2024. Április 18., csütörtök
Andrea névnapja

Szeptemberi névnapok

Szeptember az ősz első hónapja, ebben a hónapban található több Mária névnap, Enikő, Zsófia és Edit névnap is. A hónap végén pedig a sok hagyománnyal rendelkező Mihály nap. Érdekes információkat olvashatsz a Névnapok eredete és a Blog oldalunkon is.

névnapok hónapok szerint


Szeptember hónap névnapok

Szeptember 1.
Az Egon germán eredetű férfinév, amely az Ecke- és Egin- kezdetű neveknek, főként az Eckehard névnek az önállósult rövidülése. Az Eckehard név elemeinek a jelentése: kard(hegy) és erős, merész. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. 
Az Egyed  férfinév a görögből latinosított Aegidius rövidült formája. Jelentése: pajzsvivő.Más vélemény szerint a régi magyar Egyed személynév az egy számnév vagy a szent jelentésű egy szó (ami ma az egyház szóban él) -d kicsinyítőképzős származéka. Jelentése ez utóbbi esetben egyetlenke vagy elsőszülött, illetve szentecske. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Szeptember 2.
A Dorina a Dorottya névnek kicsinyítőképzővel önállósult beceneve. A Dorina az 1990-es években ritka név volt, a 2000-es években az 5-17. leggyakoribb női név, 2008 és 2012 között a 16-22. leggyakoribb név az újszülöttek körében.
A Rebeka héber eredetű női név, a jelentése bizonytalan, a legvalószínűbb értelmezése szerint üsző, de más megfejtések szerint jól táplált illetve megkötöző, megigéző. Az 1990-es években hirtelen lett igen gyakori név, a 2000-es években a 22-30. leggyakoribb női név, a 2008-2012-es években 24-33. leggyakrabban választott név az újszülöttek között.
Szeptember 3.
A Hilda germán eredetű női név, a -hild- elemet tartalmazó germán nevek rövidülése. A névelem jelentése: harc. Az 1990-es években a Hilda igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Szeptember 4.
Rózália névnap Szeptember 4-én van a hagyományos naptárakban. A Rozália a Róza név olasz eredetű továbbképzése. Névnapja Szent Rozáliához köthető, aki  Sinibald, a Rózsák és Quisquina urának leánya volt, és a legendák szerint nagy Károly utódja. Palermóban, Szicíliában született. Fiatalon szívét Isten felé fordította. Elhagyta otthonát és egy barlangban telepedett le, mely falaira ezt írta: "Én, Rozália, Sinibald, a Rózsák és Quisquina urának leánya, elhatároztam, hogy ebben a barlangban fogok élni az én Uram, Jézus Krisztus szerelme miatt." Teljesen elrejtőzött a világ elől.  1160-ban egyedül halt meg, furcsa és csodálatos életét a világ előtt ismeretlenül zárva le. Testét évszázadokkal később, 1625-ben fedezték fel, VIII. Orbán pápa uralkodása idején. Ünnepnapja szeptember 4. Magyarországon a 19. században és a 20. század elején igen gyakori név volt, de az 1990-es években már ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Szeptember 5.
Viktor névnap Szeptember 5-én van a hagyományos naptárakban. A Viktor név latin Victor névből származik, melynek jelentése ’győző, győztes’. Ez a név is, mint a Vince és a Bence, a latin vincere ’győzni’ igének a származéka. A Viktor név női párja a Viktória és a Viktorina.  A júliusi Viktor névnaphoz kapcsolódik Szent I. Viktor pápa, aki a 14. keresztény egyházfő a történelemben. Szent Jeromos szerint ő volt az első latinul író pápa. Nevéhez kapcsolódik hogy az egyház hivatalos nyelvévé a görög helyett a latint tette meg, mely döntése több évszázadon át érvényben maradt. Ünnepe július 28-ára került be az egyházi naptárakba. Szintén ismert szent, Szent Viktor vértanú, aki a római hadsereg tisztje volt Maximianus császár idejében. A legkíméletlenebb kínzások ellenére is kitartott keresztény hite mellett, hitéért még a halált is vállalta. Szent Viktort Gallia egyik legnépszerűbb szentjeként tisztelték. A tiszteletére emelt marseille-i szentélyt sok zarándok kereste fel. Ünnepnapja: szeptember 30, mely egyben Viktor névnap is. Viktor név gyakorisága és becézése Az 1990-es években igen gyakori név, a 2008 - 2012 között a 43-60. leggyakoribb férfinév. A Viktor nevet a következőképpen becézhetjuk:Viktorka, Viki, Vikike, Vikus Orbán Viktor Magyarország miniszterelnőke is ezt a nevet viseli. 
