2024. Április 24., szerda
György névnapja

Júniusi névnapok - Milyen névnapok vannak Júniusban?

Június hónap a nevét Jupiter feleségéről, Júnoról kapta. A 18. századi nyelvújítók ezt a hónapot termenesre szerették volna átkeresztelni, ez szerencsére nem sikerült.. A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi. A hónap első két napján a Tündék és az Aniták ünnepelnek. Tünde név Vörösmarty Mihály névalkotása, először a Csongor és Tünde című irodalmi műben szerepel. A Júniusi névnapok között megtalálhatjuk a Róbertet és a Norbertet, valamint kiderül, hogy Medárd nap után fog-e negyven napig esni az eső.

A hónap második felében pedig jönnek a klasszikus nyári névnapok, mint a János, Levente, Pál és természetesen a hónap végén kezdődik az aratás Péter, Pálkor

Júniusi névnapok

névnapok hónapok szerint


Június hónap névnapok

Június 1.
Tünde névnap Június 1-én van a hagyományos naptárakban. A Tünde  név Vörösmarty Mihály alkotása a tündér szóból, s első ízben a Csongor és Tünde című drámai költeményében bukkant fel. Az 1990-es években a Tünde gyakori,  a 2000-es években a 93-100. leggyakoribb női név, azóta nincs az első százban.
Június 2.
A Kármen spanyol eredetű női név, amely a Nuestra Senora del Carmen, azaz a Karmel hegyi Miasszonyunk rövidülése. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Anita névnap Június 2-án van a hagyományos naptárakban. Az Anita név héber eredetű, az Anna és a Johanna spanyol változatainak, vagyis az Ana és a Jianita becéző formáiből alakult ki. Érdekesség, hogy bár a nagyon sok nyelvben megtalálható Anna névből származtatható, mégis  a magyar névkincsen kívül csak a spanyol és a finn nyelvben használatos az Anita forma. Többen spanyol eredetünek tartják a femt leírtak okán. Az Anita név becenevei: Anci, Ancika, Ani, Anitácska, Nici, Nita, Nitus. Anita név gyakorisága 1967-ben 374-en kapták ezt a nevet, de a következő évtizedben váratlanul divatos lett, az 1980-as években már a 2. leggyakoribb női név. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 66-100. leggyakoribb női név. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 26. helyen állt, a magyar nők közül 50 129 fő viselte első keresztnévként az Anita nevet.
Június 3.
A Klotild női név germán eredetű. Elemeinek jelentése: dicsőséges, híres + harc. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 4.
A Bulcsú régi magyar személynév, ismeretlen eredetű. A búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 5.
A Fatime a Fatima arab eredetű női név névváltozata, többek között Mohamed próféta legkisebb leányának a neve volt. A név jelentése csecsemőjét elválasztó. Az 1990-es években a Fatima igen ritka, a Fatime ritka név volt, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.
Június 6.
A Cintia női név görög mitológiai név, Artemisz istennő mellékneve. Azért kapta ezt a melléknevet, mert Künthosz (latinosan Cynthus) hegyén született. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a Cintia a 38-60. leggyakoribb női név.
Norbert névnap Június 6-án van. A Norbert germán eredetű német férfinévből származó név melynek jelentése északi fény, északról származó híres ember. A Norbert név  a Nordbert-ből alakult ki. A névnap Szent Norberthez köthető. Norbert egy; világias szórakozásoknak élő német úr volt; aki egy villámcsapás hatására, amely őt is, lovát is leterítette, hívő emberré változott és felszentelték pappá, majd megalapította a premontrei rendet. Ez az első szerzetesrend,, amelynek célja az önmegszentelés mellett a lelkipásztorkodás volt. Norbert név gyakorisága Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 31-49. leggyakoribb férfi név.
Június 7.
Róbert névnap Június 7-én van a hagyományos naptárakban. A Róbert a germán Hrodebert, Rodebert nevekből kialakult férfinév, a jelentése dicsőség, hírnév + fényes, híres. Az 1990-es években a Róbert igen gyakori, a 2000-es években a 39-47. leggyakoribb férfinév.
Június 8.
A Medárd a germán Machthard név latin Medardus formájából ered, jelentése: hatalom + erős, merész. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 9.
A Félix latin eredetű férfinév. Jelentése: boldog, szerencsés. Az 1990-es években a Félix szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 10.
A Gréta a Margit több nyelven is létező alakja. A Margit görög eredetű latin Margareta név megmagyarosodott alakja, a jelentése: gyöngy. Az 1990-es években a Gréta gyakori, a 2000-es években a 19-27. legnépszerűbb női név.
