2023. március 29., szerda
Auguszta névnapja

névnapok hónapok szerint


Június hónap névnapok

Június 1.
A Tünde Vörösmarty Mihály alkotása a tündér szóból, s első ízben a Csongor és Tünde című drámai költeményében bukkant fel. Az 1990-es években a Tünde gyakori,  a 2000-es években a 93-100. leggyakoribb női név, azóta nincs az első százban.
Június 2.
Az Anita női név, a héber eredetű Anna spanyol változatának (Ana) becézett (kicsinyítő képzős) alakja. 1967-ben 374-en kapták ezt a nevet, de a következő évtizedben váratlanul divatos lett, az 1980-as években már a 2. leggyakoribb női név. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 66-100. leggyakoribb női név.
A Kármen spanyol eredetű női név, amely a Nuestra Senora del Carmen, azaz a Karmel hegyi Miasszonyunk rövidülése. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 3.
A Klotild női név germán eredetű. Elemeinek jelentése: dicsőséges, híres + harc. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 4.
A Bulcsú régi magyar személynév, ismeretlen eredetű. A búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 5.
A Fatime a Fatima arab eredetű női név névváltozata, többek között Mohamed próféta legkisebb leányának a neve volt. A név jelentése csecsemőjét elválasztó. Az 1990-es években a Fatima igen ritka, a Fatime ritka név volt, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.
Június 6.
A Cintia női név görög mitológiai név, Artemisz istennő mellékneve. Azért kapta ezt a melléknevet, mert Künthosz (latinosan Cynthus) hegyén született. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a Cintia a 38-60. leggyakoribb női név.
A Norbert germán eredetű német férfinévből származik, jelentése észak + fényes, híres, a név a Nordbert-ből alakult ki. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 31-49. leggyakoribb férfi név.
Június 7.
A Róbert a germán Hrodebert, Rodebert nevekből kialakult férfinév, a jelentése dicsőség, hírnév + fényes, híres. Az 1990-es években a Róbert igen gyakori, a 2000-es években a 39-47. leggyakoribb férfinév.
Június 8.
A Medárd a germán Machthard név latin Medardus formájából ered, jelentése: hatalom + erős, merész. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 9.
A Félix latin eredetű férfinév. Jelentése: boldog, szerencsés. Az 1990-es években a Félix szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 10.
A Gréta a Margit több nyelven is létező alakja. A Margit görög eredetű latin Margareta név megmagyarosodott alakja, a jelentése: gyöngy. Az 1990-es években a Gréta gyakori, a 2000-es években a 19-27. legnépszerűbb női név.
A Margit női név a görög eredetű latin Margareta név megmagyarosodott alakja, a jelentése: gyöngy. A köznév a görögben valószínűleg perzsa eredetű. Valószínűleg a babiloni mar galliti kifejezésre vezethető vissza, jelentése: a tenger leánya vagy a világosság gyermeke. A Margit a 20. század első felében volt a legnépszerűbb, az 1990-es években már ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 11.
A Barnabás arámi – héber eredetű férfinév. Bibliai jelentése: a vigasztalás fia. Az utótag lehetséges eredetei között több változat is él, vagy a Jeruzsálem melletti Nob helységre utal, vagyis "Nobi fiú", vagy egy Nabu nevű apára utal, vagyis "Nabu fia", de egy Nebo nevű Istenségre is utalhat, vagyis "Nebo fia". Az 1990-es években a Barnabás gyakori név volt, a 2000-es években a 25-36. leggyakoribb férfinév.
Június 12.
A Villő a magyar eredetű női név, újabb keletű magyar névalkotás, Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának címe nyomán. A villő szó a villőzés, régi magyar téltemető szokás során énekelt versekben fordul elő. Valószínűleg a latin villus szóból ered, aminek a jelentése lomb - mivel a lányok villőzéskor fűzágakkal járták a falut -, és összefügghet a szlovák víla szóval is, aminek a jelentése tündér. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 13.