Lőrinc névnap augusztus 10-én és szeptember 5-én van a hagyományos naptárakban. A Lőrinc latin eredetű férfinév, a Laurentius névből származik, jelentése: Laurentum vidékéről származó férfi. A laurus (babér) szóval később hozták összefüggésbe. Női párja a Laura.  Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között, kivéve 2008-2009-et, amikor a 88-90. leggyakoribb volt.
Szeptember 6.
A Zakariás férfinév a héber eredetű Zekarja, Zecharja latinosított alakja. Jelentése Jahve ismét megemlékezett. Női párja: Zakária. Az 1990-es években a Zakariás szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Szeptember 7.
A Regina női név késő latin eredetű, jelentése királynő. A keresztény névadásban Máriára, a mennyek királynőjére utal.Olasz és román megfelelője azonos írásképű és jelentésű.
Szeptember 8.
Mária névnap Augusztus 15, Szeptember 8 és 12 valamint December 8-án is megtalálható a hagyományos naptárakban. Mint látható a Mária névnap négyszer is megtalálható az asztali naptárakban, a név az egyik leggyakoribb név hazánkban. A Mária bibliai eredetű női név, melynek eredeti héber formája a Mirjam volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. Lehetséges jelentései: a) mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, b) keserű(ség) A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Mária név gyakorisága és becézése A Mária név népszerűsége Magyarországon a Szűz Mária tiszteletével magyarázható. ,Már a középkor óta a leggyakoribb női nevek között szerepel. , Népszerűsége ugyan folymatosan csökken, de még az 1990-es években is gyakori. Az utóbbi száz évben a legtöbbször anyakönyvezett magyar női név, de a 2000-es években az újonnan születettek között csak a 71-92. legnépszerűbb név volt.
Adrienn névnap Szeptember 8-án van. Az Adrienn  név az Adriana franciás alakja. Jelentése: Hadria városából -  mely a Velence tartományban van - származó. Férfi párja az Adrián, illetve annak régiesebb magyarosított változata, az Adorján.  Az 1990-es években igen gyakori név volt. 2000-es években a 36-55. leggyakoribb női név.
Szeptember 9.
Ádám névnap Szeptember 9-én és December 24-én található a hagyományos naptárakban. Az Ádám bibliai férfinév, az első emberpár férfitagjának neve. A név héber eredetű, az eredeti jelentése: ember (az emberi faj neve vált személynévvé). A szó alapjelentése „vörösnek lenni”, az adam szó valamennyi sémi nyelvben egyben „embert”, „földből valót” és „vörös színűt” is jelent. Az Ádám a 16.-17. században nagyon gyakori név volt, de a 19. század elejére szinte teljesen feledésbe merült. Az újszülötteknek adott nevek körében 1967-ben is csak 64-en kapták ezt a nevet, de az 1980-as évekre a 20. legnépszerűbb férfinévvé vált. Az 1990-es években igen gyakori név. A 2000-es években az 5-10., a 2010-es évek elején a 6. leggyakrabban adott férfinév volt.
Szeptember 10.
A Hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a hun (latinul hunnus) népnév -r kicsinyítőképzős származéka. Az 1990-es években a Hunor igen ritka név volt, a 2000-es években az 50-94. leggyakoribb férfi név között.
Nikolett névnap Szeptember 10-én van a naptárakban.  A görög Nikolaosz férfinév francia eredetű női változata a Nikol név, melynek ugyancsak francia kicsinyítő képzős származéka a Nikolett név..A név jelentése a nép győzelme. Nikolett név gyakorisága és becézése A Nikolett név meglehetősen új keletű nyelvünkben. Az 1983–87-es névlistán a 18. legnépszerűbb női nevünk. A név népszerűsége a kilencvenes években tovább emelkedett, és az 5. helyen áll  1996-ban az újszülöttek körében. 2000-ben a 10. helyre csúszott vissza. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 45. helyen állt, a magyar nők közül ekkor 28 355 fő viselte első keresztnévként.a Nikolett nevet. A nikoletteket az alábbiak szerint becézhetjük: Kolett, Niki, Nikike, Nikó, Nikóka, Nikus, Nikuska A név több idegen nyelvben is előfordul, az olaszban Nicoletta, a csehben, bolgárban, horvátban Nikoleta, a franciában Nicolette, a dánban, angolban Nikolette formában használják.
Szeptember 11.
