2024. Április 18., csütörtök
Andrea névnapja

Februári névnapok - Milyen névnapok vannak Februárban?

A februári névnapok között olyan népszerű névnapokat találunk, mint Zsuzsanna, Balázs, Dorottya és a jégtörő Mátyás. Ne feledkezzünk meg Valentin és Bálint napról sem,  mely Február 14-én van. 

Február az év legrövidebb hónapja 29 napjával, azonban négyévente, az Olimpia évében 29 naposra nől, bekerül Február 24-ére a Szökőnap. Ez azt is jelenti, hogy szökőévben a február 24-i és az utána következő névnapok egy nappal későbbre csúsznak.

Februári névnapok

névnapok hónapok szerint


Február hónap névnapok

Február 1.
Az Ignác a latin Ignatius név rövidülése. Eredete és jelentése ismeretlen, de kapcsolatba szokták hozni a latin ignis (tűz) szóval. Női párja: Ignácia. Az 1990-es években az Ignác igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. 
Február 2.
Az Aida női név, Giuseppe Verdi azonos című operája főszereplőjének a neve. Az 1990-es években igen ritkán fordult elő. A 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakrabban adott női név között.
Karolina névnap Február 2-án és Május 9-én van a hagyományos naptárakban. A májusi névnap Gerhandinger Boldog Karolinához köthető, aki 1879-ben hunyt el és a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek kongregációjának alapítója volt. Karolina név a Karola továbbképzése, míg a Karola pedig a Károly férfinév latin alakjának, a Carolusnak a női párja. A név sok nyelvben szerepel főként Carolina alakban, spanyol, angol, olsz, portugál, katalán és a svéd nyelvben is Carolinaként terjedt el.  Karolina név becenevei és gyakoriasága  A Karolinákat a következőképpen becézhetjük: Kari, Karol, Lin, Lina, Lincsi, Linka, Linke, Karolka, Rolin. A név ritkának tekinthető, 2019-ben mindössze 65 kisbaba kapta ezt a nevet, így a 130. leggyakoribb női név csupán.
Február 3.
Balazs névnap február 3.-án van a hagyományos naptárakban. A Balázs név az ismeretlen eredetű latin Blasio családnévből származó férfinév. A nevet sokan - helytelenül - a görög Bazileosz névvel azonosították, melynek szó szerinti jelentése: királyi. Ezzel szemben a név valójában az ókori Rómából ered, a híres és előkelő Cornelius nemzetség egyik ága a Blasio névvel különböztette meg magát a család többi ágától. A Blasio (és így a Balázs) név eredete, jelentése máig megfejtetlen maradt. Más források a Blasius jelentését két szóból vezetik le: az előtagban a blandus (nyájas) vagy a belasius, bel (öltözék), az utótagban a syros (kicsi) rejlik. A Balázs gyakori név volt a 16-17. században, az első tíz legnépszerűbb név között volt. A következő században a kedveltsége csökkent, a 19. században és a 20. század elején csak 1-2 ezrelékben fordul elő. 1967-ben is csak 218-an kapták ezt a nevet, de a 80-as években újra népszerű lett, és a 11. leggyakoribb férfinévvé vált. Az 1990-es években igen gyakori név volt, a 2000-es években a 3-8. leggyakoribb férfinév. A Balázs névnaphoz számos szokás és hagyomány kapcsolódik Szent Balázs a legenda szerint egy özvegyasszony halszálkától fuldokló fiát mentette meg a fulladástól egy tömlöcben, ahová őt is vetették. Az asszony hálából ételt és egy szál gyertyát vitt neki. Ebből a történetből alakult ki később a balázsolás néven ismertté vált szertartás, melynek keretében Szent Balázs emléknapján, február 3-án a pap két gyertyát keresztbe téve a gyermek vagy felnőtt álla alatt kéri a szent segítségét és oltalmát a torokgyík, illetve egyéb torokbajok ellen. A 16. századtól kezdve az alma megáldását is ezen a napon végzeték, mert a