2023. március 29., szerda
Auguszta névnapja

névnapok hónapok szerint


Július hónap névnapok

Július 1.
Az Annamária héber - görög - latin eredetű női név az Anna és a Mária nevek összetétele, az idegen nyelvi változatok „visszalatinosítása” útján. A név jelentése: kegyelmezett. Az 1990-es években az Annamária gyakori név volt, a 2000-es években a 89-91. helyen szerepelt, de 2005 óta nincs a 100 leggyakoribb női név között.
A Tihamér régi magyar személynév, amely a Tihomir* névből származik, jelentése: csend + béke. Magyar névként Vörösmarty Mihály és Kisfaludy Károly újította fel. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 2.
Az Ottó a német Otto névből származik, ami az Ot- kezdetű germán eredetű nevek beceneve, a jelentése birtok, vagyon. Az 1990-es években az Ottó igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 3.
A Soma név a nyelvújítás korában alkotott név szintén a som szóból, a Kornél magyarítására, abból a feltevésből kiindulva, ami szerint a Kornél a egy somfa jelentésű szó származéka. A Soma nevet később a Samu ás a Sámuel helyettesítésére is használták. A Soma a 80-as évektől kezdve egyre népszerűbb, de még ritka név volt. A 2000-es években a Soma a 70-86. helyen áll.
A Kornél latin eredetű férfinév, a Cornelius nemzetségnévből. Jelentése: somfa vagy szarv. Női párja: Kornélia. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években az 56-59. leggyakoribb férfinév között van.
Július 4.
Az Ulrik férfinév, a germán Ulrich (Udalrich, Uodalrich) névből származik. Elemeinek jelentése: (öröklött) birtok és hatalmas, uralkodó. Az 1990-es években az Ulrik szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb férfinév között.
Július 5.
Az Emese régi magyar női név, jelentése: anyácska, szoptató. Az 1990-es években gyakori név volt, a 2000-es években a 35-47. leggyakoribb női név.
A Sarolta a Sarolt név alakváltozata. Később a Károly férfinév francia nyelvű női párjának, a Charlotte-nak a magyarítására kezdték használni. A Sára névvel csak önkényesen kapcsolták össze. Az 1990-es években a Sarolta ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Július 6.
A Csaba régi magyar személynév. Egyes források szerint török eredetű lehet, és a jelentése: pásztor, kóborló, újabban az ajándék jelentése is felmerült. A török eredet ellen szólhat, hogy a név felbukkan a kora középkori eredetű magyar mondavilágban is, Csaba királyfi alakjában, akit Attila fiaként tart számon a hagyomány. A nevet a 19. században fedezték fel újra, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű. Egyes kutatók – és az általános iskolai tankönyvek – szerint a csaba szó megegyezik a hun eredetű csobán méltóságnévvel.A Csaba a középkorban nem volt gyakori név, amikor már majdnem feledésbe merült, akkor újította fel Vörösmarty az 1824-ben megjelent Csaba szerelme című versében, de ennek hatására sem terjedt el. Népszerű csak a 20. század második felében lett, 1967-ben 2690-en kapták ezt a nevet, amivel a 12. leggyakrabban adott férfinévvé vált, az 1980-as években a 14. volt.
Július 7.
Az Apollónia női név az Apollonius férfinév (magyar változata Apolló) női párja. A férfinév jelentése: Apollónak szentelt. Az 1990-es években az Apollónia ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
A Donát férfinév a latin Donatus név rövidülése. Jelentése: (az Úrtól) ajándékozott. Női párja: Donáta. Az 1990-es években a Donát igen ritka, a 2000-es években a Donát a 76-86. leggyakoribb férfinév.
Július 8.
Az Ellák férfinév Attila hun uralkodó fiának neve (Ilek). A név eredete bizonytalan, talán a germán Eicke, Eilke névből származik, és ekkor a jelentése tölgy. Ennél valószínűbb azonban, hogy török eredetű, és azonos tőről fakad a Jelek és Üllő nevekkel. Jelentése ez esetben uralkodó, kormányzó, király. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 9.
A Lukrécia női név etruszk eredetű római nemzetségnévből származik, aminek a jelentése Lucretius nemzetséghez tartozó nő. A nevet népies szófejtéssel a latin lucrum szóval szokták magyarázni, aminek a jelentése nyereség.  A Frakk, a macskák réme rajzfilmsorozat egyik szereplője. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Július 10.
Az Amália női név a germán Amal- kezdetű nevekből származik, a névképző egy gót királyi családra utal. Az Amália név az 1990-es években igen ritkán fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Július 11.
A Lili női név több idegen név (Caroline, Elisabeth, Julia) közös becenevéből önállósult.Nincs összefüggésben a hasonló hangzású angol lily szóval, amelynek jelentése: liliom. Az 1990-es években a Lili gyakori név volt, a 2010-es években a Lili a 7-18 leggyakoribb női név az újszülöttek körében. 
A Nóra arab eredetű női név; az Eleonóra név rövidülése. Az 1990-es években a Nóra igen gyakori név, a 2000-es években az 5-21., míg a 2010-es években a 4. leggyakoribb női név az újszülöttek körében.
