2024. június 19., szerda
Gyárfás névnapja

Júliusi névnapok - Milyen névnapok vannak Júliusban?

A Gergely naptárban a Július az év hetedik hónapja, azonban római naptárban csak az ötödik hónap volt kezdetben, és emiatt eredetileg Quintilisnek nevezték, ami latinul ötöst jelent. Később Julius Caesarról nevezték át júliusra, mivel a híres államférfi ebben a hónapban született.A júliusi névnapok Annamariaval kezdődnek, amely az egyik legnépszerűbb névösszevonás. 

névnapok hónapok szerint


Július hónap névnapok

Július 1.
Az Annamária héber - görög - latin eredetű női név az Anna és a Mária nevek összetétele, az idegen nyelvi változatok „visszalatinosítása” útján. A név jelentése: kegyelmezett. Az 1990-es években az Annamária gyakori név volt, a 2000-es években a 89-91. helyen szerepelt, de 2005 óta nincs a 100 leggyakoribb női név között.
A Tihamér régi magyar személynév, amely a Tihomir* névből származik, jelentése: csend + béke. Magyar névként Vörösmarty Mihály és Kisfaludy Károly újította fel. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 2.
Az Ottó a német Otto névből származik, ami az Ot- kezdetű germán eredetű nevek beceneve, a jelentése birtok, vagyon. Az 1990-es években az Ottó igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 3.
A Soma név a nyelvújítás korában alkotott név szintén a som szóból, a Kornél magyarítására, abból a feltevésből kiindulva, ami szerint a Kornél a egy somfa jelentésű szó származéka. A Soma nevet később a Samu ás a Sámuel helyettesítésére is használták. A Soma a 80-as évektől kezdve egyre népszerűbb, de még ritka név volt. A 2000-es években a Soma a 70-86. helyen áll.
A Kornél latin eredetű férfinév, a Cornelius nemzetségnévből. Jelentése: somfa vagy szarv. Női párja: Kornélia. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években az 56-59. leggyakoribb férfinév között van.
Július 4.
Az Ulrik férfinév, a germán Ulrich (Udalrich, Uodalrich) névből származik. Elemeinek jelentése: (öröklött) birtok és hatalmas, uralkodó. Az 1990-es években az Ulrik szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb férfinév között.
Július 5.
A Sarolta a Sarolt név alakváltozata. Később a Károly férfinév francia nyelvű női párjának, a Charlotte-nak a magyarítására kezdték használni. A Sára névvel csak önkényesen kapcsolták össze. Az 1990-es években a Sarolta ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Az Emese régi magyar női név, jelentése: anyácska, szoptató. Az 1990-es években gyakori név volt, a 2000-es években a 35-47. leggyakoribb női név.
Július 6.
Csaba névnap július 6-án talélható a hagyományos naptárakben. A Csaba régi magyar személynév. Egyes források szerint török eredetű lehet, és a jelentése: pásztor, kóborló, újabban az ajándék jelentése is felmerült. A török eredet ellen szólhat, hogy a név felbukkan a kora középkori eredetű magyar mondavilágban is, Csaba királyfi alakjában, akit Attila fiaként tart számon a hagyomány. A nevet a 19. században fedezték fel újra, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű. Egyes kutatók – és az általános iskolai tankönyvek – szerint a csaba szó megegyezik a hun eredetű csobán méltóságnévvel. A Csaba a középkorban nem volt gyakori név, amikor már majdnem feledésbe merült, akkor újította fel Vörösmarty az 1824-ben megjelent Csaba szerelme című versében, de ennek hatására sem terjedt el. Népszerű csak a 20. század második felében lett, 1967-ben 2690-en kapták ezt a nevet, amivel a 12. leggyakrabban adott férfinévvé vált, az 1980-as években a 14. volt.
Július 7.
Az Apollónia női név az Apollonius férfinév (magyar változata Apolló) női párja. A férfinév jelentése: Apollónak szentelt. Az 1990-es években az Apollónia ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Július 8.