néphit szerint az alma orvosság a torokfájásra. Az iskolások ünnepe volt a Balázs-járás. Ezen a napon az diákok házról házra járnak és élelmet, alamizsnát gyűjtöttek maguknak és a tanítónak, valamint hívták a még otthon lévő gyerekeket az iskolába, ezért is nevezték őket Balázs vitézeinek. Nyitra megyében az adománygyűjtés közben verset mondtak, majd ezt követte a Balázs-tánc, és ezután egy gyerek egy versike kíséretében előadta, mekkora adományra gondoltak. Más vidékeken a gyerekek az adomány fejében azt kérték, hogy a torokfájás és a torokgyík ne bántsa a gyerekeket. A Balázs-naphoz disznótor is kapcsolódott, ilyenkor került asztalra a Balázs-bor, amit ezen a napon szenteltek meg, de a bor mellett megszentelték a vizet, a kenyeret és a gyümölcsöt is. Az ezen a napon szentelt vizet, az aqua Sancti Blasii-t használták betegség és állatvész idején. A szőlősgazdák ennek a napnak a hajnalán szőlőjük négy sarkán lemetszettek egy-egy vesszőt és bejárták vele a birtokukat, hogy távoltartsák a madarakat. Angliában ez a nap a szövés és fonás határnapja. Balázs napjára a szövést be kellett fejezni és a fonást csak másnap lehetett elkezdeni. Ha valaki megszegte ezt a szokást, akkor Szent Balázs megköti a böjti szeleket. A franciák szerint az ezen a napon uralkodó szélirány lesz egész évben a jellemző.
Február 4.
A Ráhel héber eredetű női név, jelentése: bárány, anyajuh. Az 1990-es években a Ráhel igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
 A Csenge női név ismeretlen jelentésű régi magyar személynévből származik. Az 1990-es években a Csenge ritka név volt, a 2000-es években a Csenge a 18-21. leggyakoribb női név.
Február 5.
Ágota névnap január 11-én és február 5-én szerepel a naptárakban. Az Ágota név görög eredetű, az Agáta név régi magyar formája. A név jelentése a jó. A februári névnap Szent Ágotához köthető,  aki az egyik kiemelt női szent, amit az is mutat, hogy név szerint szerepel a szentmise kánonjában, Szűz Máriával és 6 másik női szenttel egyitt.. Szent Ágota Cataniának, Molisenek, Máltának és San Marinónak is a védőszentje. Ágota név gyakorisága és becézése Annak ellenére, hogy Szent Ágota az egyik legnépszerűbb női szent, a név nem túl gyakori,  1990-es években ritkán fordult elő amagyar lakosság körében, a 2000-es években pedig nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Becézni a következő formákban tudjuk: Ági, Ágika, Ágó, Goti Ágota név több település nevében is megtalálható hazánkban: Szentágota, Sárszentágota, Kunágota és az Ágotakövesd, ami  Szent Ágota hazai népszerűségének is köszönhető.
Ingrid névnap február 5-én van a hagyományos naptárakban. Az Ingrid északi germán eredetű női név, jelentése: Ingwio isten + lovas, lovaglás vagy szép. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Február 6.
Dorka névnap február 6-án van a naptárban. A Dorka név a Dóra, Dorottya nevek becenevéből önálósult és hivatalosan anyakönyvezuhető Magyarországon. A Dorottya jelentése : isten ajándéka.  A név névnapjai természetesen a forrás nevek névnapjaihoz igazodnak, ezért  Dorka névnapja is február 6-ra került..   A Dorka utónév női keresztnév, jelentése nyilván azonos a Dóra és a Dorottya nevek jelentésével, mely a Theodora szóból származik és Isten ajándékát jelent. A Dorka becenevei  Dorci, Dorkus, Dorkácska, Orka Dorottya névnap | Dóra névnap
A Dóra a Dorottya névnek több nyelvben is meglévő önállósult beceneve. A latin Theodora szóból származik, melynek jelentése Isten ajándéka. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 11-14. leggyakoribb női név.
