünnepkör részeként különféle népszokások kötődnek. Tamás napi hagyományok   A december 21-i Tamás névnap különféle – a karácsonyhoz kötődő – népszokásokat rejt számunkra, melyek elsősorban a disznóöléssel kapcsolatosak. A Tamás napján levágott állatnak háját sok helyütt „tamáshájnak” nevezték és gyógyító erőt tulajdonítottak neki.  A népi jósok szerint a Tamás napi disznóölésen a karácsonyi időjárásra lehet következtetni. A néphagyomány úgy tartja, ha a disznó mája nagy, akkor a Karácsony jeges-fagyos lesz. Egy másik hiedelem szerint, ha Tamás nap reggelére friss hó hull, békés, boldog karácsonyban lesz részünk.  
December 22.
A Zénó a görög Zénón név latin változatából származik, a Zenóbiosz, Zenodótosz nevek rövidülése, a jelentése: Zeusztól származó. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
December 23.
Viktória névnap karácsony előtti napon található a kalendárokban. A Viktória női név latin eredetű és mitológiai kötődése van, mivel a latin mitológiában a győzelem istennőjét hívják Viktóriának. A név jelentése szintén köthető ehhez, hiszen a név maga győzelmet jelent. A Viktória az 1970-es évektől kezdett népszerű névvé válni, az 1990-es években már igen gyakori név volt, a 2000-es években a 2-10. leggyakoribb női név.
December 24.
Ádám névnap Szeptember 9-én és December 24-én található a hagyományos naptárakban. Az Ádám bibliai férfinév, az első emberpár férfitagjának neve. A név héber eredetű, az eredeti jelentése: ember (az emberi faj neve vált személynévvé). A szó alapjelentése „vörösnek lenni”, az adam szó valamennyi sémi nyelvben egyben „embert”, „földből valót” és „vörös színűt” is jelent. Az Ádám a 16.-17. században nagyon gyakori név volt, de a 19. század elejére szinte teljesen feledésbe merült. Az újszülötteknek adott nevek körében 1967-ben is csak 64-en kapták ezt a nevet, de az 1980-as évekre a 20. legnépszerűbb férfinévvé vált. Az 1990-es években igen gyakori név. A 2000-es években az 5-10., a 2010-es évek elején a 6. leggyakrabban adott férfinév volt.
Az Éva  bibliai női név, a bibliai teremtéstörténet szerint az első emberpár nőtagjának neve, eredeti héber alakja חַוָּה Chavvá. A szó eleji erős H hang a görög átiratban elhalt (vö. Noah → Noé). A szó a létigéből származik, jelentése életet adó, a bibliai magyarázat szerint minden élők anyja. Az Éva az 17. századtól szerepel a gyakoribb nevek között, a név népszerűsége még nő is a 18. századra, majd a 19. században erősen visszaesik. Újból divatos a 20. század második felében lett, amikor 1967-ben a legtöbbször adott női név volt, de a 80-as években már csak a 6. leggyakoribb név volt. A 90-es években is még gyakori volt, de a 2000-es években 2007-ig a 71-100. leggyakoribb női név, azóta nincs az első százban.
December 25.
Az Eugénia  az Eugén női párja, melynek jelentése előkelő, nemes származású. Az eredeti férfi változat a görög Eugenész, illetve latin Eugenius név német rövidüléséből ered. Az 1990-es években az Eugénia szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
December 26.
Az István férfinév a görög Sztephanosz névből származik, illetve ennek latin Stephanus, német Stephan, szláv Stefán, magyar Istefán változatából. Jelentése: koszorú. Női párja: Stefánia. A 16. századtól kezdve igen népszerű név, Debrecenben például a a 18. században a református férfiak 61%-a István, János vagy Mihály névre hallgatott. 1967-ben a 3., az 1980-as években a 6. leggyakoribb férfinév volt , a 2000-es években a 21-31. leggyakoribb férfinév.
December 27.
