2024. Április 18., csütörtök
Andrea névnapja

Januári névnapok

Nézzük melyek a januári névnapok, milyen nevű ismerőseinket, rokanainkat kell köszönteni. A Január a Gergely-naptár első hónapja, a hónapot a rómaiak Janusról nevezték el, aki a kapuk és az átjárók istene volt a római mitológiában. Érdekesség, hogy eredetileg a római naptárban csak 10 hónap szeroelt és az év Márciussal kezdődött, de egy naptár reform keretében bekerült a Január és a február és Január lett az év első hónapja. 

A magyar népi kalendárium Boldogasszony havának hívja, nyelvújítok pedig a Zuzoros nevet adták neki, ami szerencsére nem terjedt el. Januárban  sok izgalmas névnappal találkozhatunk, a hónak elején mindjárt az Attilákat köszönthetjük, de a hónap során ünnepelnek az Ágoták, Gusztávok, Piroskák és az Ágnesek is.

névnapok hónapok szerint


Január hónap névnapok

Január 1.
A Fruzsina női név a görög eredetű Eufrozina név magyarosított formája. Az 1990-es években a Fruzsina gyakori,a 2000-es években a Fruzsina a 29-49. leggyakoribb női név.
Január 2.
Ábel névnap Január 2-án és December 5-én található a kalendárokban. Az Ábel bibliai férfinév, Ádám és Éva második fiának a neve. Héber eredetije Hevel / Hável, jelentése: pára, lehelett, innen múlandóság. Mások szerint a név asszír vagy sumér eredetű, és a jelentése: fiú. A név eredetének harmadik lehetősége a sumer AB.DIGIR logogram amorita (nyugati sémi) olvasata: abu-ilu, sumer ab-An, jelentése „Az isten”, illetve ab-ba-an, abba2-el, azaz „Isten atya”. Az isten szót (An) az amoriták Él neveként olvasták ki. Első ismert előfordulása az i. e. 18. században a jamhadi Abbán névváltozata, Abba-Él, Abel. Az újszülötteknek adott nevek körében az Ábel régen nem volt gyakori név, 1967-ben sem kapta senki ezt a nevet, 1983 és 1987 között a 113. legnépszerűbb név volt. Az 1990-es években már gyakori név.[2] 2003 és 2009 között az 55-65. leggyakrabban adott férfinév volt. A 2010-es évek elején az 59. legnépszerűbb férfinév. A teljes népességre vonatkozóan a 2000-es években nem szerepelt a 100 leggyakrabban viselt név között, de a 2010-es évek elején a 97-99. leggyakrabban viselt férfinév volt.
Január 3.
Genovéva névnap Január 3-án van a hagyományos naptárakban. A Genovéva bizonytalan jelentésű, összetett női név. Lehet, hogy kelta (gall) esetleg germán eredetű, ami első részének jelentése valószínűleg nemzetség, a második része pedig asszonyt jelent. Az 1990-es években a Genovéva igen ritka, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.
Január 4.
A Titusz latin eredetű férfinév, eredete és jelentése bizonytalan, egyes vélemények szerint a latin titus szóból származik, aminek a jelentése vadgalamb, mások szerint szabin eredetű és a jelentése tiszteletreméltó, tisztelt.Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
A Leona görög eredetű női név a Leó és a Leon férfinév női párja, jelentése oroszlán. Az 1990-es években a Leona igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 5.
 A Simon a Simeon név görög Szimón alakváltozatából ered. Simeon héber eredetű név, jelentése meghallgatás, meghallgattatás. Az 1990-es években a Simon igen ritka,  a 2000-es években (2004-től) a Simon a 89-93. leggyakoribb férfinév.
Január 6.
Boldizsár névnap Január 6-án van a hagyományos naptárakban. A Boldizsár babilóniai eredetű férfinév, a Baltazár magyaros formája. A név jelentése: Baál isten tartsa meg a királyt, egy másik verzióban óvja életét. Babilóniai, akkád férfinév. A Boldizsár név megjelenik a Bibliában is, hiszen Boldizsár  a napkeleti bölcsek egyike Gáspárral és Menyhérttel, ő a szerecsen király, Hazánkban a név viselői közül napjainkban a legismerttebb László Boldizsár énekes, operaénekes, a Cotton Club Singers egyik alapítója, Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években a 68-81. leggyakoribb férfi név.