Dorottya névnap február 6.-án található a naptárakban. A névnaphoz számos hagyomány és regula kapcsolódik.A Dorottya női név a görög Dorotheosz név latinos nőiesítésének, a Dorotheának a magyarosított alakja. Jelentése: Isten ajándéka. Egy legenda szerint a név úgy keletkezett, hogy egy ókeresztény lány apjának a neve Dorus volt, az anyjáé Thea, és kereszteléskor ebből a két névből alkották meg a lány nevét, így jött létre a Dorothea. A Dorottya és a Dóra beceneve volt a Dorka, mely önnálósult és ma már anyakönyvezhető. A Dorottya gyakori név volt a 16-18. században, majd hosszú időre elvesztette a népszerűségét. Ez valószínűleg Csokonai Dorottya című vígeposzának köszönhető, mivel abban a címszereplő vénkisasszonyt hívták Dorottyának. A 2000-es években a 41-62. leggyakoribb női név.
Február 7.
A Rómeó a latin Romaeus név olasz formája, a jelentése római vagy a Római Birodalomból származó. A késő középkorban így hívták a Rómába vagy a Szentföldre zarándoklókat is. Az 1990-es években a Rómeó igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között, kivéve 2009-et, amikor a 95. leggyakrabban adott férfinév volt.
A Tódor a Teodor (isten ajándéka) magyar rövidülése. Az 1990-es években a Tódor szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Február 8.
Aranka névnap február 8-án van a hagyományos naptárakban. Az Aranka név a latin eredetű Aranka név magyar formája, amely az "aurum" szóból származik, és "aranyat" jelent. A név a becézett formákból, mint az Arany, Aranka, Aranyica alakult ki. Jelentése alapján az Aranka név az arany értékével és tulajdonságaival társul: ragyogás, érték, fényesség, tisztaság, örökkévalóság. Az Aranka név a 19. században volt a legnépszerűbb, de ma már ritkábbnak számít. Aranka név becenevei:  Arany, Ari. Ani, Ana, Anka, Arinka, Arci
Február 9.
Alex névnap február 9-én van a hagyományos naptárakban. Az Alex név az Alexius vagy Alexis rövidüléséből származik, amelyek a latinosított Alexander név görög eredetijére (Alexandrosz) vezethetők vissza. A név jelentése: férfiakat vagy férfiaktól megvédő. Női változata az Alexia, Alexandra. A név a görögben is jövevény, az egész i. e. 2. évezredi égeikumi térségben gyakori. A mükénéi táblákon is található A-re-ka[sa-do-ro], illetve annak női párja, az A-re-ka-sa-da-ra, valamint hettita–luvi Alakszandusz is ismert (Alakšanduš). Az 1990-es években az Alex gyakori név volt, a 2000-es években a 44–51. legnépszerűbb férfinév, a 2000-es évek elején a 44. helyen áll.
Az Abigél héber eredetű női név (Avígajil). Jelentése: az apa öröme vagy apám öröme. Az újszülötteknek adott nevek körében az 1990-es években igen ritkán fordult elő. A 2000-es években sem szerepelt a 100 leggyakrabban adott női név között. Abigél a címe Szabó Magda egyik regényének, a belőle készült filmnek, és a musical-nek is.
Február 10.
A Elvira női név eredete vitás: egyesek a nyugati gót Al(ah)wara névből (jelentése: mindent megőrző), míg mások az arab – spanyol Elmira névből származtatják. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Elvira a neve a MÁV internetes menetrend szolgáltatásának is.
Február 11.
A Bertold férfinév a germán Berthold (Berchtold) férfinévből származik. Jelentése: fényes, híres + uralkodó, tevékeny. Az 1990-es években szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
A Marietta a Mária olasz kicsinyítőképzős formája.
Február 12.
A Lídia görög eredetű bibliai név. Jelentése: az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő. Az 1990-es években a Lídia ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Lívia névnap február 12-én van a hagyományos naptárakban. A Lívia a latin Líviusz férfinév női párja. Az 1990-es években a Lívia ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között, kivéve 2008-at, amikor a Lívia a 95. leggyakoribb női név volt.
Február 13.