Az Anett a héber eredetű Anna francia becenevéből önállósult. Az 1990-es években az Anett igen gyakori név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között, kivéve 2004-et, amikor a 98. leggyakoribb női név volt.
Az Antal latin eredetű férfinév. A név a római Antonius nemzetségnévből származik, amelynek eredeti jelentése ismeretlen. Népszerűsége a 20. században egyre csökkent, az 1990-es években már ritkán fordult elő, a 2000-es években a 83-100. helyen szerepelt, 2007 óta nincs a 100 leggyakoribb férfinév között.
Június 14.
A Vazul a Bazil görög eredetű férfi név ( jelentése: királyi) régi magyar Wazul alakjának téves olvasatából származik, ennek helyes kiejtése Vászol, Vászoly. Az 1990-es években a Vazul szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Június 15.
Vid
A Vid régi magyar személynév, a latin Vitus név délszláv eredetű alakja. Az 1990-es években a Vid szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
A Jolán női név, Dugonics Andrásnak a Jólánka, Etelkának leánya című regényében szerepel először, 1803-ban. Forrása a középkori magyar Jóleán (jó leány), vagy a görög Jolantha (a viola virága) név. Változatai: Jolánta, régiesen Violánta is. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 16.
A Jusztin latin eredetű férfinév, mely a Jusztusz név továbbképzett Justinus alakjából ered, jelentése: igazságos, igaz (ember). Az 1990-es években a Jusztin szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 17.
A Laura latin eredetű női név, a Laurentius (Lőrinc) férfinév női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Azonban lehet a latin laurus szó származéka is, aminek a jelentése babérfa. A Laura az 1990-es években lett gyakori név, korábban ritka volt, a 2000-es években a 10-12. leggyakoribb női név.
Az Alida német eredetű női név, az Adelheid német rövidülése. Az Alida az 1990-es években igen ritka volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 legyakrabban adott női név között.
Június 18.
A Levente régi magyar személynév. Általában a lesz ige származékának tartják, eszerint a jelentése: levőcske, kis lény. Más, újabb vélemény szerint az eredeti formája Lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szónak a személyképzős alakja, így a jelentése vadász lenne. Annyi bizonyos, hogy a levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 3-9. leggyakoribb férfi név.
Az Arnold férfinév a germán Arnwald névből származik, amelynek elemei sas és uralkodó jelentésűek. Az 1990-es években az Arnold ritkán fordult elő, 2003-2004-ben és 2006-ban a 92-98. leggyakoribb férfinév volt.
Június 19.
A Gyárfás a Gerváz régi magyar formája. A Gerváz valószínűleg a görög eredetű Gervasius névből ered, aminek a jelentése idős férfi, aggastyán, illetve akire hosszú élet vár. Más vélemény szerint azonban germán és kelta elemekből áll, és ezek jelentése dárda + szolga, katona, alattvaló. Az 1990-es években a Gerváz, Gyárfás és Járfás szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 20.
A Rafael férfinév a héber Refaél névből ered. Jelentése: Isten meggyógyított. Az 1990-es években a Rafael igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 21.
A Leila arab női névből származik (eredetileg – Layla, magyarosan Lajla), jelentése este, éjszaka, átvitt értelemben sötét, sötét hajú. Az 1990-es években a Leila és a Lejla igen ritka volt, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között, kivéve 2008-at, amikor a Leila a 98. leggyakoribb női név volt.
Az Alajos a germán eredetű német Alois, Alwis férfinév magyar alakváltozata. Elemeinek jelentése: egész és bölcs. Az 1990-es években igen ritkán fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években nem szerepel a 100 leggyakrabban adott férfinév között.
Június 22.
A Paulina a Paula több nyelvben létező továbbképzése, a Pál női alakja. A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Az 1990-es években a Paulina szórványos, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 23.
