2023. március 23., csütörtök
Emőke névnapja

Májusi névnapok

névnapok hónapok szerint


Május hónap névnapok

Május 1.
A Fülöp férfinév a görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése: lókedvelő. Az 1990-es években a Fülöp szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Jakab bibliai férfinév. A név a héber Jákób (Jakov) görög változatának magyar formája. Jelentése ismeretlen. Női párja: Jakobina. Az 1990-es években a Jakab igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 2.
A Zoé név görög eredetű név, melynek jelentése: élet.
A Zsigmond férfinév, mely a germán eredetű német Siegmund, Sigismund névből származik. Elemeinek jelentése: győzelem + védelem. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Május 3.
Az Irma az Irm- kezdetű germán női nevek rövidülése. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
A Tímea Jókai Mór által alkotott női név. Először Az arany ember című regényében tűnt fel, Timéa alakban, vélhetően a görög Euthümia névből alkotta. Az eredeti görög név elemeinek jelentése: jó és tisztelet. A Tímea az 1970-es és 1980-as években volt a legnépszerűbb, de még a 90-es években is igen gyakori volt, a 2000-es években a 32-52., 2010-ben a 46. leggyakoribb női név.
Május 4.
A Mónika (régebbi írásmódja Monika) vitatott eredetű női név. A leginkább valószínű, hogy karthágói pun eredetű, jelentése: istennő, viszont mások szerint görög eredetű és jelentése: magányos, megint mások szerint viszont latin eredetű és jelentése: intő, figyelmeztető. Egyes források indogermán eredetű névként említik, ahol jelentése: megmentő. Az 1970-es években lett nagyon divatos név, majd csökkent a népszerűsége, de még az 1990-es években is igen gyakori név volt Magyarországon. A 2000-es években (2006-ig) a 60-98. leggyakoribb női név.
A Flórián férfinév a latin Florianus rövidülése. Jelentése: virágos, virágzó. Az 1990-es években a Flórián igen ritka, a Flórián a 2004-2005-ben a 96., 2009-ben a 100. leggyakoribb férfinév volt.
Május 5.
Az Adrián latin eredetű férfinév, a Hadrianus névből származik. Jelentése: (a Velence tartományban levő) Hadria városából való, azaz: hadriai. Korábbi alakváltozatának felel meg az Adorján név. Női párja: Adriána. Az 1990-es években ritkán fordult elő. A 2000-es években az 51-67., a 2010-es évek elején a 68. leggyakrabban adott férfinév volt.
A Györgyi női név a György férfinévből keletkezett a 19. században, eredetileg Györgyike formában. Az 1990-es években a Györgyi ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Május 6.
Az Ivett női név az Ivonn francia kicsinyítőképzős alakjából önállósult. Az 1990-es években az Ivett gyakori név, a 2000-es években (2006-ig) az Ivett a 91-100. helyen állt, utána nem szerepelt a 100 leggyakoribb női név között.
A Frida germán eredetű női név, jelentése: béke, védelem (a német freide elő- illetve utótagból). Az 1990-es években a Frida igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Május 7.
A Gizella vitatott eredetű női név - az ófelnémet gisal, "zálog, biztosíték", illetve az ótörök güzal, "szépséges" szóból származtatják. A Gizella név első magyar viselője Szent István felesége, Gizella volt. Az ő boldoggá avatásának idejében (1911) és általában a 20. század első felében gyakori név volt, de az 1990-es évekre ritkává vált. A 2000-es években a Gizella nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Május 8.
A Győző férfinév 19. századi nyelvújításkori névalkotás a Viktor magyarosítására. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Mihály héber eredetű bibliai férfinév, a Mikaél magyar formája. Jelentése: Ki olyan, mint az Isten? A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és A jelenések könyvében említenek. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években az 56-61. leggyakoribb férfinév.
Május 9.
Karolina: a Karola továbbképzése. A Karola a Károly férfinév latin alakjának, a Carolusnak a női párja.
Gergő névnap március 12-én, május 9-én és november 17-én van a hagyományos naptárakban. A név a Gergely név becenevéből önállósult és vált napjaink egyik kedvenc fiúnevévé. Természetesen ez esetben az eredeti név eredetét kell vizsgálnunk: a Gergely a görög eredetű Grégoriosz  név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Eredeti ógörög formájában égregó, melynek jelentése éberen őrködő. Az 1990-es években a Gergő igen gyakori, a 2000-es években a  Gergő a 10-12. leggyakoribb férfinév. 