Az Ellák férfinév Attila hun uralkodó fiának neve (Ilek). A név eredete bizonytalan, talán a germán Eicke, Eilke névből származik, és ekkor a jelentése tölgy. Ennél valószínűbb azonban, hogy török eredetű, és azonos tőről fakad a Jelek és Üllő nevekkel. Jelentése ez esetben uralkodó, kormányzó, király. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 9.
A Lukrécia női név etruszk eredetű római nemzetségnévből származik, aminek a jelentése Lucretius nemzetséghez tartozó nő. A nevet népies szófejtéssel a latin lucrum szóval szokták magyarázni, aminek a jelentése nyereség.  A Frakk, a macskák réme rajzfilmsorozat egyik szereplője. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Július 10.
Az Amália női név a germán Amal- kezdetű nevekből származik, a névképző egy gót királyi családra utal. Az Amália név az 1990-es években igen ritkán fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Július 11.
Nóra névnap Július 11-én van a hagyományos naptárakban. A Nóra arab eredetű női név; az Eleonóra név rövidülése, mely név pedig pedig az Ellinor névből ered. Jelentése: hírnév, megbecsülés, hála, elismerés Tippek: arra az esetre, ha városban töltöd a nyarat A Nóra név gyakorisága és becenevei Az 1990-es években a Nóra igen gyakori név, a 2000-es években az 5-21., míg a 2010-es években a 4. leggyakoribb női név az újszülöttek körében. A Nórakat a következőképpen becézhetjük: Nórácska, Norcsi, Norcsa, Nóri, Nórika, Norkó.
A Lili női név több idegen név (Caroline, Elisabeth, Julia) közös becenevéből önállósult.Nincs összefüggésben a hasonló hangzású angol lily szóval, amelynek jelentése: liliom. Az 1990-es években a Lili gyakori név volt, a 2010-es években a Lili a 7-18 leggyakoribb női név az újszülöttek körében. 
Július 12.
Dalma névnap Július 12-én van a hagyományos naptárakban. A Dalma magyar eredetű női név, Vörösmarty Mihály alkotta eredetileg férfinévnek a Zalán futása című hőskölteményben, talán a nyelvjárási dalma szóból, aminek a jelentése: testes. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Dalma név gyakorisága és becézése Az 1990-es években a Dalma gyakori név volt, a 2000-es években a 91-99. leggyakoribb női név. Dalma név becenevei: Dalmi, Dalmus, Dalmika, Dalmu, Almácska,  Alma
Izabella névnap Július 12-én van a hagyományos naptárakban. Az Izabella női név vagy az Elisabeth (Erzsébet) spanyol eredetű alakváltozata vagy a babiloni-héber eredetű bibliai Izebel, Jesabel névnek a módosulása, aminek jelentése: Bál isten fölemelt, vagy: van úr. Az 1990-es években az Izabella ritka név volt, a 2000-es években a 81-98. leggyakoribb női név.
Július 13.
Jenő névnap július 13-án és November 18-án van a hagyományos naptárakban. A jenő név török eredetű, méltóságot jelölő név, melynek jelentése ’bizalmas, tanácsadó, miniszter’. A névvel először Bíborbanszületett Konsztantinosz, bizánci császár X. századi művébentalálkozhatunk, mint az egyik magyar honfoglaló törzs megnevezése. A XVI. században a székelyek egyik csoportjának neveként használták. Évszázadok alatt vált törzsnévből személynévvé. A 19. században a Jenő nevet tévesen a német Eugén névvel azonosították, s így ez az azonosítás maradt meg napjainkig.  A latin Eugenius nevet viselő pápákat magyarul Jenő néven emlegetjük. Közülük legelső Szent Eugénius, magyarul Szent Jenő, aki hosszú papi szolgálat után, idős korában lett pápa. Egyházi ünnepnapja: június 2., mely dátum Jenő névnapként is funkciónál. Jenő név gyakorisága és becézése Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. A név becéző formái a következők: Jenci, Jencső, Jenke, Jenkő, Jenőcske, Jeszi.