Január 7.
Attila névnap Január 7-én található a hagyományos naptárakban. Az Attila vagy Atilla  a Attila hun király germán, közelebbről gót eredetűnek tartott neve. Iordanes szerint a gót atta szó kicsinyítőképzős változata. Az Attila név jelentése: atyácska. A név gót eredetét számos jelentős nyelvtudós vitatja, illetve vitatta, köztük Rásonyi László turkológus is, aki szerint a név török, eredeti alakja 'Etil'. Ez a Volga, később a Don folyók török neve volt. Az Etilből lett az Etele, majd Atila névalak, amely a gót származás tévhite miatt vált Attila helyesírásúvá. A kiejtés a mai napig sem követte ezt az írásváltozatot. Attila név gyakorisága és becézése Az Attila név igazán csak a 20. század második felében vált ismertté és népszerűvé, a század elején kevéssé ismerték. 1967-ben már a 6. leggyakoribb név volt, a 80-as években pedig a 7. helyen állt.Az 1990-es években az Attila igen gyakori volt, a 2000-es években a 17-24. leggyakoribb férfinév,.
A Ramóna név a Ramón férfinév - mely a Rajmund név egyik  változata - női párja. Az 1990-es években a Ramóna gyakori név volt, a 2000-es években a  Ramóna a 41. - 51. legnépszerűbb női név.
Január 8.
A Gyöngyvér névnap január elején szerepel a naptárakban. A Gyöngyvér név AranyJános névalkotása, mely először a Buda halála című műben szerepel. Az író a Gyöngy alkotta alkotta, jelentése gyöngytestvér. , Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név statisztikaiban. .
Január 9.
A Marcell férfinév latin eredetű. A Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus (magyarul Márkus) becézőjéből. Női párja: Marcella. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években a 15-33. leggyakoribb férfinév.
Január 10.
Melánia névnap Január 10-én van a hagyományos naptárakban. A Melánia görög eredetű női név, a Melasz név női párja, jelentése: fekete. Az 1990-es években a Melánia igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 11.
Ágota névnap január 11-én és február 5-én szerepel a naptárakban. Az Ágota név görög eredetű, az Agáta név régi magyar formája. A név jelentése a jó. A februári névnap Szent Ágotához köthető,  aki az egyik kiemelt női szent, amit az is mutat, hogy név szerint szerepel a szentmise kánonjában, Szűz Máriával és 6 másik női szenttel egyitt.. Szent Ágota Cataniának, Molisenek, Máltának és San Marinónak is a védőszentje. Ágota név gyakorisága és becézése Annak ellenére, hogy Szent Ágota az egyik legnépszerűbb női szent, a név nem túl gyakori,  1990-es években ritkán fordult elő amagyar lakosság körében, a 2000-es években pedig nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Becézni a következő formákban tudjuk: Ági, Ágika, Ágó, Goti Ágota név több település nevében is megtalálható hazánkban: Szentágota, Sárszentágota, Kunágota és az Ágotakövesd, ami  Szent Ágota hazai népszerűségének is köszönhető.
Január 12.
Az Ernő férfinév a magyar nyelvújításkor a német eredetű Ernest névből keletkezett -ő kicsinyítőképzővel. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Január 13.