A Gergely férfinév a görög eredetű Grégoriosz név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Eredeti ógörög formájában égregó, melynek jelentése éberen őrködő. A Gergely a 16-18. században a leggyakoribb férfinevek közé tartozott, de a 19-20. század fordulójára szinte teljesen eltűnt. A 80-as években újra divatba jött, és már a 21. volt a gyakorisági listán. Az 1990-es években a Gergely igen gyakori, a 2000-es években a 38-48. leggyakoribb férfinév. Névnapi szokások Március 12-én volt szokásban a gergelyezés, vagy gergelyjárás, ami Nagy Szent Gergelynek a tiszteletére terjedt el. Kezdetben, IV. Gergely pápa ideján (a 800-as években), 3 diák adta elő. Egyik a püspököt alakította, a másik kettő a káplánokat, a többi gyerek pedig egy-egy mesterséget személyesített meg. Egy versbe szedett prédikáció után bejárták a várost és a tavasz köszöntése mellett új diákokat is toboroztak. A hagyomány idővel eltolódott az adománygyűjtés irányába. Sokfelé ezen a napon kezdődtek a szőlőmunkák. Zalai hagyományok szerint a Gergely napján metszett tőkéről sok bort szüretelnek.
Május 10.
Az Ármin férfinév valójában Arminiusnak, a cheruskok fejedelmének nevéből ered. Jelentése: hadi férfi. Női párja: Ármina. Lehet azonban görög eredetű is, ekkor jelentése: örmény. Az 1990-es években igen ritka név volt, a 2000-es években a 65-84. leggyakoribb férfinév.
A Pálma női név újabb keletű névadás a pálma növény nevéből. Olasz megfelelője vallási ihletésű név, azok a gyerekek kapták, akik virágvasárnap születtek, mert az ünnep neve olaszul Domenica delle Palme.
Május 11.
A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, jelentése: francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve, melyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. Női párja: Franciska. A Ferenc név nem csak Magyarországon, de más országokban is már a 13. századtól népszerű név volt. A 16. században a 6., a 18. században a 8., a 19. században Budapesten a 3. leggyakoribb név volt. 1967-ben országosan a 9. helyen állt, a 80-as években pedig a 16. helyen. Az 1990-es években is még igen gyakori név, a 2000-es években a 41-51. leggyakoribb férfinév.
Május 12.
A Pongrác a görög Pankratész név latin Pancratius formájából származik, a jelentése mindenható erő. A fagyosszentek egyike.
Május 13.
A Szervác a latin Servatius név rövidülése, a jelentése: a megmentett. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Az Imola  női név újabb névadás a növénynemzetség nevéből. A régi magyar imola szó jelentése mocsár, hínár. Női névként először Jókai Mór használta a Bálványosi vár című regényében. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között
Május 14.
A Bonifác férfinév a latin homo boni fati, azaz a jó sors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifatius férfinévre vezethető vissza. A magyar népi hagyományban a fagyosszentek egyike. Az 1990-es években a Bonifác szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 15.
Zsófia névnap eredete a következő: a név görög eredetű női név, jelentése: bölcsesség. A Zsófia igen gyakori név volt Magyarországon a 16-18. században, a 20. században vesztett a népszerűségéből, de az 1990-es években ismét igen gyakori név lett, a 2000-es években 4-9. leggyakoribb női név. 
A Szonja a Szófia név  - mely a a Zsófia görög eredetihez közel álló alakja - orosz beceneve.
Május 16.
Bibliai férfinév, valószínűleg egyiptomi eredetű. A Mosze az egyik leggyakoribb egyiptomi név volt akkoriban, jelentése fia valakinek, vagy egyszerűen gyermek. (pl. Ramosze (görögösen Ramszesz) = Ré fia, Thotmosze = Thot fia, Amonmosze Amon fia stb.) A héber etimológia szerint a Mózes jelentése „vízből kimentett”. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Botond régi magyar személynévből származik. A buzogány jelentésű bot szó származéka. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években a 15-40. leggyakoribb férfi név.
Május 17.
A Paszkál a héber eredetű latin Paschalis név rövidülése, a jelentése: húsvéti, régen a húsvétkor született gyerekek kapták ezt a nevet. Női változata: Paszkália. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 18.
Az Alexandra női név a latinosított Alexander név görög eredetijének (Alexandrosz) női párja, aminek a jelentése: a férfiakat vagy a férfiaktól megvédő. A 20. század végéig az Alexandra nagyon ritka név volt, de az 1990-es években a legtöbbször választott női névvé vált.[2] A 2000-es években a 12-21. leggyakoribb női név.
Az Erik germán eredetű név, jelentése becsület (más feltevés szerint egyedül) + hatalmas uralkodó. Német megfelelője egyes területeken az Erich. A névben a richi~rík ógermán alak lapul, aminek a jelentése uralkodó, hatalmas, de mások szerint az Erarik formából alakult ki, aminek az első tagja az era (Ehre, dicsőség) szó. Van olyan magyarázat is, ami szerint az északnémet Eirikr alakból ered, aminek első eleme az ein (egyedül) szó.Az Erik név korábban igen ritka volt, 1967-ben 25-en kapták ezt a nevet, a 80-as években sem szerepelt az első 25-ben, de az 1990-es években gyakori névvé vált, a 2000-es években a 43-48. leggyakoribb férfi név.
Május 19.