Ella névnap február 13-án van a naptárakban. Az Ella női név, mely az -ella végű magyar nevek (például Gabriella, Petronella) önállósult beceneve, illetve több név önálló német rövidülése (Eleonora, Elisabeth, Elfriede, Erla, Helene stb.) Az angol nyelvben a germán Alia névből származó, önálló névként tartják számon, ennek jelentése: minden(ség). Az 1990-es években az Ella igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Linda névnap február 13-án van a hagyományos naptárakban. A Linda a -linda végű nevek beceneve.  A Linda név becenevei Lindácska, Lindu, Linduka, Lindus Linda nevet viselő hírességek Király Linda -  énekesnő Zimány Linda - modell, műsorvezető Linda Buck -  amerikai biológus Linga Gray  - amerikai színésznő Linda Hemilton -  amerikai színésznő
Február 14.
A Bálint a latin Valentinus családnévből származó férfinév. A Valentinus alapszava, a valens jelentése erős, egészséges. Női párja a Valentina. A Bálint név latin alakból való kialakulásának sorrendje: Valentinus›Valentin›Valent›Balent›Bálint. A v-b betűk felcserélődése más nyelvben is megfigyelhető, például az angolban a Willy›Billy alakoknál. A Bálint nevet már az Árpád-korban is ismerték, de soha nem volt gyakori név, bár a 15-16. században gyakrabban használták. 1967-ben mindössze 97-en kapták ezt a nevet, a 80-as években a 39. leggyakoribb név volt. Az 1990-es években a Bálint igen gyakori, a 2000-es években a Bálint a 6-16. leggyakoribb férfinév. Névnapi szokások A Felvidéken voltak olyan helyek, ahol Bálint napon az emberek kimentek az egykori Szent Bálint templom helyére, és megmosdottak a hóban, hogy egész évben egészségesek maradjanak. A horvát néphit szerint a madarak ilyenkor tartják a menyegzőjüket, ezért a Rába mellett Bálintot tréfásan a verebek védőszentjének is nevezik. Máshol azt figyelték meg, hogy Bálint napkor, vagy akörül a vadgalambok visszaérkeznek, jelezve a tavasz kezdetét. Sok szőlősgazda ilyenkor kezd a szőlőmetszéshez, hogy a következő évi Bálint napra bőven legyen bora. Az angoloknál is Bálint napon (St. Valentine's Day) kezdenek a madarak párt választani, és a szerelmesek is ekkor vallanak szerelmet, ezért ezt a napot széles körben megünneplik úgy, hogy akit szeretnek, kedvelnek, annak ajándékot, üdvözlőkártyát küldenek. Az utóbbi években Magyarországon is meghonosodtak a Valentin-napi szokások.
A Bálint a név latin eredetijéhez közel álló alak. Az 1990-es években a Valentin igen ritka név volt, a 2000-es években  nem szerepel az első százban.Névnapi szokások Az angoloknál is Bálint napon (St. Valentine's Day) kezdenek a madarak párt választani, és a szerelmesek is ekkor vallanak szerelmet, ezért ezt a napot széles körben megünneplik úgy, hogy akit szeretnek, kedvelnek, annak ajándékot, üdvözlőkártyát küldenek. Az utóbbi években Magyarországon is meghonosodtak a Valentin-napi szokások. 
Február 15.
A Georgina a Georgius (magyarul György) férfinév latin nőnemű alakjának továbbképzése. Az 1990-es években a Georgina gyakori név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között, kivéve 2003-at és 2005-öt, amikor a 96. illetve a 97. leggyakoribb női név volt.
A Kolos régi magyar személynév, ami a német Klaus névnek a magyar formája, ez pedig a Nikolaus (magyarul Miklós) név rövidülése. Lehet, hogy a Kolozsvár helynév első eleme is a Kolos személynévből származik. Az 1990-es években a Kolos igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. Miklós névnap
Február 16.