Margit névnap június 10-én van a hagyományos naptárakban. A Margit női név a görög eredetű latin Margareta név megmagyarosodott alakja, a jelentése: gyöngy. A köznév a görögben valószínűleg perzsa eredetű. Valószínűleg a babiloni mar galliti kifejezésre vezethető vissza, jelentése: a tenger leánya vagy a világosság gyermeke. A Margit a 20. század első felében volt a legnépszerűbb, az 1990-es években már ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 11.
Barnabás névnap Június 11-én van a hagyományos naptárakban. A Barnabás arámi – héber eredetű férfinév. Bibliai jelentése: a vigasztalás fia. Az utótag lehetséges eredetei között több változat is él, vagy a Jeruzsálem melletti Nob helységre utal, vagyis Nobi fiú, vagy egy Nabu nevű apára utal, vagyis Nabu fia, de egy Nebo nevű Istenségre is utalhat, vagyis Nebo fia. Az 1990-es években a Barnabás gyakori név volt, a 2000-es években a 25-36. leggyakoribb férfinév.
Június 12.
A Villő a magyar eredetű női név, újabb keletű magyar névalkotás, Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának címe nyomán. A villő szó a villőzés, régi magyar téltemető szokás során énekelt versekben fordul elő. Valószínűleg a latin villus szóból ered, aminek a jelentése lomb - mivel a lányok villőzéskor fűzágakkal járták a falut -, és összefügghet a szlovák víla szóval is, aminek a jelentése tündér. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 13.
Antal névnap január 17-én és június 13-án található a hagyományos naptárakban. Az Antal latin eredetű férfinév. A név a római Antonius nemzetségnévből származik, amelynek eredeti jelentése ismeretlen. A januári Antal névnap Remete Szent Antal vagy Nagy Szent Antalhoz kapcsoódik aki, az egyik első ismert keresztény remete volt, a sivatagi atyák egyike. Egy szentmisén rádöbbent, hogy Máté evangéliumának egy része neki szól, minek következtében eladta a családi birtokot, és ami nem volt szükséges a húgáról való gondoskodáshoz, azt mind a szegényeknek adta.  Antal név gyakorisága és becézése Népszerűsége a 20. században egyre csökkent, az 1990-es években már ritkán fordult elő, a 2000-es években a 83-100. helyen szerepelt, 2007 óta nincs a 100 leggyakoribb férfinév között. Az Antalokat az alábbiak szerint lehet becézni:Anti, Antika, Tóni, Toncsi, Tancsi, Tani, Anton
Anett névnap Június 13-án található a hagyományos naptárakban.  Az Anett a héber eredetű Anna francia becenevéből önállósult. Az 1990-es években az Anett igen gyakori név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között, kivéve 2004-et, amikor a 98. leggyakoribb női név volt.
Június 14.
A Vazul a Bazil görög eredetű férfi név ( jelentése: királyi) régi magyar Wazul alakjának téves olvasatából származik, ennek helyes kiejtése Vászol, Vászoly. Az 1990-es években a Vazul szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Június 15.
Jolán névnap Június 15-én és November 20-án van a hagyományos naptárakban. A Jolán női név, Dugonics Andrásnak a Jólánka, Etelkának leánya című regényében szerepel először, 1803-ban. Forrása a középkori magyar Jóleán (jó leány), vagy a görög Jolantha (a viola virága) név. Változatai: Jolánta, régiesen Violánta is. A Jolánokat a következőképpen lehet becézézni: Joci, Jocika, Jocó, Jola, Jolánka, Jolcsi, Joli, Jolika, Jolka, Jolóka, Lola. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Vid
A Vid régi magyar személynév, a latin Vitus név délszláv eredetű alakja. Az 1990-es években a Vid szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Június 16.
A Jusztin latin eredetű férfinév, mely a Jusztusz név továbbképzett Justinus alakjából ered, jelentése: igazságos, igaz (ember). Az 1990-es években a Jusztin szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 17.
Az Alida német eredetű női név, az Adelheid német rövidülése. Az Alida az 1990-es években igen ritka volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 legyakrabban adott női név között.
Laura névnap Június 17-én van a hagyományos naptárakban. A Laura név latin eredetű női név, a Laurentius, mely magyarul a Lőrinc férfinév női párjának, a Laurenciának a rövidülése. Azonban lehet a latin laurus szó származéka is, aminek a jelentése babérfa. A Laura az 1990-es években lett gyakori név, korábban ritka volt, a 2000-es években a 10-12. leggyakoribb női név.