Veronika névnap Január 13-án található a hagyományos naptárakban. A Veronika név eredetére kétféle magyarázat is létezik. Az egyik szerint a görög eredetű Phereniké név latinos formája, mely az ókori macedón nyelvben Bereniké alakban ismert. A név jelentése győzelmet hozó. A másik magyarázat szerint ez a név egy két szóból álló öszetett szó melynek első tagja a latin verus melléknév, mely igazat jelent, második tagja pedig a görög ikon szó, melynek jelentése kép. Ezen magyarázat alapja egy legenda miszerint Krisztus a Golgotára vezető úton összeroskadt a kereszt súlya alatt, és ekkor egy egyszerű asszony lépett oda hozzá, és kendőt nyújtott Jézusnak, hogy az arcát megtörölje. A hagyomány szerint Jézus arcának lenyomata látható maradt az asszony kendőjén. Erről kapta a nő a Veronika ’igaz kép’ nevet. Erről a legendáról egy apokrif irat tanúskodik. A Veronika névnapokhoz több szent is kapcsolódik. Az egyik, melyhez a február 4-i névnap köthető egy az I. században élő szent életű asszony volt, akit azonban az evangéliumok név szerint nem említenek. Ábrázolásain mindig ott van Veronika kendője, amelyen Jézus arcképe látható.  A fő Veronika névnap Binascói Szent Veronikához kapcsolható, aki ágoston rendi szolgálótestvér volt Milánóban. Ismerjük még Giuliani Szent Veronica olasz kapucinus apácát akinek július 9-én van az ünnepnapja, mely szintén névnapja a Veronika névnek. A Veronika névvel találkozhatunk a magyar irodalomban is. Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című művének egyik főszereplője a Veronika nevet viseli, csakugy mint Dugonics András Arany pereczek című művének hősnője. Veronika név gyakorisága és becézése A Veronika név már a  XVI. századtól folyamatosan jelen van a magyar névkincsben. Az 1990-es években a Veronika név gyakori volt, a 2000-es években a Veronika  a 38-58. leggyakoribb női név. A Veronikákat a következőképpen becézhetjük:Veca, Vecka, Vera, Vercsa, Vercsi, Vercsike, Veri, Verka, Veron, Verona, Veroni, Veronka, Verus, Veruska, Véri, Verica, Vérike, Vicus, Víró, Víróka, Viron, Vironka, Roni. Az angol, az olasz és a román nyelvben Veronica formát használják, a franciában Véronique, míg a németben Veronika alakban van jelen.. A veronika egy növénynemzetség is, mely utifűfélék csaladjához tartozik mintegy 250 fajjal, amelyek közül a legismertebb az orvosi veronika. 
Január 14.
A Bódog régi magyar férfinév, ami a boldog szó régi magyar alakjából, a bódogból ered, aminek a jelentése: gazdag. Az 1990-es években szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Január 15.
Loránd a Lóránt régebbi magyar alakváltozata.
A Lóránt férfinév a germán eredetű Roland magyar alakváltozata, az r és az l betűk felcserélődésével képződött. 
Január 16.
Gusztáv névnap január 16-én van. A Gusztáv északi germán (skandináv) eredetű férfinév. Elemeinek jelentése: harc + támasz. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Január 17.
Antónia névnap január 17-én van a hagyományos naptárakban. Az Antónia név latin eredetű női név, mely az Antonius férfinév olasz női párja. Az Antonius név magyar megfelelője az Antal. 1990-es években az Antónia ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Antal névnap január 17-én és június 13-án található a hagyományos naptárakban. Az Antal latin eredetű férfinév. A név a római Antonius nemzetségnévből származik, amelynek eredeti jelentése ismeretlen. A januári Antal névnap Remete Szent Antal vagy Nagy Szent Antalhoz kapcsoódik aki, az egyik első ismert keresztény remete volt, a sivatagi atyák egyike. Egy szentmisén rádöbbent, hogy Máté evangéliumának egy része neki szól, minek következtében eladta a családi birtokot, és ami nem volt szükséges a húgáról való gondoskodáshoz, azt mind a szegényeknek adta.  Antal név gyakorisága és becézése Népszerűsége a 20. században egyre csökkent, az 1990-es években már ritkán fordult elő, a 2000-es években a 83-100. helyen szerepelt, 2007 óta nincs a 100 leggyakoribb férfinév között. Az Antalokat az alábbiak szerint lehet becézni:Anti, Antika, Tóni, Toncsi, Tancsi, Tani, Anton
Január 18.
A Piroska névnap január 18-án szerepel a hagyományos naptárakban. A Piroska név a latin Prisca névből származik, amiből a magyarban Piriska, majd később Piroska lett. A Prisca eredeti jelentése régi, ősi, tiszteletreméltó. A név hangalakjának változásában a régi magyar Piros név hatásának, illetve magának a piros szónak is szerepe lehetett. A legismeretebb Piroska, a mesehőz, aki nagymamájával legyőzi a farkast. A januári névnap Római Szent Piroskához köthető aki, Róma városában élt egy igen előkelő család gyermekeként, és a II. Claudius császár alatti keresztény üldözék idején vesztette életét 269 január 18-án. A Római katolikus egyház szentként tiszteli és halála napján ünnepli. Az 1990-es években a Piroska ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 19.