A Milán szláv eredetű férfinév, jelentése: kedves. 
Az Ivó  férfinév germán eredetű, a jelentése tiszafa. A szláv nyelvekben az Ivo az Iván beceneve. Női párja: Ivonn. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. Szent Ivó, a jogászok védőszentje.
Május 20.
A Bernát a germán Bernhard név magyar formája. Elemeinek eredeti jelentése: medve és erős.  A Bernát női névpárja a Bernadett. Az 1990-es években a Bernát igen ritkán, fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
A Felícia  a Félix név női párja. Az 1990-es években a Felícia igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Május 21.
A Konstantin latin eredetű férfinév, a Constantinus rövidülése, ami a latin constans szóból ered, aminek a jelentése: szilárd, állhatatos. Női párja: Konstancia és Konstantina. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 22.
A Júlia a Júliusz férfinév női párja. Az 1990-es években a Júlia ritka, a 2000-es években a Júlia az 50-81. leggyakoribb női név.
A Rita női név a Margit olasz alakjának, a Margheritának a rövidüléséből származik. Az 1990-es években gyakori név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. 
Május 23.
A Dezső férfinév a latin Desiderius névből származik, aminek a kiejtése Dezsidérius volt, és a ennek az alakváltozatnak a rövidült és -ő kicsinyítőképzős változata a Dezső. Jelentése: óhajtott, kívánt (gyermek). Az 1990-es években a Dezső igen ritka volt,  a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 24.
Az Eliza az Elisabeth (magyarul Erzsébet) név több nyelvben meglévő rövidülése. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
 Az Eszter perzsa eredetű női név, a jelentése csillag. Istár asszír-babilóniai istennő nevével azonos eredetű. Egyes vélemények szerint héber eredetű és a jelentése mirtusz, ez azonban a bibliai alaknak, Eszternek a másik nevére, a Hadassára vonatkozik. Az Eszter név a 16-18. században nagyon gyakori volt, majd veszített a népszerűségéből. 1967-ben 143-an kapták ezt a nevet, a 80-as években a 12. leggyakoribb női név volt. Az 1990-es években is igen gyakori név, a 2000-es években a 8-14. leggyakoribb női név.
Május 25.
Az Orbán férfinév a latin Urbanus névből ered, amelynek jelentése: városi. Az 1990-es években az Orbán szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 26.
A Fülöp férfinév a görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése: lókedvelő. Az 1990-es években a Fülöp szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Az Evelin az Éva angol és francia eredetű továbbképzése, de az angolban lehet a kelta eredetű Eiblin vagy a germán eredetű Avelina alakváltozata is. Az Evelin az 1990-es években ritka név volt, a 2000-es években a 19-66. leggyakoribb női név.
Május 27.
A Hella női név a Heléna és a Helga német beceneve. Hella az 1990-es években szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Május 28.
Az Emil férfinév a latin Aemilius nemzetségnévből ered. Jelentése: versengő, igyekvő. Női párja: Emília. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Csanád férfinév az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik, -d kicsinyítő képzővel. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években az 53-90. leggyakoribb férfi név között.
Május 29.
A Magdolna női név, a héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata. A Magdaléna jelentése Magdala városából származó nő.
Május 30.
A Janka a Johanna magyarítására született újjá a 19. században, a János névnek egy igen ritka becenevéből. A Janka egyben a francia eredetű Zsanett magyar tükörfordítása, mely név a Johanna (Jeanne) francia kicsinyítő képzős megfelelőjének (Jeannette) magyar helyesírású változata. A Janka eredetileg férfinév volt, mégpedig a János rövidült alakja, −ka kicsinyítő képzővel ellátva. Ugyanolyan becézett forma volt, mint a ma is használatos Jankó. Férfi becézőként korai az előfordulása (1092, 1408), 1476−ban Kis-Jankó alakban is lejegyezték egyik oklevelünkben. A Doboka vármegyei Jankafy család egy Janka nevű őséről (1306−48) vette a nevét. A 19. századra mint férfi becéző, elavulttá vált, ezáltal a magyar romantika névújítóinak lehetősége nyílt arra, hogy női névként felelevenítsék, és a latin eredetű Johanna ill. a francia eredetű Zsanett magyar megfelelőjeként használják. Egyes nyelvkutatók szerint a 8-9. században a levédiai magyarok Jánka formában már használták a nevet, melynek a jelentése lányka volt, régies alakban. 
A Zsanett név a  Johanna francia kicsinyítőképzős megfelelőjének magyar helyesírású változata. A Zsanett a 90-es években gyakori név volt, a 2000-es években a 36-82. helyen szerepelt.
Május 31.
Petronella: a Petrónia kicsinyítőképzős változata. Az 1990-es években a Petronella ritka,  a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Az Angéla  női név az Angelus és Angelusz férfinevek női párja melynek jelentése: isten követe, angyal.  Az 1990-es években az Angéla igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Március hónap névnapok