2023. október 3., kedd
Helga névnapja

Januári névnapok

Nézzük melyek a januári névnapok, milyen nevű ismerőseinket, rokanainkat kell köszönteni. A Január a Gergely-naptár első hónapja, a hónapot a rómaiak Janusról nevezték el, aki a kapuk és az átjárók istene volt a római mitológiában. Érdekesség, hogy eredetileg a római naptárban csak 10 hónap szeroelt és az év Márciussal kezdődött, de egy naptár reform keretében bekerült a Január és a február és Január lett az év első hónapja. 

A magyar népi kalendárium Boldogasszony havának hívja, nyelvújítok pedig a Zuzoros nevet adták neki, ami szerencsére nem terjedt el. Januárban  sok izgalmas névnappal találkozhatunk, a hónak elején mindjárt az Attilákat köszönthetjük, de a hónap során ünnepelnek az Ágoták, Gusztávok, Piroskák és az Ágnesek is.

névnapok hónapok szerint


Január hónap névnapok

Január 1.
A Fruzsina női név a görög eredetű Eufrozina név magyarosított formája. Az 1990-es években a Fruzsina gyakori,a 2000-es években a Fruzsina a 29-49. leggyakoribb női név.
Január 2.
Az Ábel bibliai férfinév, Ádám és Éva második fiának a neve. Héber eredetije Hevel / Hável, jelentése: pára, lehelett, innen múlandóság. Mások szerint a név asszír vagy sumér eredetű, és a jelentése: fiú. A név eredetének harmadik lehetősége a sumer AB.DIGIR logogram amorita (nyugati sémi) olvasata: abu-ilu, sumer ab-An, jelentése „Az isten”, illetve ab-ba-an, abba2-el, azaz „Isten atya”. Az isten szót (An) az amoriták Él neveként olvasták ki. Első ismert előfordulása az i. e. 18. században a jamhadi Abbán névváltozata, Abba-Él, Abel.Az újszülötteknek adott nevek körében az Ábel régen nem volt gyakori név, 1967-ben sem kapta senki ezt a nevet, 1983 és 1987 között a 113. legnépszerűbb név volt. Az 1990-es években már gyakori név.[2] 2003 és 2009 között az 55-65. leggyakrabban adott férfinév volt. A 2010-es évek elején az 59. legnépszerűbb férfinév.A teljes népességre vonatkozóan a 2000-es években nem szerepelt a 100 leggyakrabban viselt név között, de a 2010-es évek elején a 97-99. leggyakrabban viselt férfinév volt.
Január 3.
A Genovéva bizonytalan jelentésű, összetett női név. Lehet, hogy kelta (gall) esetleg germán eredetű, ami első részének jelentése valószínűleg nemzetség, a második részéé asszony. Az 1990-es években a Genovéva igen ritka, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.
Január 4.
A Titusz latin eredetű férfinév, eredete és jelentése bizonytalan, egyes vélemények szerint a latin titus szóból származik, aminek a jelentése vadgalamb, mások szerint szabin eredetű és a jelentése tiszteletreméltó, tisztelt.Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
A Leona görög eredetű női név a Leó és a Leon férfinév női párja, jelentése oroszlán. Az 1990-es években a Leona igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 5.
 A Simon a Simeon név görög Szimón alakváltozatából ered. Simeon héber eredetű név, jelentése meghallgatás, meghallgattatás. Az 1990-es években a Simon igen ritka,  a 2000-es években (2004-től) a Simon a 89-93. leggyakoribb férfinév.
Január 6.
A Boldizsár babilóniai eredetű férfinév, a Baltazár magyaros formája. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években a 68-81. leggyakoribb férfi név.
Január 7.