Július 14.
A Stella a latin Stella névnek a magyarban és a németben s-sel ejtett változata, a jelentése csillag. Az 1990-es években a Stella igen ritka, a Sztella szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.
Az Örs régi magyar személynév, törzsnévből ered, talán a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Ótörök eredetű, a jelentése férfi. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 15.
A Henrik férfinév a germán Heinrich névből származik. Elemeinek jelentése: ház (vagy bekerített hely) és hatalmas, uralkodó. Női változata: Henriett, Henrietta. Az 1990-es években a Henrik ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Roland férfinév a germán Hruodnand névből ered, a jelentése dicsőség, hírnév + merész. Az 1990-es években a Roland igen gyakori név volt; a 2000-es években a 26-30. leggyakoribb férfinév.
Július 16.
A Valter germán eredetű férfinév, jelentése uralkodó, tevékeny + nép (vagy) sereg. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Július 17.
Az Elek  vitatott eredetű férfinév, a görög Alexiosz (Alex) magyar megfelelője, más vélemény szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik. Az 1990-es években az Elek igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Endre névnap Július 17-én van a hagyományos naptárakban. Az Endre az András férfinév magyar alakváltozata. Az Endre a magyarországi latin Endreas névváltozatból vagy a német Endres, Enders névformából származik.  Az 1990-es években ritka név, 2003-ban a 96. leggyakoribb férfinév volt, azóta nem szerepel az első százban.
Július 18.
A Frigyes 19. századi névalkotás a frigy szóból a Friedrich név magyarosítására. A Friedrich germán eredetű név, mely korábban Fridrik alakban fordult elő Magyarországon. Jelentése béke, védelem + hatalmas, uralkodó. Az 1990-es években a Frigyes igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 19.
Az Emília női név az Emil férfinév női párja. Jelentése: versengő, vetélkedő. Az 1990-es években az Emília ritka név,  a 2006-ig az Emília nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között, de 2007-ben a 91., 2008-ban a 84. helyen állt.
Július 20.
Az Éliás név a héber eredetű Élijjá (אֵלִיָּה) név görög Élia formájából származik, jelentése Jahve (az) Isten, Jahve az én Istenem. Az 1990-es években az Éliás szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Illés az Éliás önállósult magyar változata.  Az Éliás név a héber eredetű Élijjá (אֵלִיָּה) név görög Élia formájából származik, jelentése Jahve (az) Isten, Jahve az én Istenem. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 21.
A Dániel férfinév női párja.
Dániel névnap Július 21-én van a hagyományos naptárakban. A Dániel  férfinév héber eredetű, jelentése: Isten a bírám. A kereszténység felvétele előtt a magyarságnak volt egy Dan személyneve, mely később összeolvadt a Dániel névvel. Női változata: Daniella. A Dániel név gyakorisága A Dániel az előző századokban főleg a reformátusok körében volt népszerű, 200 évvel ezelőtt Debrecenben a 15., 100 évvel ezelőtt a 19. leggyakoribb név volt. Országszerte csökkent a népszerűsége, 1967-ben csak 56-an kapták ezt a nevet. A 80-as években már a 23. leggyakoribb férfinév lett.Az 1980-as és 1990-es években igen gyakori lett,  a 2000-es években a Dániel a 4-7. leggyakoribb férfinév.
Július 22.
Magdolna névnap Május 29-én és Július 22-én van a hagyományos naptárakban. A Magdolna név, a héber eredetű Magdaléna név magyar alakváltozata. A Magdaléna név jelentése Magdala városából származó nő.  A Magdolna név fjúliusi névnapja Maria Magdalénához kapcsolódik, akit a katolikus, az ortodox és az anglikán egyház is szentként tisztel ésJúlius 22-én van az ünnepnapja.
Július 23.