A Teodóra név a női párja a Teodor férfinévnek, mely görög eredetű és a jelentése isten ajándéka. 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Szeptember 12.
Mária névnap Augusztus 15, Szeptember 8 és 12 valamint December 8-án is megtalálható a hagyományos naptárakban. Mint látható a Mária névnap négyszer is megtalálható az asztali naptárakban, a név az egyik leggyakoribb név hazánkban. A Mária bibliai eredetű női név, melynek eredeti héber formája a Mirjam volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. Lehetséges jelentései: a) mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, b) keserű(ség) A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Mária név gyakorisága és becézése A Mária név népszerűsége Magyarországon a Szűz Mária tiszteletével magyarázható. ,Már a középkor óta a leggyakoribb női nevek között szerepel. , Népszerűsége ugyan folymatosan csökken, de még az 1990-es években is gyakori. Az utóbbi száz évben a legtöbbször anyakönyvezett magyar női név, de a 2000-es években az újonnan születettek között csak a 71-92. legnépszerűbb név volt.
Szeptember 13.
A Kornél latin eredetű férfinév, a Cornelius nemzetségnévből. Jelentése: somfa vagy szarv. Női párja: Kornélia. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években az 56-59. leggyakoribb férfinév között van.
Szeptember 14.
A Szeréna a Szerénusz férfinév női párja. Az 1990-es években a Szeréna igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.  
A Roxána perzsa eredetű görög női név latinos formája, jelentése: világos, ragyogó. Az 1990-es években a Roxána igen ritka, a Roxán szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.
Szeptember 15.
Enikő névnap Szeptember 15-én van a hagyományos naptárakban. Az Enikő női nevet Vörösmarty Mihály alkotta meg az ősi Enéh névből a -kő kicsinyítő képzővel, jelentése szarvastehén. A szó eredeti jelentése ’fiatal’. A csodaszarvas mondájában Magor és Hunor anyja viselte az Enéh nevet Vörösmarty Mihály egyébként több keresztnevet is alkotott. Az Enikő  név védőszentje Encratis portugál származású, zaragozai vértanú szűz, aki éppen akkor ért a hispániai városba, amikor ott legjobban dühöngött a Diocletianus-féle keresztényüldözés. Encratis bátran a helytartó elé állt, szemére vetette embertelenségét, és felszólította a megtérésre. A jutalma bátor tettéért az lett, hogy a legkegyetlenebb kínok között kellett meghalnia. Ünnepnapja: április 16, mely egyben Enikő névnap is. Az Enikő név gyakorisága és becenevei Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 32-45. leggyakoribb női név.  Az Enikő nevet az alábbiak szerint becézhetjük:Eni, Enci, Encike, Encsi, Encsike, Bencsike
A Melitta görög eredetű női név, jelentése: méh. Az 1990-es években a Melitta igen ritka, a2000-es években a Melitta nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Melissza: a Melitta alakváltozata. Az 1990-es években a Melissza szórványos név, a 2000-es években a Melissza 2007-ben a 96., 2008-ban a 76. leggyakrabban adott női név volt.  
Szeptember 16.
Edit névnap Szeptember 16-án van a naptárakban. Az Edit női név germán, angolszász eredetű, két elemből tevődik össze: Aedgyth. Az első elem alakjának és jelentésének kétféle magyarázata ismert. Az egyik szerint az aed jelentése ’birtok, örökség, vagyon’, a másik szerint ’gazdag, boldog’. A -gyth utótag jelentése ’harc, háború’. Az Edit név fő névnapjának tekintett szeptember 16-i névnap Wiltoni Szent Edithez kapcsolódik, aki I. Edgár angol király és Vilfréda királyné gyermekeként született, a középkori királylányból szentként tisztelt apáca lett. A korabeli krónika szerintː „inkább kerülte, mint elhagyta a világot”. Nagyon fiatalon, 23 éves korában halt meg. Hanarosan szentként kezdték tisztelni.  Az Edit név gyakorisága és becézése Az Edit név népszerű a magyar lakosság körében, 2020-ban 55 737 hölgy viselte ezt a nevet, amivel a 19. leggyakoribb női név volt. Azonban ma már nem tekinthető divatosnak, 2019-ban mindössze 12 kislány kapta ezt a nevet az egész országban, amivel a 338. leggyakoribb név lett az újszülöttek körében. A név a 2000-es években nem szerepel a legjobb 100-as listákon, pedig 1967-ben még a 13. leggyakoribb kislány név volt. Az Editeket a következőképpen tudjuk becézni: Eckó, Eda, Edi, Editke, Edó, Edus; Dike, Ditke, Ditkó, Ditta, Ditte, Ditus.