Attila névnap Január elején található a naptárakban. Az Attila vagy Atilla  a Attila hun király germán, közelebbről gót eredetűnek tartott neve. Iordanes szerint a gót atta szó kicsinyítőképzős változata. Ennek jelentése: atyácska. A név gót eredetét számos jelentős nyelvtudós vitatja, illetve vitatta, köztük Rásonyi László turkológus is, aki szerint a név török, eredeti alakja 'Etil'. Ez a Volga, később a Don folyók török neve volt. Az Etilből lett az Etele, majd Atila névalak, amely a gót származás tévhite miatt vált Attila helyesírásúvá. A kiejtés a mai napig sem követte ezt az írásváltozatot. Az Attila név igazán csak a 20. század második felében vált ismertté és népszerűvé, a század elején kevéssé ismerték. 1967-ben már a 6. leggyakoribb név volt, a 80-as években pedig a 7. helyen állt.Az 1990-es években az Attila igen gyakori volt, a 2000-es években a 17-24. leggyakoribb férfinév, 
A Ramóna név a Ramón férfinév - mely a Rajmund név egyik  változata - női párja. Az 1990-es években a Ramóna gyakori név volt, a 2000-es években a  Ramóna a 41. - 51. legnépszerűbb női név.
Január 8.
A Gyöngyvér névnap január elején szerepel a naptárakban. A Gyöngyvér név AranyJános névalkotása, mely először a Buda halála című műben szerepel. Az író a Gyöngy alkotta alkotta, jelentése gyöngytestvér. , Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név statisztikaiban. .
Január 9.
A Marcell férfinév latin eredetű. A Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus (magyarul Márkus) becézőjéből. Női párja: Marcella. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 15-33. leggyakoribb férfinév.
Január 10.
A Melánia görög eredetű női név, a Melasz név női párja, jelentése: fekete. Az 1990-es években a Melánia igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 11.
Ágota névnap kétszer szerepel a naptárakban, Januárban és Februárban. Az Ágota név görög eredetű, az Agáta név régi magyar formája. A név jelentése a jó. A februári névnap Szent Ágotához köthető,  aki az egyik kiemelt női szent, amit az is mutat, hogy név szerint szerepel a szentmise kánonjában, Szűz Máriával és 6 másik női szenttel egyitt.. Szent Ágota Cataniának, Molisenek, Máltának és San Marinónak is a védőszentje. Annak ellenére, hogy Szent Ágota az egyik legnépszerűbb női szent, a név nem túl gyakori,  1990-es években ritkán fordult elő amagyar lakosság körében, a 2000-es években pedig nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Ágota név több település nevében is megtalálható hazánkban: Szentágota, Sárszentágota, Kunágota és az Ágotakövesd, ami  Szent Ágota hazai népszerűségének is köszönhető.
Január 12.
Az Ernő férfinév a magyar nyelvújításkor a német eredetű Ernest névből keletkezett -ő kicsinyítőképzővel. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Január 13.
Veronika névnap Januárban található a hagyományos naptárakben. A Veronika név a görög / macedón eredetű Bereniké név latin alakváltozata, mely a "Győzelmet hozó" jelentéssel bír. A Bibliához kapcsolódó egyik apokrif irat szerint egy Veronica nevű asszony a keresztúton egy kendőt nyújtott át Jézusnak és a legenda szerint a kendőn megmaradt Jézus arclenyomata.. A középkorban ezt az arcképet kezdték el Veronikának nevezni, és a nevet tévesen a latin vera, melynek jelentése igaz és kép jeletéssel bíró icon kép szavak összetételeként magyarázni. Az 1990-es években a Veronika gyakori,  név volt, a 2000-es években a Veronika  a 38-58. leggyakoribb női név.
Január 14.
A Bódog régi magyar férfinév, ami a boldog szó régi magyar alakjából, a bódogból ered, aminek a jelentése: gazdag. Az 1990-es években szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Január 15.
Loránd a Lóránt régebbi magyar alakváltozata.
A Lóránt férfinév a germán eredetű Roland magyar alakváltozata, az r és az l betűk felcserélődésével képződött. 
Január 16.
A Gusztáv északi germán (skandináv) eredetű férfinév. Elemeinek jelentése: harc + támasz. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Január 17.
Az Antal latin eredetű férfinév. A név a római Antonius nemzetségnévből származik, amelynek eredeti jelentése ismeretlen. Népszerűsége a 20. században egyre csökkent, az 1990-es években már ritkán fordult elő, a 2000-es években a 83-100. helyen szerepelt, 2007 óta nincs a 100 leggyakoribb férfinév között.
Az Antónia latin eredetű női név, az Antonius (magyarul Antal) férfinév olasz női párja. Az 1990-es években az Antónia ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 18.