Sára névnap január 19-én van a hagyományos naptárakban. A Sára név héber eredetű bibliai női név melynek jelentése: főrangú hölgy, hercegnő, fejedelemasszony. A Sarolta névvel csak önkényesen kapcsolták össze. Sára a Biblia szerint Ábrahám felesége volt, Izsák anyja. Idős kora miatt meglepődve fogadta az isteni ígéretet, hogy fia születik. Az Újszövetségben Sára a hit előképe és a házastársi hűség példája. Sára keresztény ünnepnapját  január 19., október 9.-re tették.  Egy másik védőszent volt Sára, az egyiptomi szűz rmete, akit  július 13.-án ünnepelt az egyház. Sárához kapcsolódó magyar vonatkozás Boldog Salkaházi Sára, aki tanítónőként, írónőként, és szociális munkásként tevékenykedett, a II. világháborúban több száz ember életét mentette meg miielőtt a nyilasok. 1944. december 27-én  kivégezték. 2006. szeptember 17-én avatták boldoggá. Sára név gyakorisága és becézése A középkorban, 1526 és 1772 között az országos gyakorisági lista 9. helyén állt a héber eredetű Sára név, a nők több mint 5%-a viselte a Sára nevet. A XVI–XVIII. században gyakori név volt, melyet igazol hogy a debreceni reformátusok körében a legkedveltebb név volt 1770 és 1780 között, de a katolikusok között is a 10. helyen szerepelt ebben az időszakban. Azonban a  XIX-XX. századra szinte teljesen háttérbe szorult, csak az 1990-es évektől jött újra divatba. 1996-ban a 74. volt a gyakorisági listán. 2000-ben már az 51. helyre került, majd 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 92. helyen állt.. A Sárákat a következőképpen becézhetjük: Saci, Sacika, Sackó, Sacó, Sara, Sári, Sárika, Sárikó.
Márió: a Máriusz olasz megfelelője. Az 1990-es években a Márió igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Január 20.
A Sebestyén a latin Sebastianus név rövidülésének magyaros alakja, jelentése Szebaszte (latinosan: Sebastia) városából való. A város eredeti neve Szamaria volt, amit Augustus császár tiszteletére változtattak meg, a görög eredetű Szebaszte városnév jelentése ugyanis, akárcsak a császár nevéé: magasztos, fennkölt. Az 1990-es években a Sebestyén igen ritka.
A Fábián latin eredetű férfinév, a Fabianus névből származik, jelentése: A Fabius nemzettséghez tartozó. A Fabius nemzetségnév valószínűleg a faba (bab) szóval függ össze, a jelentése így babos vagy babtermesztő. Női párja: Fabiána. Az 1990-es években a Fábián szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb magyar férfi név között.
Január 21.
Az Ágnes névnap az egyik legnépszerűbb névnap Januárban. Az Ágnes név görög eredetű név, mely a hagnosz szóból származik. A név jelentése, tiszta, szemérmes, szűzies. Egy másik korábban elterjedt elmélet szerint a latin agnus szóból ered, mely bárányt jelent. Ezt azonban nem lehet alátámasztani, bár igaz, hogy a hasonló hangzás és maga a bárány szinbolikus jelentésével még akár magyarázható is lenne. Az elfogadott elmélet azonban a következő: az ógörög nyelvben több név is származik a hagnosz szóból, és ezek egyik becézett alakja volt a Hagnesz, mely név a latin nyelvbe a h betű nélkül került át, és Agnes alakban vetették papirra. A nevet a középköri Magyarországon Ágnesnek ejtettek, és így alakult ki a jelenlegi formája. Az Ágnes női név az 1440-es évek előtt a 7. leggyakoribb név volt hazánkban, azionban a 16.- 19. század közötti időszakban vesztett a népszerűségéből, majd a 20. század közepén ismét divatba jött. Az 1967-es adatok szerint már a 10., a 80-as évek közepén pedig a 7. leggyakrabban adott női név volt.  Az Ágnes névnaphoz számos hagyomány és egyházi szokás kapcsolódik. A január 21-i emléknaphoz fűződő egyházi szokás szerint a pápa ekkor szenteli meg azokat a bárányokat, amiknek a gyapjából készítik az új püspökök beiktatására készülő a fehér vállszalagokat. Népi időjóslási regula szerint ha Ágnes napja hideg, akkor a másnapi Vince biztosan enyhébb időt hoz. Egy rábaközi faluban az alábbi rigmust jegyezték fel: "Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, had teljék a pince". Sok helyen az  Ágnes-nap a férjjövendölés napja volt, de volt olyan település is, ahol az babát váró asszonyok sós vízben mosakodtak meg ezen a napon, hogy a gyerekük szép és egészséges legyen. Tobábbi információkat az Ágnes névnapról a Kapcsolódó cikkekben olvashatsz. Blog | Névnapok eredete | Világnapok
Január 22.