Június 18.
Levente névnap Június 18-án és 28-án van a hagyományos naptárakban. A Levente régi magyar személynév. Általában a lesz ige származékának tartják, eszerint a jelentése: levőcske, kis lény. Más, újabb vélemény szerint az eredeti formája Lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szónak a személyképzős alakja, így a jelentése vadász lenne. Annyi bizonyos, hogy a levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 3-9. leggyakoribb férfi név.
Az Arnold férfinév a germán Arnwald névből származik, amelynek elemei sas és uralkodó jelentésűek. Az 1990-es években az Arnold ritkán fordult elő, 2003-2004-ben és 2006-ban a 92-98. leggyakoribb férfinév volt.
Június 19.
A Gyárfás a Gerváz régi magyar formája. A Gerváz valószínűleg a görög eredetű Gervasius névből ered, aminek a jelentése idős férfi, aggastyán, illetve akire hosszú élet vár. Más vélemény szerint azonban germán és kelta elemekből áll, és ezek jelentése dárda + szolga, katona, alattvaló. Az 1990-es években a Gerváz, Gyárfás és Járfás szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 20.
A Rafael férfinév a héber Refaél névből ered. Jelentése: Isten meggyógyított. Az 1990-es években a Rafael igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 21.
Az Alajos a germán eredetű német Alois, Alwis férfinév magyar alakváltozata. Elemeinek jelentése: egész és bölcs. Az 1990-es években igen ritkán fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években nem szerepel a 100 leggyakrabban adott férfinév között.
A Leila arab női névből származik (eredetileg – Layla, magyarosan Lajla), jelentése este, éjszaka, átvitt értelemben sötét, sötét hajú. Az 1990-es években a Leila és a Lejla igen ritka volt, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között, kivéve 2008-at, amikor a Leila a 98. leggyakoribb női név volt.
Június 22.
A Paulina a Paula több nyelvben létező továbbképzése, a Pál női alakja. A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Az 1990-es években a Paulina szórványos, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 23.
Zoltán névnap Március 8-án és Június 23-án van a hagyományos naptárakban. A Zoltán régi magyar személynév, az ótörök sultan, soltan szóból származik, ( a szultán szó is összefügg ezzel ) eredetileg sz-szel ejtették. Jelentése: uralkodó, fejedelem. Női párja: Zoltána. A Zoltán név az Árpád-korban, a 14. századig ritkán, de előfordult, majd a 19. század elején újították fel. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 13-20. leggyakoribb férfinév között. Bővebb információt a nevek gyakoriságáról a tipplee oldalon találsz.
Június 24.
Az Iván férfinév a János név szláv formájából illetve a régi magyar Jovános, Ivános változatából származik. Az Iván a korábbi évszázadokban gyakori név volt, amire bizonyíték, hogy több földrajzi névben és családnévben szerepel. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Június 25.
Vilmos névnap Április 6-án és Június 25-én van a hagyományos naptárakban. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm név latinos Vilhelmus alakjából származik, jelentése akarat + (védő)sisak. Női párja: Vilma Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években a 70-93. leggyakoribb férfinév.
Június 26.
Pál névnap január 25-én, június 26, 29, 30-án és szeptember 26-án van a hagyományos naptárakban. A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Női párja: Paula, Paulina. A januári névnap Pár Apostolhoz kapcsolódik, aki a korai keresztényeket vadul üldöző Saulból a damaszkuszi úton átélt látomás hatására a legbuzgóbb térítő apostol lett. A pálfordulás szavunk elle a történetre vezethető vissza. Az 1990-es években a Pál ritka név, a 2000-es években a Pál a 74-98. leggyakoribb férfinév, kivéve 2006-ot, amikor nem szerepelt az első 100-ban.