Lenke névnap Július 23-án van a hagyományos naptárakban. A Lenke 19. századi magyar névalkotás a német Lenchen és a szláv Lenka névből. Ezek több név (Helene, Magdalene) önállósult, becézett alakjai. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Július 24.
A Kinga a Kunigunda régi magyar formája. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 36-45. leggyakoribb női név.
A Kincső  női név Jókai Mór alkotása A jövő század regénye című művében, bár ott helynévként szerepel, az elképzelt őshaza magyar formájú neve, aminek a kínai változata Jókai szerint Kin-Tseu. Ennek a névnek a forrása a Kingcsou (pinjin átírásban: Jīngzhōu; magyar népszerű átírásban: Csingcsou; kínaiul: 荆州) ókori kínai tartománynév. A helynévből a 20. században vált női név. Az 1990-es években igen ritka név, 2006 óta a 72-88. leggyakoribb női név.[
Július 25.
Kristóf névnap március 15-én és július 25-én van a hagyományos naptárakban. A Kristóf a görög Krisztophorosz névből származik, melynek jelentése Krisztust hordozó. Az 1990-es években a Kristóf név igen gyakori, a 2000-es években a Kristóf név a 13–19., leggyakoribb férfinév. Szent Kristóf és Kolumbusz  Egy évben hatszor is ünnepelhetünk Kristóf napot, a hagyományos naptárakban szereplő névnapok két személyhez kötődnek: a márciusi névnap Kolumbusz Kristófhoz, míg a júliusii Szent Kristófhoz.
A Jakab bibliai férfinév. A név a héber Jákób (Jakov) görög változatának magyar formája. Jelentése ismeretlen. Női párja: Jakobina. Az 1990-es években a Jakab igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 26.
Anikó névnap Július 26-án van a hagyományos naptárakban. Az Anikó név az Anna név Erdélyben használatos régi becézőjéből keletkezett. Napjainkban önálló keresztnévként funkcionál és természetesen anyakönyvezhetó. Védőszentje Boldog Pelras Anna, akit 1794-ben, a francia forradalom idején kivégzett apácák egyike. Érdekesség, hogy a mártír ünnepnapja: július 17, ez a dátum azonban nem szerepel az Anikó névnapok sorában. Anikó név gyakorisága és becézése 1967-ben 1836 kislány kapta az Anikó nevet, a 12. leggyakoriibb női név volt. Az 1980-as névlistán a 19. helyen szerepelt ,Az 1990-es években gyakori, de a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között, csupán 104. a rangsorban..2006-ban az összlakosság statisztikájában a 27. helyen állt, a magyar nők közül 49 836 fő viselte első névként az Anikó nevet. Az Anikó név becenevei szinte megegyeznek az Anna becéző formáival, például Ancsa, Ancsur, Ani, Anika, Anikóka, Aniku, Anni, Annika, Anuka. Régi erdélyi becézői: Anca, Anikócska, Aniskó, Aniska.