A Ciprián latin eredetű férfinév, jelentése: ciprusi. Női változata: Cipriána. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Szeptember 17.
Zsófia névnap Május 15-én és Szeptember 17-én van a hagyományos naptárakban. Zsófia név görög eredetű női név, melynek jelentése: bölcsesség. A név más nyelvekben is megtalálható, Sophie, Sophia, Sofia formában. A Hit, Remény, Szeretet szóhármas a Zsófia névhez, illetve egy kitalált Zsófia nevű szenthez kapcsolódik. Szent Zsófia  a középkori folklór kitalált szentjeinek egyike. Zsófia kultusz és legenda Zsófia asszony és három leánya teljesen a képzelet szülötte,  alakjuknak történelmi alapja nincs. Legendájuk szerint együtt szenvedtek vértanúhalált, a történetük az évek során egyre inkább kikerekedett, és ennek eredményeként Zsófia kultusza a középkor végén már egész Magyarországra kiterjedt.   A Zsófia-legenda egyik kerek változata az Érdy-kódexben található. Eszerint Dömötör görög király a bujdosó Anaklétus pápa tanácsára feleségül vette Manfredus perzsa király leányát, Zsófiát, akinek akkor már három lánya volt: Fides, Spes és Charitas, azaz a Hit, Remény, Szeretet. Zsófia név gyakorisága A Zsófia igen gyakori név volt Magyarországon a 16-18. században, a 20. században vesztett a népszerűségéből, de az 1990-es években ismét igen gyakori név lett, a 2000-es években 4-9. leggyakoribb női név. A név egy kicsit vesztett népszerűségéből a 2010-es évek végére, így 2022-ben a Zsófia a 14. legnépszerűbb női név az újszülöttek körében. Becenevek és híres Zsófiák Zsófia név becenevei a következők: Zsóci, Zsófi, Zsófika, Zsofka, Zsóka, Zsóki A magyar történelemben a név középkori népszerűségének köszönhetően sok híres Zsófiát találunk: Báthory Zsófia, I. Rákóczi Ferenc édesanyja, Zsófia magyar királyi hercegnő, Chotek Zsófia grófnő, Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös felesége, és persze napjainkban is találkozhatunk a nevet viselő hírességekkel itthon és külföldön: Fodor Zsóka színésznő, Kapócs Zsóka színésznő, Sophie Marceau francia filmszínésznő, Sophia Loren olasz filmszínésznő.
Szeptember 18.
A Diána női név római mitológiai név, a görög Artemisz istennő római megfelelőjének a neve. A név jelentése bizonytalan, talán a dies (nap, nappal) szóval függ össze. Az 1990-es évekbengyakori név, a 2000-es években a 70-92. leggyakoribb női név.
Szeptember 19.
Vilhelmina név a Wilhelma továbbképzése, mely  a német Wilhelm, (magyarul Vilmos) férfinév női párja.  2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Szeptember 20.
A Friderika a német Friedrich (magyarul Frigyes) férfinév női párja. Az 1990-es években a Friderika igen ritka.  
Szeptember 21.
Mirella név a Míra név  - mely latin eredetű és jelentése: csodálatos, egyúttal a Mirabella beceneve is - olasz becéző továbbképzése.
Máté névnap szeptember 21-én van. A Máté a héber Mattanaja: név rövidített Mattai formájának görög alakjából származik, jelentése: Isten ajándéka. Az 1990-es években igen gyakori név, a 2000-es években a 2. leggyakoribb férfi név
Szeptember 22.
A Móric a latin Mauritius névből származik, ami a Maurus továbbképzése, a jelentése mór, szerecsen. Az 1990-es években a Móric szórványos név, a 2000-es években (2005-ig) a Móric a 75-88. leggyakoribb férfinév volt.
Szeptember 23.
A Tekla női név, a görög Theokleia rövidüléséből keletkezett. A jelentése Isten dicsősége. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Szeptember 24.
Gellért névnap szeptember 24-én van. A Gellért a germán eredetű Gerhard, Gerhart nevekből származik, a jelentése gerely, dárda + erős, merész. Az 1990-es években a Gellért igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel az első százban, kivéve 2005-ben, amikor a 94., és 2008-ban, amikor a 97. leggyakoribb férfinév.  