János névnap Június 26-án és December 27-én található a hagyományos naptárakban. A János név bibliai eredetű férfinév, a héber Yohhanan névből, illetve ennek latin változatából, a Johannusból származik. A név jelentése Jahve megkegyelmezett. A  két legismertebb névnap eredete két katolikus szenthez kötődik. December 27 János apostol ünnepe, míg június 26-a a két római testvérpár, János és Pál vértanúk halálának emléknapja. A katolikus egyház közel húsz János nevű szentet és boldogot tart nyilván. Közülük hazánkban a legnépszerűbb Evangélista Szent János, Alamizsnás Szent János, Aranyszájú Szent János és Nepomuki Szent János.  Evangélista Szent János az apostolok legfiatalabbika, jelen volt Jézus kereszthalálánál. Ő a szerzője a negyedik evangéliumnak és a Jelenések könyvének. A művészi ábrázolásokon jelképes állata a sas, amely gondolatainak merészségére, nagyszerűségére utal. Alamizsnás Szent János, aki Alexandria püspökeként egész vagyonát szétosztotta a szegények között. A szeretetszolgálat, a kereskedők, hajósok, koldusok patrónusa. Ereklyéit a török szultán Mátyás királynak ajándékozta. Ünnepnapja: január 23. Aranyszájú Szent János konstantinápolyi pátriárka, a keleti egyházatyák egyike, nagy hatású szónok, az igehirdetők patrónusa. Ábrázolásain görög püspöki öltözetben láthatjuk, körülötte angyal vagy méhkas utal az ékesszólására. Ünnepnapja: szeptember 13. Nepomuki Szent János a prágai Szent Vitus székesegyház kanonokja, aki bátran kiállt az egyház jogaiért IV. Vencel királlyal szemben. A legenda szerint Zsófia királyné gyóntatója volt, és azért dobták a Moldva folyóba, mert a királlyal szemben is megőrizte a gyónási titkot. Csehország patrónusa, a gyónási titok, a haldoklók, a hajósok és a tutajosok védőszentje. Ünnepnapja: május 16. János név gyakorisága és becézése A János név a 16-18. században a legnépszerűbb férfinév volt, elterjedtségére utal a mondás: Én is János, kend is János, az Isten is János. Később is, egészen az 1970-es évekig a leggyakoribbak közé tartozott, 1967-ben az 5. leggyakrabban adott férfinév volt, a 80-as években a 9. helyen állt, majd kissé vesztett a népszerűségéből, de még az 1990-es években is igen gyakori volt, a 2000-es években a 29–39. leggyakoribb férfi név. A János nevet a következők szerint lehet becézni: Jancsa, Jancsi, Jancsicska, Jancsika, Jancsó, Janek, Janesz, Jani, Janika, Janis, Janka, Jankó, Janó, Janóka, Jánoska, Pancsi. Híres magyar Jánosok Csezmicei János, vagyis Janus Pannonius,  humanista költő, pécsi püspök, Mátyás király udvarának tagja. Apáczai Csere János (az 1600-as években élt filozófiai és pedagógiai író, tanár, a magyar művelődés, nevelésügy és tudomány egyik úttörője. Bolyai János minden idők egyik legeredetibb gondolkodású matematikusa, Bolyai Farkas fia.  Arany János a legnagyobb magyar költők egyike, jelentős műfordító, az akadémia titkára, Petőfi Sándor barátja. Xantus János néprajzkutató, tudós, a budapesti Állatkert alapítója és első igazgatója.
Június 27.
László névnap Június 27-én és Augusztus 8-án van a hagyományos naptárakban. A László férfinév a szláv Ladislav névből fejlődött Ladiszló, Ladszló, Lacló alakokon keresztül.. Az eredeti szláv név jelentése: hatalom és dicsőség. László, illetve becenevei szólásokban is megjelennek, például kki elpilled a nyári melegben és lomhán vagy sehogy nem dolgozik, arra azt mondjuk: felül Laci a nyakába vagy Laci ül a hátára. Ha valaki pedig jelentéktelen dolognak is nagyon örül, az Úgy örül, mint Vak Laci a fél szemének. László név gyakorisága és becézése A 19. században újították fel Szent László király tiszteletére, és igen hamar népszerű lett. Az 1990-es években a László igen gyakori név, a 2000-es években a László 13-18. leggyakoribb férfinév. A Lászlókat az alábbiak szerint becézjetjük: Fickó, Laca, Lacek, Laci, Lacika, Lacinka, Lacinkó, Lackó, Lackócska, Lacóka, Lacus, Lászlóka, Maci, Packó. Gyakori az ikerítéssel keletkezett becézés is: Laca-Baca, Laci-Maci-Paci, Lackó-Fickó, Lackó-Packó.
Június 28.
Levente névnap Június 18-án és 28-án van a hagyományos naptárakban. A Levente régi magyar személynév. Általában a lesz ige származékának tartják, eszerint a jelentése: levőcske, kis lény. Más, újabb vélemény szerint az eredeti formája Lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szónak a személyképzős alakja, így a jelentése vadász lenne. Annyi bizonyos, hogy a levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 3-9. leggyakoribb férfi név.