Július 12.
Az Izabella női név vagy az Elisabeth (Erzsébet) spanyol eredetű alakváltozata vagy a babiloni-héber eredetű bibliai Izebel, Jesabel névnek a módosulása, aminek jelentése: Bál isten fölemelt, vagy: van úr. Az 1990-es években az Izabella ritka név volt, a 2000-es években a 81-98. leggyakoribb női név.
A Dalma magyar eredetű női név, Vörösmarty Mihály alkotta eredetileg férfinévnek a Zalán futása című hőskölteményben, talán a nyelvjárási dalma szóból, aminek a jelentése: testes. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Az 1990-es években a Dalma gyakori név volt, a 2000-es években a 91-99. leggyakoribb női név.
Július 13.
A Jenő  férfinév az egyik magyar honfoglaló törzs nevéből származik, török eredetű, a jelentése: tanácsadó, bizalmas, miniszter. A 19. században a Jenő nevet tévesen a német Eugén névvel azonosították, s így ez az azonosítás maradt meg napjainkig. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 14.
Az Örs régi magyar személynév, törzsnévből ered, talán a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Ótörök eredetű, a jelentése férfi. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Stella a latin Stella névnek a magyarban és a németben s-sel ejtett változata, a jelentése csillag. Az 1990-es években a Stella igen ritka, a Sztella szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.
Július 15.
A Henrik férfinév a germán Heinrich névből származik. Elemeinek jelentése: ház (vagy bekerített hely) és hatalmas, uralkodó. Női változata: Henriett, Henrietta. Az 1990-es években a Henrik ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Roland férfinév a germán Hruodnand névből ered, a jelentése dicsőség, hírnév + merész. Az 1990-es években a Roland igen gyakori név volt; a 2000-es években a 26-30. leggyakoribb férfinév.
Július 16.
A Valter germán eredetű férfinév, jelentése uralkodó, tevékeny + nép (vagy) sereg. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Július 17.
Az Endre az András férfinév magyar alakváltozata. Az Endre a magyarországi latin Endreas névváltozatból vagy a német Endres, Enders névformából származik. Az 1990-es években ritka név, 2003-ban a 96. leggyakoribb férfinév volt, azóta nem szerepel az első százban.
Az Elek  vitatott eredetű férfinév, a görög Alexiosz (Alex) magyar megfelelője, más vélemény szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik. Az 1990-es években az Elek igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 18.
A Frigyes 19. századi névalkotás a frigy szóból a Friedrich név magyarosítására. A Friedrich germán eredetű név, mely korábban Fridrik alakban fordult elő Magyarországon. Jelentése béke, védelem + hatalmas, uralkodó. Az 1990-es években a Frigyes igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 19.
Az Emília női név az Emil férfinév női párja. Jelentése: versengő, vetélkedő. Az 1990-es években az Emília ritka név,  a 2006-ig az Emília nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között, de 2007-ben a 91., 2008-ban a 84. helyen állt.
Július 20.
Az Éliás név a héber eredetű Élijjá (אֵלִיָּה) név görög Élia formájából származik, jelentése Jahve (az) Isten, Jahve az én Istenem. Az 1990-es években az Éliás szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Illés az Éliás önállósult magyar változata.  Az Éliás név a héber eredetű Élijjá (אֵלִיָּה) név görög Élia formájából származik, jelentése Jahve (az) Isten, Jahve az én Istenem. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Július 21.
A Dániel  férfinév héber eredetű (דָּנִיּאל Dáníjjél), jelentése: Isten a bírám. A kereszténység felvétele előtt a magyarságnak volt egy Danszemélyneve, mely később összeolvadt a Dániel névvel. Női változata: Daniella. A Dániel az előző századokban főleg a reformátusok körében volt népszerű, 200 évvel ezelőtt Debrecenben a 15., 100 évvel ezelőtt a 19. leggyakoribb név volt. Országszerte csökkent a népszerűsége, 1967-ben csak 56-an kapták ezt a nevet. A 80-as években már a 23. leggyakoribb férfinév lett.Az 1980-as és 1990-es években igen gyakori lett,  a 2000-es években a Dániel a 4-7. leggyakoribb férfinév.
A Dániel férfinév női párja.
Július 22.
A Magdolna női név, a héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata. A Magdaléna jelentése Magdala városából származó nő.
Július 23.
A Lenke 19. századi magyar névalkotás a német Lenchen és a szláv Lenka névből. Ezek több név (Helene, Magdalene) önállósult, becézett alakjai. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Július 24.
A Kinga a Kunigunda régi magyar formája. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 36-45. leggyakoribb női név.
A Kincső  női név Jókai Mór alkotása A jövő század regénye című művében, bár ott helynévként szerepel, az elképzelt őshaza magyar formájú neve, aminek a kínai változata Jókai szerint Kin-Tseu. Ennek a névnek a forrása a Kingcsou (pinjin átírásban: Jīngzhōu; magyar népszerű átírásban: Csingcsou; kínaiul: 荆州) ókori kínai tartománynév. A helynévből a 20. században vált női név. Az 1990-es években igen ritka név, 2006 óta a 72-88. leggyakoribb női név.[
Július 25.