A Piroska névnap január második felében szerepel a hagyományos naptárakban. A Piroska név a latin Prisca névből származik, amiből a magyarban Piriska, majd később Piroska lett. A Prisca eredeti jelentése régi, ősi, tiszteletreméltó. A név hangalakjának változásában a régi magyar Piros név hatásának, illetve magának a piros szónak is szerepe lehetett. A legismeretebb Piroska, a mesehőz, aki nagymamájával legyőzi a farkast. Az 1990-es években a Piroska ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 19.
Márió: a Máriusz olasz megfelelője. Az 1990-es években a Márió igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Sára héber eredetű bibliai női név, jelentése: hercegnő, fejedelemasszony. A Sarolta névvel csak önkényesen kapcsolták össze. Az 1990-es években a Sára gyakori, a 2000-es években a Sára a 20-32. leggyakoribb női név.
Január 20.
A Sebestyén a latin Sebastianus név rövidülésének magyaros alakja, jelentése Szebaszte (latinosan: Sebastia) városából való. A város eredeti neve Szamaria volt, amit Augustus császár tiszteletére változtattak meg, a görög eredetű Szebaszte városnév jelentése ugyanis, akárcsak a császár nevéé: magasztos, fennkölt. Az 1990-es években a Sebestyén igen ritka.
A Fábián latin eredetű férfinév, a Fabianus névből származik, jelentése: A Fabius nemzettséghez tartozó. A Fabius nemzetségnév valószínűleg a faba (bab) szóval függ össze, a jelentése így babos vagy babtermesztő. Női párja: Fabiána. Az 1990-es években a Fábián szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb magyar férfi név között.
Január 21.
Az Ágnes névnap az egyik legnépszerűbb névnap Januárban. Az Ágnes név görög eredetű név, mely a hagnosz szóból származik. A név jelentése, tiszta, szemérmes, szűzies. Egy másik korábban elterjedt elmélet szerint a latin agnus szóból ered, mely bárányt jelent. Ezt azonban nem lehet alátámasztani, bár igaz, hogy a hasonló hangzás és maga a bárány szinbolikus jelentésével még akár magyarázható is lenne. Az elfogadott elmélet azonban a következő: az ógörög nyelvben több név is származik a hagnosz szóból, és ezek egyik becézett alakja volt a Hagnesz, mely név a latin nyelvbe a h betű nélkül került át, és Agnes alakban vetették papirra. A nevet a középköri Magyarországon Ágnesnek ejtettek, és így alakult ki a jelenlegi formája. Az Ágnes női név az 1440-es évek előtt a 7. leggyakoribb név volt hazánkban, azionban a 16.- 19. század közötti időszakban vesztett a népszerűségéből, majd a 20. század közepén ismét divatba jött. Az 1967-es adatok szerint már a 10., a 80-as évek közepén pedig a 7. leggyakrabban adott női név volt.  Az Ágnes névnaphoz számos hagyomány és egyházi szokás kapcsolódik. A január 21-i emléknaphoz fűződő egyházi szokás szerint a pápa ekkor szenteli meg azokat a bárányokat, amiknek a gyapjából készítik az új püspökök beiktatására készülő a fehér vállszalagokat. Népi időjóslási regula szerint ha Ágnes napja hideg, akkor a másnapi Vince biztosan enyhébb időt hoz. Egy rábaközi faluban az alábbi rigmust jegyezték fel: "Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, had teljék a pince". Sok helyen az  Ágnes-nap a férjjövendölés napja volt, de volt olyan település is, ahol az babát váró asszonyok sós vízben mosakodtak meg ezen a napon, hogy a gyerekük szép és egészséges legyen. Tobábbi információkat az Ágnes névnapról a Kapcsolódó cikkekben olvashatsz. Blog | Névnapok eredete | Világnapok
Január 22.
Az Artúr valószínűleg kelta-angol eredetű férfinév, jelentése esetleg: medve. Egy római nemzetségnévből való származtatása szintén bizonytalan Az 1990-es években szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Vince névnap Január 22-én és Április 5-én van a hagyományos naptárakban.  Vince név a latin eredetű férfinév, a Vincentius rövidülése, melynek jelentése: győztes.  A név etimológiai értelmezése szerint százszoros bort jelent: Vin (bor) - Cent (száz) Egyes elméletek szerint ezért köthető Szent Vince a borhoz, ezért lett a borászok védőszentje. A Vince női párja Vincencia. A Vince névnapok Vince nevű szentek egyházi ünnepnapjaihoz köthetők, Zaragózai Szent Vincének január 22-én van az ünnepnapja, Ferrer Szent Vincé Április 5-én és Páli Szent Vincének pedig szeptember 27-én..