Irén névnap március 25-én és Június 28-án van a hagyományos naptárakban. Az Irén név görög eredetű női név, melynek jelentése: béke. Az Irén név az Iréneusz férfinév női párja, ritkán férfinévként is előfordult már a történelemben, de napjainkban csak női névként anyakünyvezhető hazánkban. Az Irén névhez kapcsolható Árpádházi Szent Piroska, aki bizánci császárnőként kapta az Irén nevet, Életével, tetteivel pedig elérte, hogy a bizánci egyházban szentként tiszteljék és Szent Irénként tekintenek rá. Az 1990-es években az Irén név ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Június 29.
Pál névnap január 25-én, június 26, 29, 30-án és szeptember 26-án van a hagyományos naptárakban. A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Női párja: Paula, Paulina. A januári névnap Pár Apostolhoz kapcsolódik, aki a korai keresztényeket vadul üldöző Saulból a damaszkuszi úton átélt látomás hatására a legbuzgóbb térítő apostol lett. A pálfordulás szavunk elle a történetre vezethető vissza. Az 1990-es években a Pál ritka név, a 2000-es években a Pál a 74-98. leggyakoribb férfinév, kivéve 2006-ot, amikor nem szerepelt az első 100-ban.
Péter névnap április 29-én és június 29-én van a hagyományos naptárban. A Péter név az ógörög vagy görög Petrosz név latin Petrus alakjából származik, ami azt jelenti, "kő". A név Jézus Krisztus egyik apostolára, Simonra utal, akit Jézus a "Péter" néven ismert meg. A Péter név az első században terjedt el Görögországon és Rómában, és hamarosan Európa más területein is elterjedt. A név eredetének köszönhetően a Péter névhez gyakran kapcsolódnak kővel vagy sziklával kapcsolatos jelentések. Például a Péter szikla helyszínére utal, ahol Jézus azt mondta Simonnak: "Te vagy a Péter, és erre a sziklára építem egyházamat."  A Péter névhez további szimbolikus jelentések is kapcsolódnak, például az erő, a hűség és a hit. Ezek az értékek összhangban vannak azzal a szereppel, amit Péter apostol az Újszövetségben betöltött. Péter nevű szentek és a névnapok kapcsolata - honnan erednek a Péter névnapok A júniusi Péter névnap Péter apostolhoz, vagyis Szent Péterhez kapcsolódik, aki egyike volt Jézus tizenkét apostolának és a volt a Katolikus egyház első pápája. Ünnepnapja júnus 29.  A Február 22-i névnap is Szent Péterhez kapcsolódik. ekkür ünnepli a katolikus egyház Péter apostol székfoglalását, amikor arra emlékezik, hogy Krisztus Péter apostolt az egész keresztény egyház fejévé emelte.Ezen ünnep napja azért került erre a dátumra, mert egy őspogány népünnep, a Caristia napja is ekkor volt és azt akarták elérni, hogy az ősök tisztelete helyett az ókeresztények kultuszát mozdítsák elő. Canisius Szent Péter holland jezsuita pap és egyháztanító volt. A protestantizmus terjedése ellen harcolt Svájcban, Németországban, Ausztriában, Csehországban és Morvaországban. Jelentős szerepe volt a németországi katolikus egyház újraszervezésében. 1864-ben IX. Piusz pápa avatta boldoggá majd XI. Piusz pápa 1925. május 21-én avatta szentté, és emelte az egyháztanítók sorába. Ünnepnapja halálának dátuma december 21. Péter név gyakorisága napjainkig Az 1990-es években a Péter igen gyakori, a 2000-es években a Péter az 5-10. leggyakoribb férfinév. A név híres viselői itthon és a nagyvilágban Külföldiek közül érdemes megemlíteni Pierre de Coubertin bárót, aki francia tanárként és sportszervezőként elundította az újkori olimpiai mozgalmat. Ő volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik alapítója, első elnöke.
Petra a Péter férfinév női párja. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 6-9. leggyakoribb női név.
Június 30.
Pál névnap január 25-én, június 26, 29, 30-án és szeptember 26-án van a hagyományos naptárakban. A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Női párja: Paula, Paulina. A januári névnap Pár Apostolhoz kapcsolódik, aki a korai keresztényeket vadul üldöző Saulból a damaszkuszi úton átélt látomás hatására a legbuzgóbb térítő apostol lett. A pálfordulás szavunk elle a történetre vezethető vissza. Az 1990-es években a Pál ritka név, a 2000-es években a Pál a 74-98. leggyakoribb férfinév, kivéve 2006-ot, amikor nem szerepelt az első 100-ban.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Április hónap névnapok