Anna névnap Július 26-án található a hagyományos naptárakban. Az Anna női név közvetlenül a héberből átvett név, héber formája Channá, Hanná. A név jelentése: kegyelem, könyörület, báj, kecsesség, kedvesség. A héberben jövevény, a kánaáni Anat istennő nevén keresztül a hettita Hannahannah anyaistennőre vezethethető vissza, a föld és termékenység istennőjére. (Hannaš = „anya”, HannaHannaš = nagyanya) Szent Anna a hagyomány szerint  Szűz Mária édesanyja volt. Ugyan a  Biblia nem említi Annát és férjét, Joachimot, de apokrif evangéliumokból és legendák alapján tudunk róluk. Szent Anna volt a védőszentje az asszonyoknak, anyáknak, mindenkinek, akinek munkája összefüggött a gazdasszonysággal, asszonyi gondoskodással. Emellett a szabók, asztalosok, kádárok és bányászok védőszentje, valamint a haldoklók és a halottak patrónája. Ünnepnapja, mely az Anna hagyományos névnapja is: Július 26. Az Anna név gyakorisága és becézése Az Anna Magyarországon az Árpád-kortól kezdve évszázadokon át a legnépszerűbb női nevek közé tartozott, A XVI–XVIII. században az egyik leggyakoribb női név volt. 1526 és 1772 között a nők több mint 13%-a viselte,. Ezt követően fokozatosan visszaszorult. 1967-ben a 18. leggyakoribb név volt, a 80-as években pedig már nem szerepelt az első 25-ben. Az 1990-es években újból igen gyakori lett, a 2000-es években pedig ismét a leggyakoribb női név lett. Az Anna névnek rengeteg beceneve van: Anci, Ancika, Ancsa, Ancsi, Ancsika, Ancsur, Ancsura, Ancsurka, Ani, Anica, Anika, Anikó, Anka, Annácska, Anni, Annika, Annus, Annuska, Csura, Csuri, Csurka, Kisanna, Kisó, Naca, Nana, Nani, Nanica, Nanus, Nina, Ninus, Nusi, Panci, Pancsa, Pancsi, Pancsika, Panda, Pankó, Panka, Panna, Panni, Pannika. Közülük különösen érdekes a Kisó becenév, amelyet Erdélyben használnak. Ez az alak a Kisanna formából rövidült, és annyira eltávolodott az eredeti Anna névtől, hogy egyetlen hangja sem egyezik vele  
Július 27.
A Liliána a Lilian latinos-olaszos továbbképzése, mely az Elizabeth becenevéből, illetve a Lili továbbképzéséből alakult ki. A Lili női név több idegen név (Caroline, Elisabeth, Julia) közös becenevéből önállósult. Az 1990-es években a Liliána ritka név volt, a 2000-es években a 36-79. leggyakoribb női név.
Az Olga női név, a Helga orosz formájából származik. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Lilla névnap február 16-án és július 27-én található a hagyományos naptárakban. A Lilla női név a Lívia és a Lídia régi magyar becézéséből alakult önálló névvé. Csokonai Vitéz Mihály szólította így Vajda Julianna nevű múzsáját, a név a Lilla-dalok hatására terjedt el és vált népszerűvé. A Lilla név gyakorisága és becézése Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 19-25. leggyakoribb női név. Lillákat az alábbiak szerint becézhetjük: Lillácska, Lillu, Lilluka, Lillus, Lili Lilla nevet viselő hírességek Vincze Lilla  - énekesnő Bánhidi Lilla -  szerkesztő Labancz Lilla  - színésznő Pártay Lilla -  koreográfus Vay Erzsébet (beceneve volt Lilla) - Lillafüred névadója Lillafüred a Lilla névhez kapcsolódó város a Bükk hegységben, a Szinva és a Garadna-patakok összefolyásánál található. Gróf Bethlen András az 1890-es évek elején elhatározta, hogy a Hámori-tó közelébe kormányüdülőt építtet. A település a nevét Bethlen unokahúgáról, Vay Erzsébetről kapta, akinek a beceneve Lilla volt. 
Július 28.
Szabolcs névnap Július 28-án van a hagyományos naptárakban. A szabolcs név Ismeretlen eredetű régi magyar személynév. A név eredetéhez köthető egyik elmélet szerint  a ’nyest’ jelentésű coboly szóból származik.  Egy másik elmélet a szab ’kötelezettséget, mértéket megállapít, rögzít’ ige Árpád-kori származékához köthető. Egykor Szabócs alakban is előfordult. A Szabolcs nevet a XIX–XX. század fordulóján számos régi névvel együtt újították fel Vörösmarty Mihály nyomán. Szabolcs név gyakorisága és becézése A XX. század végén vált népszerű névvé. 1967-ben csupán 139 fiút neveztek el Szabolcsnak, de a nyolcvanas évek közepének gyakorisági listáján már a 24. helyre került.. Ezután fokozatosan csökkent a népszerűsége. 1996-ban a 33. volt a gyakorisági listán. 2000-ben a 35. legnépszerűbb név volt. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 34. helyen állt, a magyar férfiak közül 29 514 fő viselte első névként a Szabolcs nevet A Szabolcsokat az alábbiak szerint tudod becézni:: Szabi, Szabika, Szabcsi, Szabó, Szabolcska, Szabus.  Szabolcs a magyar történelemben A névvel már a honfoglalás koróban is találkozhatunk:Szabolcs volt a honfoglaló magyar vezérek egyike, Anonymus számol be róla kronikájában, ő vezette az Ottó császár ellen vonuló magyar sereg egyik részét 937-ben.. Szabolcs volt a neve Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek. 