Julianna névnap február 16-án van a hagyományos naptárakban. A Julianna női név a Juliánusz férfinév női párja, a név jelentése "ifjú, lágy szőrű". A Julianus név a Iulius nemzetséghez kapcsolódik, amelynek ősét Iulusnak, Aeneas fiának tartották. A Julianna névhez két szent is kapcsolódik: Nikomédiai Szent Julianna, akinek az egy házi ünnepe február 16.-án van, mely a Julianna fő névnapja is egyben) és Falconieri Szent Julianna június 19.-i ünneppel. Az 1990-es években a Julianna ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Lilla névnap február 16-án és július 27-én található a hagyományos naptárakban. A Lilla női név a Lívia és a Lídia régi magyar becézéséből alakult önálló névvé. Csokonai Vitéz Mihály szólította így Vajda Julianna nevű múzsáját, a név a Lilla-dalok hatására terjedt el és vált népszerűvé. A Lilla név gyakorisága és becézése Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 19-25. leggyakoribb női név. Lillákat az alábbiak szerint becézhetjük: Lillácska, Lillu, Lilluka, Lillus, Lili Lilla nevet viselő hírességek Vincze Lilla  - énekesnő Bánhidi Lilla -  szerkesztő Labancz Lilla  - színésznő Pártay Lilla -  koreográfus Vay Erzsébet (beceneve volt Lilla) - Lillafüred névadója Lillafüred a Lilla névhez kapcsolódó város a Bükk hegységben, a Szinva és a Garadna-patakok összefolyásánál található. Gróf Bethlen András az 1890-es évek elején elhatározta, hogy a Hámori-tó közelébe kormányüdülőt építtet. A település a nevét Bethlen unokahúgáról, Vay Erzsébetről kapta, akinek a beceneve Lilla volt. 
Február 17.
Donát névnap február 17-én és augusztus 7-én van a hagyományos naptárakban. A Donát férfinév a latin Donatus név rövidülése. Jelentése: az Úrtól ajándékozott. Női párja: Donáta. Az augusztusi névnap Arezzói Szent Donáthoz köthető, aki a 4. században élt ókeresztény püspök volt Arezzo városában halt mártírhalált 362-ben. Donát név gyakorisága és becnevei Az 1990-es években a Donát igen ritka, a 2000-es években a Donát a 76-86. leggyakoribb férfinév. A Donátokat az alábbiak szerint becézhetjük: Dono, Doni, Donika, Donácska, Donus,Donó, Donátó
Február 18.
Bernadett névnap február 18-án van a hagyományos naptárakban. A Bernadett germán eredetű női név, a Bernát férfinév francia megfelelőjének női párja. Az 1990-es években a Bernadett gyakori név, a 2000-es években a Bernadett a 46-76. leggyakoribb női név.
Február 19.
Zsuzsanna névnap február 19-én és augusztus 11-én van.  A februári Zsuzsanna nap a tavasz hírnöke, míg az augusztusi  Szent Zsuzsannához kapcsolódik, aki keresztény vértanú volt a harmadik században. A Zsuzsanna név egybeforrt a hűséggel, köszönhetően egy bibliai történetnek.  A Zsuzsanna név az egyik legnépszerűbb név nemcsak hazánkban, de az egész világban, angol formája a Susan, Susanna. A Zsuzsanna ókori egyiptomiból származik és héber közvetítéssel került át más nyelvekbe. Eredeti alakja zššn, később zšn, jelentése: lótuszvirág, liliom. Női névként csak a héberbe történt asszimilációja után volt használatos, sósánná formában.  Zsuzsanna név gyakorisága és becézése A Zsuzsanna 17. századtól kezdve egészen az 1980-as évekig az egyik leggyakoribb női név volt, az 1990-es években hirtelen csökkent a népszerűsége, de még gyakori, a 2000-es években a Zsuzsanna a 74-95. leggyakoribb női név (kivéve 2008-at, amikor nem volt az első százban).
Február 20.
Az Aladár germán eredetű férfinév, valószínűleg az Aldarik vagy az Aldemar név megmagyarosodott alakja. Elemeinek eredeti jelentése: öreg, tapasztalt és híres vagy hatalmas. Az 1990-es években igen ritkán fordult elő. A 2000-es és a 2010-esévekben nem szerepel a 100 leggyakrabban adott férfinév között.