Az Artúr valószínűleg kelta-angol eredetű férfinév, jelentése esetleg: medve. Egy római nemzetségnévből való származtatása szintén bizonytalan Az 1990-es években szórványosan fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Vince névnap Január 22-én és Április 5-én van a hagyományos naptárakban.  Vince név a latin eredetű férfinév, a Vincentius rövidülése, melynek jelentése: győztes.  A név etimológiai értelmezése szerint százszoros bort jelent: Vin (bor) - Cent (száz) Egyes elméletek szerint ezért köthető Szent Vince a borhoz, ezért lett a borászok védőszentje. A Vince női párja Vincencia. A Vince névnapok Vince nevű szentek egyházi ünnepnapjaihoz köthetők, Zaragózai Szent Vincének január 22-én van az ünnepnapja, Ferrer Szent Vincé Április 5-én és Páli Szent Vincének pedig szeptember 27-én..
Január 23.
A Rajmund germán eredetű férfi név, jelentése: isteni tanács, döntés + védelem.Női párja: Rajmunda. Az 1990-es években a Rajmund ritka név volt, 2003-ban, 2005-2006-ban és 2009-ben a 89., 98., 90., 94. helyen állt.
A Zelma az Anzelma és a Szalóme német alakjainak a beceneve. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 24.
A Timót a görög-latin eredetű Timóteusz név magyar rövidülése. Női párja a Timótea. Az 1990-es években a Timót szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Január 25.
Pál névnap január 25-én, június 26, 29, 30-án és szeptember 26-án van a hagyományos naptárakban. A Pál latin eredetű férfinév, a Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. Női párja: Paula, Paulina. A januári névnap Pár Apostolhoz kapcsolódik, aki a korai keresztényeket vadul üldöző Saulból a damaszkuszi úton átélt látomás hatására a legbuzgóbb térítő apostol lett. A pálfordulás szavunk elle a történetre vezethető vissza. Az 1990-es években a Pál ritka név, a 2000-es években a Pál a 74-98. leggyakoribb férfinév, kivéve 2006-ot, amikor nem szerepelt az első 100-ban.
Január 26.
A Paula a Pál férfinév női párja. Az 1990-es években a Paula szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
A Vanda lengyel eredetű női név, egy mondabeli királylány neve. Jelentése: vad nő. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években a 39-63. leggyakoribb női név. 
Január 27.
Angelika névnap január végén található a naptárakban. Angelika az Angelica egy változata, amely a latin angelicus szóból származik A név jelentése "angyal vagy angyali", ami a görög "ángelos" vagyis hírnök szóval kapcsolatos. Az Angelica név megjelenik a két középkori költő, Boiardo és Ariosto műveiben. Ariostó főművének, az Orlando furiosos, magyar fordításban Őrjöngő Lorrándnak az egyik szereplőjánek  neve. A mű egy szövevényes szerelmi történet, melynek hátterét a Nagy Károly-mondakör adja. Az eposzban a  hős Orlando a szép pogány leány, Angelica iránti szerelmében csalódik.  A nevet a 18. század óta használják utónévként és a magyar nyelv mellett megtalálható a lengyel, német, szlovák és cseh nyelvben is. Az 1990-es években igen ritka név volt, a 2000-es években sem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Az Angelika név egy híres francia filmhez is köthető, melynek címe Angélique, az angyali márkinő. A film 1964-ben jelent meg és Angelika történetét meséli el. Angélique-et első kalandja során akarata ellenére feleségül adják egy finom lelkű, ámde meglehetősen ronda márkihoz, Jeoffrey de Peyrac-hoz. Angélique eleinte nem hajlandó a márkival ágyba bújni, de végül mégis megosztja ágyát a nemes lelkű férfival, aki hamarosan konfliktusba kerül az egyházzal, és a királlyal is, melynek következtében halálra ítélik. Angélique ezután visszatalál ifjúkori szerelméhez. Angéla névnap
Január 28.