Július 29.
Márta névnap Július 29-én van a hagyományos naptárakban. A Márta arameus eredetű bibliai női név, melynek jelentése úrnő.A július Márta névnap Szent Mártához kötődik, aki Máriának és Lázárnak volt a nővére. A háziasszonyok, családok, özvegyek, hitoktatók, vendéglősök, pincérnők, szállodások, szobrászok védőszentje. Márta név gyakorisága és becézése A Márta névet a XVI. században a 15. leggyakoribb névként a nők 2%-a viselte. A következő századokban azonban eltünt, majd a XX. század közepétől lett ismét népszerű. 1967-ben a 21. helyen állt a gyakorisági rangsorban. Az 1990-es évektől folyamatosan csökkent a népszerűsége. 1996-ban a 104. helyre került a gyakorisági listán. ,2000-ben a 135.helyre csúszott vissza. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 25. helyen állt és a magyar nők közül 52 572 fő viselte a Márta nevet. A Mártákat a következők szerint becézhetjük: Maci, Mártácska, Márti, Mártika, Mártu, Mártuci, Mártuka, Mártus, Mártuska, Tika, Tuci.
Flóra névnap Július 29-én van a hagyományos naptárakban. A Flóra latin mitológiai eredetű női név,melynek jelentése virág. A római mitológiában a virágok és a tavasz istennőjét hívták Flórának, aki nimfaként született. A történet szerint beleszeretett, Zephir, a nyugati szél istene. Zephirrel kötött házassága után vált a tavasz istennőjévé. A növényekkel való kapcsolata révén a növényvilág tőle kapta a flóra nevet. Az 1990-es években a Flóra gyakori, a 2000-es években a Flóra a 26-50. leggyakoribb női név.
Július 30.
A Xénia női név görög eredetű. Jelentése: vendég, idegen, átvitt értelemben vendégszerető. Az ókorban xenia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Az 1990-es években a Xénia igen ritka,  a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Judit névnap július 30-án és december 10-én található a hagyomásnyos naptárakban. A Judit név héber eredetű, melynek jelentése: Júdeából való nő, zsidó nő. A név szinte minden nyelvben megtalálható és kedvelt, a legismertebb igegen nyelvi alakjai a Judita, Judy, Jodie, Judith Giuditta,  és a Jutta.  A névhez kapcsolódó két névnap érdekes módon nem Judit nevű szentekhez kapcsolódik, hanem a Judithoz nagyon hasonló nevű szentekhez. Az ortodox egyházakban július 30-a Caesareai Szent Julitta emléknapja, míg a katolikus egyház  Meridai Szent Júlia emléknapját tartja december 10-én . Judit név gyakorisága .Az 1990-es években a Judit gyakori, a Judit 2003-ban a 92. leggyakoribb név volt, azóta nincs az első százban. A Judit 2023-ban a 9. leggyakoribb női név a lakosság körében, de nem kedvelt az újszölötteknek adott nevek között. 2019-ben 231. volt ebben a rangsorban.  
Július 31.
Az Oszkár a régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered, jelentése istenség + dárda. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Heléna női név görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó. Valószínűleg a görög heliosz (nap) szó származéka. A név Szent Heléna császárné, Nagy Konstantin anyjának tiszteletére terjedt el Európa-szerte, Magyarországon Vak Béla király szerb származású feleségének, Jelenának köszönheti kezdeti népszerűségét. Az 1990-es években a Heléna ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Június hónap névnapok