Az Álmos török eredetű régi magyar férfinév, Árpád fejedelem apjának a neve. Jelentése: megvett, megvásárolt, más feltevések szerint: szerző.Az álom szóból való származása vitatott, de a legenda szerint anyja, Emese álmot látott, ezért nevezte fiát Álmosnak. Az 1990-es években igen ritka név volt, 2006 és 2008 között a 87-99. leggyakoribb férfinév, a 2010-es évek elején nincs az első százban.
Február 21.
Az Eleonóra női név az arab Ellinor névből ered és több nyelv közvetítésével lett népszerű. Előbb spanyol közvetítéssel jutott el Franciaországba, majd onnan Angliába, ahol népszerű lett. Az 1990-es években az Eleonóra ritka, a Lenóra szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.
Február 22.
A Gerzson férfinév a héber eredetű bibliai férfinév. A jelentése bizonytalan, népies magyarázat szerint idegen, jövevény, száműzött. Mózes adta fiának ezt a nevet, miután kiderült zsidó származása, s így száműzték az egyiptomi uralkodói udvarból. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Február 23.
Az Alfréd germán eredetű férfinév. Elemeinek jelentése: tündér + tanács. Női párja: Alfréda. Az 1990-es években igen ritka volt, a 2000-es és a 2010-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Február 25.
Mátyás névnap február 24-én van a hagyományos naptárakban. Ez alól kivételt képeznek a szökőévek, amikor is Mátyás névnapja Február 25-én van, mivel 24-re bejön a szökőnap. Ekkor a Mátyás és az azt követő februári névnapok mind egy nappal eltolódnak, melyet Mátyás ugrásának  is nevezünk. A Mátyás héber eredetű férfinév. A héber Mattatiás név latin Matthias formájából származik, jelentése Isten ajándéka. Más vélemény szerint a manu, azaz a JÓ, és a thesis, azaz az 'elhelyezés' szavakból származik. Ezért Mátyás: a rossz – vagyis Júdás – helyére ‚elhelyezett jó’. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években az 53-54. leggyakoribb férfinév. 
Február 26.
A Géza névnap február 25-én van a hagyományos naptárakban, kivéve szökőévben, amikor a szökőnap miatt egy nappal később, február 26-án van. A Géza régi magyar férfinév, valószínűleg török méltóságnévből keletkezett, a jelentése hercegecske. A Géza név, ahogy ma használják, nem felel meg a régi kiejtésnek, 19. századi hibás olvasásnak köszönheti eredetét. Okleveleink a 12-14. századból, valamint a régi krónikáink Geyza, Geisa és Geicha alakban írják, előfordul Geythsa, Geisce regis, Geche regis, Gyesse regis formában is, a pécsváradi konvent jegyzője pedig 1338-ban III. Bélát «Deyche regis filius»-nak irja; az I. Istvánnal egykorú Thietmar merseburgi püspök Deuix-nek nevezi Géza fejedelmet; I. Géza király neve a koronán GEOBITZ, vagyis Jeóvics, pénzein Geuca, VII. Gergely pápa okleveleiben pedig Geuza, Geusa- II. Géza királyt a magyar viszonyokról jól értesült egykorú Kinnamos Geitxaz- azaz Jejcsa(sz)nak és 'Iatxaz – vagyis Jacsának írja, a németeknél, lengyeleknél stb. Joas, Jojas, Joitsco, Gouz, Govizo, Gizo, Guizo stb. alakban találjuk e nevet. Az 1990-es években a Géza ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Február 27.