Mercédesz névnap szeptember 24-én van a naptárakban. A Mercédesz spanyol eredetű női név, a María de las Mercedes (Fogolykiváltó Szűz Mária) kifejezésből származik. Maga a szó a latin merces (bér) szóból ered, és arra a váltságdíjra utal, ami a 13. századi Spanyolországban a mórok fogságába esett keresztények kiváltására gyűjtött a mercedarius szerzetesrend.  Az 1990-es években gyakori név,  2008 - 2012 között három évben is szerepel a leggyakoribb 100 női név között (88 - 100 helyen). 
Szeptember 25.
Az Eufrozina  női név, a görög mitológiában a három Grácia (magyarul: Kháriszok) egyikének a neve. Jelentése: vidám, vidámság. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
A Kende férfinév a régi magyar Kündü személynévből származik, ami ótörök méltóságnévből származik. Levédiában és Etelközben az ősmagyar törzsszövetség fejét nevezték így. Az 1990-es években szórványos név, 2005-ben a 97., 2007-2009-ben a 87-94. leggyakoribb férfinév volt.
Szeptember 26.
Pál névnap január 25-én, június 26, 29, 30-án és szeptember 26-án van a hagyományos naptárakban. A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Női párja: Paula, Paulina. A januári névnap Pár Apostolhoz kapcsolódik, aki a korai keresztényeket vadul üldöző Saulból a damaszkuszi úton átélt látomás hatására a legbuzgóbb térítő apostol lett. A pálfordulás szavunk elle a történetre vezethető vissza. Az 1990-es években a Pál ritka név, a 2000-es években a Pál a 74-98. leggyakoribb férfinév, kivéve 2006-ot, amikor nem szerepelt az első 100-ban.
A Ciprián latin eredetű férfinév, jelentése: ciprusi. Női változata: Cipriána. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
A Jusztina a latin Justinus (magyarul Jusztin) női párja. Az 1990-es években a Jusztina igen ritka,  a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Szeptember 27.
Az Adalbert germán eredetű férfinév. Elemeinek jelentése: nemes + fényes, híres. A középkorban a magyar Béla névvel azonosították mesterségesen. Női változata: Adalberta és Adalbertina. Az újszülötteknek adott nevek körében az 1990-es években szórványosan fordult elő. A 2000-es és a 2010-es években sem szerepelt a 100 leggyakrabban adott férfinév között.
Szeptember 28.
A Vencel a szláv Wenceslav névből származik, jelentése koszorú + dicsőség. Német közvetítéssel került Magyarországra, a Wenzeslaus névforma német Wenzel rövidüléséből. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Szeptember 29.
Mihály névnap Május 8-án és Szeptember 29-án van a hagyományos naptárakban. A Mihály héber eredetű bibliai férfinév. A héber Mikaél szóból származik, mely egy összetett szó, amelynek második tagja az éli ’isten’ jelentésű szóból rövidült. A teljes név jelentése magyarul ’Istenhez hasonló’ vagy ’Ki olyan, mint az Isten?’. A név eredeti viselője Mihály arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és A jelenések könyvében is említenek. A szeptemberi névnap Szent Mihály arkangyalhoz kapcsolódik, Szeptember 29 az arkangyal megjelenésének és győzelmének napja, Szent Mihály egyházi ünnepe. Mihály arkangyal  a sátán, és a sárkány legyőzője. Már az ókeresztények is őt tartották a Paradicsom őrzőjének és az utolsó ítélet angyalának, aki mérleggel a kezében méri meg a lelkeket. Mihály név gyakorisága és becézése A Mihály név évszázadokon keresztül hazánkban a leggyakoribb férfinevek közé tartozott. A XVI. századtól egészen a XVIII-ig századig a gyakorisági listák 3-4. helyén szerepelt. Azonban a XIX. század végére sokat veszített népszerűségéből, mely népszerűség csökkenés folytatódott a XX. században is.  1967-ben a 22. helyen szerepelt az országos gyakorisági listán. A nyolcvanas évek közepére visszacsúszott ai lista 33. helyére, majd . 1996-ban már csak a 43. helyen állt.  2000-ben 231-en választották első keresztnévként a Mihály nevet , ezzel csupán 54. volt a gyakorisági listán. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 20. helyen állt, a magyar férfiak között. . A Mihály névnek rengeteg beceneve alakult ki, tekintettel a név népszerűségére. Mihály név becenevei: Mica, Micu, Miha, Mihi, Mihó, Mihócsa, Mihók, Mika, Mike, Mikó, Mikócska, Minya, Misa, Misi, Misike, Miska, Miskó, Misó, Misu, Misuka, Mitya, Mityu.
Szeptember 30.
A Jeromos a görög Hieronümosz névből származik, jelentése: szent nevű. Női párja: Jeronima. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Április hónap névnapok