A Jakab bibliai férfinév. A név a héber Jákób (Jakov) görög változatának magyar formája. Jelentése ismeretlen. Női párja: Jakobina. Az 1990-es években a Jakab igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Kristóf névnap március 15-én és július 25-én van a hagyományos naptárakban. A Kristóf a görög Krisztophorosz névből származik, melynek jelentése Krisztust hordozó. Az 1990-es években a Kristóf név igen gyakori, a 2000-es években a Kristóf név a 13–19., leggyakoribb férfinév. Szent Kristóf és Kolumbusz  Egy évben hatszor is ünnepelhetünk Kristóf napot, a hagyományos naptárakban szereplő névnapok két személyhez kötődnek: a márciusi névnap Kolumbusz Kristófhoz, míg a júliusii Szent Kristófhoz.
Július 26.
Az Anikó  női név az Anna erdélyi magyar becenevéből ered. Az 1990-es években gyakori, de a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Anna névnap Július 26-án található a hagyományos naptárakban. Az Anna női név közvetlenül a héberből átvett név, héber formája Channá, Hanná. Jelentése: kegyelem, könyörület, báj, kecsesség, kedvesség. A héberben jövevény, a kánaáni Anat istennő nevén keresztül a hettita Hannahannah anyaistennőre vezethethető vissza, a föld és termékenység istennőjére. (Hannaš = „anya”, HannaHannaš = nagyanya) Az Anna Magyarországon az Árpád-kortól kezdve évszázadokon át a legnépszerűbb női nevek közé tartozott, a 16-18. században az egyik leggyakoribb női név, majd fokozatosan visszaszorult. 1967-ben a 18. leggyakoribb név volt, a 80-as években pedig már nem szerepelt az első 25-ben. Az 1990-es években újból igen gyakori lett, a 2000-es években pedig a leggyakoribb női név.
Július 27.
A Liliána a Lilian latinos-olaszos továbbképzése, mely az Elizabeth becenevéből, illetve a Lili továbbképzéséből alakult ki. A Lili női név több idegen név (Caroline, Elisabeth, Julia) közös becenevéből önállósult. Az 1990-es években a Liliána ritka név volt, a 2000-es években a 36-79. leggyakoribb női név.
Az Olga női név, a Helga orosz formájából származik. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
A Lilla női név a Lívia és a Lídia régi magyar becézéséből alakult önálló névvé. Csokonai Vitéz Mihály szólította így Vajda Julianna nevű múzsáját, a név a Lilla-dalok hatására terjedt el és vált népszerűvé. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 19-25. leggyakoribb női név.
Július 28.
A Szabolcs ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Lehet, hogy egy coboly vagy nyest jelentésű szláv szóból származik, más feltevés szerint a szab igének a (kötelezettséget, mértéket) megállapít, lerögzít jelentéséből magyarázott Árpád-kori Szabó személynév -cs kicsinyítőképzős származéka. Egykor Szabócs alakban is előfordult. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 16-37. leggyakoribb férfi név között.
Július 29.
A Flóra latin mitológiai eredetű női név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve. Jelentése virág. Az 1990-es években a Flóra gyakori, a 2000-es években a Flóra a 26-50. leggyakoribb női név.
A Márta arameus eredetű bibliai női név, a jelentése: úrnő. A 20. század közepén gyakori volt, de az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Július 30.
Judit névnap július 30-án és december 10-én található a hagyomásnyos naptárakban. A Judit név héber eredetű, melynek jelentése: Júdeából való nő, zsidó nő. A név szinte minden nyelvben megtalálható és kedvelt, a legismertebb igegen nyelvi alakjai a Judita, Judy, Jodie, Judith Giuditta,  és a Jutta.  A névhez kapcsolódó két névnap érdekes módon nem Judit nevű szentekhez kapcsolódik, hanem a Judithoz nagyon hasonló nevű szentekhez. Az ortodox egyházakban július 30-a Caesareai Szent Julitta emléknapja, míg a katolikus egyház  Meridai Szent Júlia emléknapját tartja december 10-én . Judit név gyakorisága .Az 1990-es években a Judit gyakori, a Judit 2003-ban a 92. leggyakoribb név volt, azóta nincs az első százban. A Judit 2023-ban a 9. leggyakoribb női név a lakosság körében, de nem kedvelt az újszölötteknek adott nevek között. 2019-ben 231. volt ebben a rangsorban.  
A Xénia női név görög eredetű. Jelentése: vendég, idegen, átvitt értelemben vendégszerető. Az ókorban xenia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Az 1990-es években a Xénia igen ritka,  a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Július 31.
Az Oszkár a régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered, jelentése istenség + dárda. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Heléna női név görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó. Valószínűleg a görög heliosz (nap) szó származéka. A név Szent Heléna császárné, Nagy Konstantin anyjának tiszteletére terjedt el Európa-szerte, Magyarországon Vak Béla király szerb származású feleségének, Jelenának köszönheti kezdeti népszerűségét. Az 1990-es években a Heléna ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Március hónap névnapok