Január 23.
A Rajmund germán eredetű férfi név, jelentése: isteni tanács, döntés + védelem.Női párja: Rajmunda. Az 1990-es években a Rajmund ritka név volt, 2003-ban, 2005-2006-ban és 2009-ben a 89., 98., 90., 94. helyen állt.
A Zelma az Anzelma és a Szalóme német alakjainak a beceneve. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 24.
A Timót a görög-latin eredetű Timóteusz név magyar rövidülése. Női párja a Timótea. Az 1990-es években a Timót szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Január 25.
A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Női párja: Paula, Paulina. Az 1990-es években a Pál ritka név, a 2000-es években a Pál a 74-98. leggyakoribb férfinév, kivéve 2006-ot, amikor nem szerepelt az első 100-ban.
Január 26.
A Vanda lengyel eredetű női név, egy mondabeli királylány neve. Jelentése: vad nő. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években a 39-63. leggyakoribb női név. 
A Paula a Pál férfinév női párja. Az 1990-es években a Paula szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 27.
Angelika névnap január végén található a naptárakban. Angelika az Angelica egy változata, amely a latin angelicus szóból származik A név jelentése "angyal vagy angyali", ami a görög "ángelos" vagyis hírnök szóval kapcsolatos. Az Angelica név megjelenik a két középkori költő, Boiardo és Ariosto műveiben. Ariostó főművének, az Orlando furiosos, magyar fordításban Őrjöngő Lorrándnak az egyik szereplőjánek  neve. A mű egy szövevényes szerelmi történet, melynek hátterét a Nagy Károly-mondakör adja. Az eposzban a  hős Orlando a szép pogány leány, Angelica iránti szerelmében csalódik.  A nevet a 18. század óta használják utónévként és a magyar nyelv mellett megtalálható a lengyel, német, szlovák és cseh nyelvben is. Az 1990-es években igen ritka név volt, a 2000-es években sem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Az Angelika név egy híres francia filmhez is köthető, melynek címe Angélique, az angyali márkinő. A film 1964-ben jelent meg és Angelika történetét meséli el. Angélique-et első kalandja során akarata ellenére feleségül adják egy finom lelkű, ámde meglehetősen ronda márkihoz, Jeoffrey de Peyrac-hoz. Angélique eleinte nem hajlandó a márkival ágyba bújni, de végül mégis megosztja ágyát a nemes lelkű férfival, aki hamarosan konfliktusba kerül az egyházzal, és a királlyal is, melynek következtében halálra ítélik. Angélique ezután visszatalál ifjúkori szerelméhez. Angéla névnap
Január 28.
A Karola a Károly férfinév latin alakjának, a Carolusnak a női párja. Az 1990-es években a Karola igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
A Károly  régi magyar személynév, a török eredetű karul, karvaly madárnévből származik. Már a középkorban azonosították azonban a germán eredetű német Karl névvel, mivel ennek a latinosított Carolus formája az -us végződés nélkül hasonlóan hangzott, mint a magyar név. A germán név jelentése: szabad (férfi), legény. Női párja: Karola. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 63-78. leggyakoribb férfi név.
Január 29.
Az Adél német eredetű női név. Eredetileg az Adel- kezdetű nevek (Adelgund, Adelheid) rövidülése, jelentése: nemes. Maga az Adél a francia Adele-ből került át hozzánk. Az újszülötteknek adott nevek körében az Adél név az 1990-es években igen ritka név volt, a 2000-es években az Adél a 62-85. leggyakrabban adott női név volt. Magyarországon az egyik legismertebb személy, aki ezt a nevet viselte Brüll Adél, azaz Léda, Ady Endre múzsája.
Január 30.
A Martina a latin Martinus (magyarul Martin, Márton) női párja. Az 1990-es években a Martina ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
A Gerda északi germán eredetű női név, a germán mitológiában Freyr isten feleségének a neve, jelentése védőkerítés. Egyben a Gertrúd német beceneve is. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 31.
A Marcella női név a Marcell férfinév női párja. Az 1990-es években a Marcella igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Október hónap névnapok