A Zoltán régi magyar személynév, az ótörök sultan, soltan szóból származik, ( a szultán szó is összefügg ezzel ) eredetileg sz-szel ejtették. Jelentése: uralkodó, fejedelem. Női párja: Zoltána. A Zoltán az Árpád-korban, a 14. századig ritkán, de előfordult, majd a 19. század elején újították fel. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 13-20. leggyakoribb férfinév között.
Június 24.
Az Iván férfinév a János név szláv formájából illetve a régi magyar Jovános, Ivános változatából származik. Az Iván a korábbi évszázadokban gyakori név volt, amire bizonyíték, hogy több földrajzi névben és családnévben szerepel. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 25.
A Vilmos a germán eredetű Wilhelm név latinos Vilhelmus alakjából származik, jelentése akarat + (védő)sisak. Női párja: Vilma Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években a 70-93. leggyakoribb férfinév.
Június 26.
A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Női párja: Paula, Paulina. Az 1990-es években a Pál ritka név, a 2000-es években a Pál a 74-98. leggyakoribb férfinév, kivéve 2006-ot, amikor nem szerepelt az első 100-ban.
A János bibliai eredetű férfinév, a héber Yohhanan névből, illetve ennek latin Johannus formájából származik. Jelentése Jahve megkegyelmezett. A János a 16-18. században a legnépszerűbb férfinév volt, elterjedtségére utal a mondás: Én is János, kend is János, az Isten is János. Később is, egészen az 1970-es évekig a leggyakoribbak közé tartozott, 1967-ben az 5. leggyakrabban adott férfinév volt, a 80-as években a 9. helyen állt, majd kissé vesztett a népszerűségéből, de még az 1990-es években is igen gyakori volt, a 2000-es években a 29–39. leggyakoribb férfi név.
Június 27.
A László férfinév a szláv Ladislav névből fejlődött. A szláv név elemeinek jelentése: hatalom és dicsőség. A 19. században újították fel Szent László király tiszteletére, és igen hamar népszerű lett. Az 1990-es években a László igen gyakori név, a 2000-es években a László 13-18. leggyakoribb férfinév.
Június 28.
A Levente régi magyar személynév. Általában a lesz ige származékának tartják, eszerint a jelentése: levőcske, kis lény. Más, újabb vélemény szerint az eredeti formája Lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szónak a személyképzős alakja, így a jelentése vadász lenne. Annyi bizonyos, hogy a levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 3-9. leggyakoribb férfi név.
Irén névnap március 25-én és Június 28-án van a hagyományos naptárakban. Az Irén név görög eredetű női név, melynek jelentése: béke. Az Irén név az Iréneusz férfinév női párja, ritkán férfinévként is előfordult már a történelemben, de napjainkban csak női névként anyakünyvezhető hazánkban. Az Irén névhez kapcsolható Árpádházi Szent Piroska, aki bizánci császárnőként kapta az Irén nevet, Életével, tetteivel pedig elérte, hogy a bizánci egyházban szentként tiszteljék és Szent Irénként tekintenek rá. Az 1990-es években az Irén név ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 29.
Petra a Péter férfinév női párja. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 6-9. leggyakoribb női név.
A Péter férfinév a görög Petrosz név latin Petrus alakjából származik. A Bibliában Péter apostol neve Kéfa, Kéfás, ennek görög fordítása a Petrosz, ami a szintén görög petra szóból ered, ami sziklát jelent. Az 1990-es években a Péter igen gyakori, a 2000-es években a Péter az 5-10. leggyakoribb férfinév.
A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Női párja: Paula, Paulina. Az 1990-es években a Pál ritka név, a 2000-es években a Pál a 74-98. leggyakoribb férfinév, kivéve 2006-ot, amikor nem szerepelt az első 100-ban.
Június 30.
A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Női párja: Paula, Paulina. Az 1990-es években a Pál ritka név, a 2000-es években a Pál a 74-98. leggyakoribb férfinév, kivéve 2006-ot, amikor nem szerepelt az első 100-ban.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Március hónap névnapok