A Karola a Károly férfinév latin alakjának, a Carolusnak a női párja. Az 1990-es években a Karola igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Károly névnap Január 28-án és November 4-én van a hagyományos naptárakban. A Károly név eredetét két név egybeesésével magyarázhatjuk. Az egyik a régi magyar Karuly személynév, amely a török eredetű karul, karuly ’karvaly, turul’ jelentésű szóból származik. Az ősi magyar névadásban sokszor vált személynévvé egy-egy madár neve, tudjuk, hogy a totemállatok többsége ragadozó madár volt. Ennek a szokásnak az emlékét őrzi az Ákos ’fehér sólyom’, a Bese ’ragadozó madár’ és a Csongor ’vadászmadár’ keresztnevünk. A másik magyarázat szerint a Károly a latin Carolus névből származik. Már a középkorban azonosították a hasonló hangzású, germán eredetű német Karl névvel, amelynek jelentése ’szabad, derék (fiatal férfi, legény)’. A név női párja: Karola. A  Károly névhez és névnaphoz két szent is kapcsolódik: az egyik Borromei Szent Károly, a XVI. században élt milánói érsek, aki az ellenreformáció korának egyik legnagyobb alakja volt. Egyházmegyéje az igazgatás mintaképe volt. Megjavíttatta a kolostorokat és az iskolákat, új intézményeket épített. Szigorú egyházi fegyelmet követelt, rangra és születési előjogokra való tekintet nélkül érvényesítette az egyházi reformokat. Nagy jótevője volt a szegényeknek. Egyházi ünnepnapja  november 4.-e, ami egyben a Károly névnapja is. A másik szenthez a szeptemneri névnak kötődik, aki Garnier Szent Károly  jezsuita pap volt, és a kanadai indiánok között szenvedett vértanúhalált.  A Károly név gyakorisága és becézése A Károly keresztnév elterjedésében jelentős szerepe volt a Habsburg-dinasztiának. Először az arisztokrácia, majd a nemesség és a polgárság körében lett népszerű név. A debreceni katolikusok közt a XVIII. században kedvelt név volt, a férfilakosság 1%-át nevezték Károlynak. Ez a szám száz év múlva több mint négyszeresére nőtt, 4,12% lett. A XIX. század végén Budapesten a 7. legnépszerűbb név volt, a teljes férfilakosság 2,93%-a viselte ezt a nevet. A XX. században fokozatosan csökkent a népszerűsége: 1945–1949 között a 11., 1959-ben már csak a 14. leggyakoribb férfinév volt a fővárosban. 1967-ben a 20. lett az országos gyakorisági listán, 1996-ban az 54. volt a gyakorisági listán, majd 2000-ben a 62. helyre csúszott vissza. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 21. helyen állt a magyar férfiak között. A Károly név viselőit az alábbiak szerint becézhetjük: Becézése Karcsi, Karcsó, Karesz, Kari, Káró, Károlyka, Kári, Karus, Kercsó, Csikar. A Károly sok nyelvben megtalálható és nagyon sok királyi dinasztia is előszeretettel használta. A név franciául Charles, angolul Carl, Carol és Charles, olaszul Carlo, spanyolul és portugálul Carlos, németül, dánul, oroszul és svédül Karl, hollandul és csehül Karel, románul Carol, lengyelül Karol, finnül Kaarle, horvátul Karlo vagy Karle.   
Január 29.
Az Adél német eredetű női név. Eredetileg az Adel- kezdetű nevek (Adelgund, Adelheid) rövidülése, jelentése: nemes. Maga az Adél a francia Adele-ből került át hozzánk. Az újszülötteknek adott nevek körében az Adél név az 1990-es években igen ritka név volt, a 2000-es években az Adél a 62-85. leggyakrabban adott női név volt. Magyarországon az egyik legismertebb személy, aki ezt a nevet viselte Brüll Adél, azaz Léda, Ady Endre múzsája.
Január 30.
A Gerda északi germán eredetű női név, a germán mitológiában Freyr isten feleségének a neve, jelentése védőkerítés. Egyben a Gertrúd német beceneve is. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
A Martina a latin Martinus (magyarul Martin, Márton) női párja. Az 1990-es években a Martina ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Január 31.
Marcella névnap január 31-én van a naptárakban. A Marcella név a Marcell férfinév női párja. A név jelentése határerdő, határvidék védője. Az 1990-es években a Marcella név igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Április hónap névnapok