Edina névnap február 26-án van, kivéve a szökőéveket, amir február 27-én szerepel a hagyományos naptárakban. Az Edina név valószínűleg germán - latin eredetű női név. Jelentésének sokféle magyarázata van. Egyesek szerint az Éda név alakváltozata. Az Éda a germán nevekre jellemző összetett név előtagja, illetve annak rövidülése. Az eredetileg adel, edel névelem jelentése ’nemes’. De az is lehet, hogy az Éda név a szintén germán ed ~ aed névelemből való, melynek jelentése ’birtok, vagyon’. Más feltevés szerint az Edina az ismeretlen eredetű Edna névből származik, amely a Bibliához tartozó apokrif iratokban fordul elő. A név Angliában vált népszerűvé. Edina védőszentje Boldog Edigna a 11. században élt remeteasszony volt, akinek alakja homályba vesző. Származása nem tisztázott, de egyes források a francia királyi családdal való rokonságot említik. A kényszerházasság elől menekülve Bajorországba ment, és a pöllaubergi kolostorban élt remeteként. Hosszú éveken át egy hársfa odújában rejtőzködött. Jámbor életmódja és csodái révén hamarosan híressé vált, és 1600-ban boldoggá avatták. Ereklyéit a pöllaubergi kolostor templomában őrzik, és a mai napig zarándokok tömegei keresik fel tiszteletére. Ünnepnapja február 26., mely egyben Edina névnapja is. Edina név gyakorisága és Edina nevet viselő hölgyek becézése Az 1967-es adatok szerint az Edina nevet  296 kislány kapta ebben az éveben. Az 1983–87-es időszkban a 21.leggyakoribb női név volt az újszülöttek közütt.  Az 1990-es években csökkent a népszerűsége. 1996-ban az 55. helyen állt a leggyakoribb nevek listáján.  A következő években tovább csökkent a népszerűsége. 2003-ban a 86. volt.  A 2020-as évekre viszont csak szórványosan van jelen a szülőszobákban, 2019-ben például csak 22 Edina navü kislány született, mellyel a 253. leggyakoribb kislánynév.  2023-ban az összlakosság statisztikájában a női nevek között az Edina az 56. helyen állt, első névként 25 296-an viselték ezt a germán - latin eredetű női nevet. Az Edinákat a következőképpen tudjuk becézni: Dina, Dinácska, Dini, Dinike, Dinus, Dinuska, Edi, Edike, Edinke, Edinka, Educi, Eduka, Edus, Eduska.
Február 28.
Ákos névnap február 27-án van, kivéve a szökőéveket, amir február 28-én szerepel a hagyományos naptárakban. Az Ákos név török eredetű régi magyar férfinév, eredeti formája Akkush, jelentése „fehér sólyom”. A név első ismert előfordulása Szent Ákos (Acacius, Agathius, Achatius) kappadókiai származású római százados történetével jelenik meg, aki a történelemírás szerint kereszténnyé lett, majd 311-ben, Maximianus alatt, vértanúhalált szenvedett. Magyarországon az Ákos név legrégibb nyoma 1136-ból való a Thuróczi-krónika szerint, mégpedig az Ákos nemzetség által, melynek monostora és négytornyú román bazilikája a Szilágy megyei Ákoson állott. A község neve Ákosmonostorából (Akusmonustora) változott meg, annak rövidítésével. Ákos név gyakorisága és becézése Ákos kun vezér nevét a 14. század végéig sokan viselték, de a keresztény nevek elterjedésével ez az ősi név egy időre teljesen feledésbe merült. A 17. századtól ismét felbukkant, Ákos erdélyi fejedelem neveként, de a Barcsay-családban is ketten viselték a nevet. Bod Péter, egy 18. századi prédikátor hívta fel a figyelmet a névre (több másikkal együtt), napjainkra így kerülhetett be a divatos magyar keresztnevek sorába. 1967-ben még csak 201-en kapták ezt a nevet, de a 80-as években már több mint kétezren, és így a 34. legnépszerűbb név volt. Az 1990-es években igen gyakori név. A 2000-es években a 20–30. leggyakrabban adott férfinév, a 2010-es évek elején a 23. legnépszerűbb. Az ákos nevet a következőképpen lehet becézni: Ákác, Áki, Ákoska, Ákuci, Ákumka, Bákos
A Bátor török eredetű régi magyar férfinévből származik, jelentése hős. Az 1990-es években szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Február 29.
Az Elemér bizonytalan eredetű régi magyar férfinév. Korábban Ilemer formában volt használatos, mai formájában Vörösmarty Mihály és Jókai Mór újította fel. Előfordulhat, hogy a szláv Velimir névből származik, melynek jelentése: nagy és béke, de eredhet a germán Elmar névből is, melynek elemei nemest és hírest jelentenek. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Április hónap névnapok