János névnap Június 26-án és December 27-én található a hagyományos naptárakban. A János név bibliai eredetű férfinév, a héber Yohhanan névből, illetve ennek latin változatából, a Johannusból származik. A név jelentése Jahve megkegyelmezett. A  két legismertebb névnap eredete két katolikus szenthez kötődik. December 27 János apostol ünnepe, míg június 26-a a két római testvérpár, János és Pál vértanúk halálának emléknapja. A katolikus egyház közel húsz János nevű szentet és boldogot tart nyilván. Közülük hazánkban a legnépszerűbb Evangélista Szent János, Alamizsnás Szent János, Aranyszájú Szent János és Nepomuki Szent János.  Evangélista Szent János az apostolok legfiatalabbika, jelen volt Jézus kereszthalálánál. Ő a szerzője a negyedik evangéliumnak és a Jelenések könyvének. A művészi ábrázolásokon jelképes állata a sas, amely gondolatainak merészségére, nagyszerűségére utal. Alamizsnás Szent János, aki Alexandria püspökeként egész vagyonát szétosztotta a szegények között. A szeretetszolgálat, a kereskedők, hajósok, koldusok patrónusa. Ereklyéit a török szultán Mátyás királynak ajándékozta. Ünnepnapja: január 23. Aranyszájú Szent János konstantinápolyi pátriárka, a keleti egyházatyák egyike, nagy hatású szónok, az igehirdetők patrónusa. Ábrázolásain görög püspöki öltözetben láthatjuk, körülötte angyal vagy méhkas utal az ékesszólására. Ünnepnapja: szeptember 13. Nepomuki Szent János a prágai Szent Vitus székesegyház kanonokja, aki bátran kiállt az egyház jogaiért IV. Vencel királlyal szemben. A legenda szerint Zsófia királyné gyóntatója volt, és azért dobták a Moldva folyóba, mert a királlyal szemben is megőrizte a gyónási titkot. Csehország patrónusa, a gyónási titok, a haldoklók, a hajósok és a tutajosok védőszentje. Ünnepnapja: május 16. János név gyakorisága és becézése A János név a 16-18. században a legnépszerűbb férfinév volt, elterjedtségére utal a mondás: Én is János, kend is János, az Isten is János. Később is, egészen az 1970-es évekig a leggyakoribbak közé tartozott, 1967-ben az 5. leggyakrabban adott férfinév volt, a 80-as években a 9. helyen állt, majd kissé vesztett a népszerűségéből, de még az 1990-es években is igen gyakori volt, a 2000-es években a 29–39. leggyakoribb férfi név. A János nevet a következők szerint lehet becézni: Jancsa, Jancsi, Jancsicska, Jancsika, Jancsó, Janek, Janesz, Jani, Janika, Janis, Janka, Jankó, Janó, Janóka, Jánoska, Pancsi. Híres magyar Jánosok Csezmicei János, vagyis Janus Pannonius,  humanista költő, pécsi püspök, Mátyás király udvarának tagja. Apáczai Csere János (az 1600-as években élt filozófiai és pedagógiai író, tanár, a magyar művelődés, nevelésügy és tudomány egyik úttörője. Bolyai János minden idők egyik legeredetibb gondolkodású matematikusa, Bolyai Farkas fia.  Arany János a legnagyobb magyar költők egyike, jelentős műfordító, az akadémia titkára, Petőfi Sándor barátja. Xantus János néprajzkutató, tudós, a budapesti Állatkert alapítója és első igazgatója.
December 28.
A Kamilla a Kamill férfinév női párja, egyúttal egy gyógynövény neve is. A Kamill férfinév eredete és jelentése bizonytalan, esetleg etruszk eredetű, de egyes vélemények szerint a latin camillus szóból származik. Camillusnak hívták a rómaiak a vallási szertartásokban segédkező, nemesi származású fiúgyerekeket. A név származhat a görög gaméliosz szóból is, aminek a jelentése ünnepi. Az 1990-es években a Kamilla igen ritka, a 2000-es években a 48-72. leggyakoribb női név.
December 29.
A Tamara oroszból átvett, héber eredetű női név, ami a bibliai Támár nevéből származik, melynek jelentése: datolyapálma. Az 1990-es években a Tamara szórványos név volt, a 2000-es években az 57-64. leggyakoribb női név.
A Tamás névnap egyik legkedvelteb névnbap decemberben, Karácsony előtt pár nappal. Tamás férfinév arámi eredetű szó, a Teomo névből származik, melynek jelentése iker. A görögök vették át Thomasz formában, mivel a görögben volt egy ilyen alakú szó, csodálatos jelentéssel. Az 1990-es években a Tamás név igen gyakori név, a 2000-es években a 7-11. leggyakoribb férfi név. A magyar naptárakban, kalendáriumokban szereplő három hivatalos Tamás névnap: március 7., mely Aquinói Szent Tamás régi egyházi ünnepnapja, december 21., Tamás apostol régi egyházi emléknapja, és december 29., mely pedig Canterburyi Szent Tamás emléknapja. Ezenkívül még több más nem hivatalos Tamás névnap is szerepel a részletesebb névnaplistákon, így Tamás apostol és Aquinói Szent Tamás mai egyházi emlékünnepe (július 3., illetve január 28.), valamint további Tamás nevű szentek ünnepei. A három hivatalos névnap közül a legfontosabb december 21-e, a magyar néphagyomány szerinti Tamás-nap, amelyhez a karácsonyi ünnepkör részeként különféle népszokások kötődnek. Tamás napi hagyományok   A december 21-i Tamás névnap különféle – a karácsonyhoz kötődő – népszokásokat rejt számunkra, melyek elsősorban a disznóöléssel kapcsolatosak. A Tamás napján levágott állatnak háját sok helyütt „tamáshájnak” nevezték és gyógyító erőt tulajdonítottak neki.  A népi jósok szerint a Tamás napi disznóölésen a karácsonyi időjárásra lehet következtetni. A néphagyomány úgy tartja, ha a disznó mája nagy, akkor a Karácsony jeges-fagyos lesz. Egy másik hiedelem szerint, ha Tamás nap reggelére friss hó hull, békés, boldog karácsonyban lesz részünk.  
December 30.
A Dávid héber eredetű férfinév, jelentése bizonytalan, esetleg: kedvelt, szeretett, ill. apai részről testvér, más vélemény szerint egyesítő. Istenszerető jelentése is elterjedt. Ez főleg Dávid királyhoz köthető. A Dávid név a középkorban szinte nem is volt használt, az 1980-as, 1990-es években a Dávid igen gyakorivá vált, a 2000-es években a Dávid a 3-6. leggyakoribb férfinév.
December 31.
A Szilveszter latin eredetű férfi név, jelentése: erdei, erdőben élő férfi. Női párja: Szilvesztra. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években (2004-ig) a 80–100. leggyakoribb férfinév, azóta nem szerepel az első százban.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Szeptember hónap névnapok