2024. július 20., szombat
Illés névnapja

Májusi névnapok - Milyen névnapok vannak Májusban?

Május hónap a nevét a római termékenység istennőről, Maia Maiestasról kapta. Az év ötödik hónapja egyből egy ünnepnappal indul: május 1 nagyon sok helyen a világban a Munka Ünnepe. A májusi névnapok közözött sok ismert névnapot találhatunk: Zoé és Tímea már az első napokban szembejön velünk. A férfi névnapok közül a hónap első harmadában találjuk Gergely, Mihályt és Ferencet

Jönnek a fagyosszentek is

Nem ért az időjárásra sem figyelnünk, mert május 12-én megérkeznek a fagyosszentek Pongrác vezetésével, őt követi Szervác és Bonifác is. A hónap második felében pedig olyan népszerű női náévnapokat találunk, mint a Rita, Júlia és az Eszter.

Májusi névnapok

névnapok hónapok szerint


Május hónap névnapok

Május 1.
Fülöp névnap Május 1-én és Május 26-án van a hagyományos naptárakban. A Fülöp férfinév a görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. A név jelentése: lókedvelő. A május végi névnap Néri Szent Fülöphöz kapcsolódik, aki a 16. században élt katolikus pap volt,  Az ő nevéhez fűződik az Oratoriánus rend megalapítása Az 1990-es években a Fülöp szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. A Fülöp név nagyon kedvelt a francia és a spanyol uralkodói családban, Spanyolországban hat, míg a franciáknál öt király viselte a Fülöp nevet.
A Jakab bibliai férfinév. A név a héber Jákób (Jakov) görög változatának magyar formája. Jelentése ismeretlen. Női párja: Jakobina. Az 1990-es években a Jakab igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 2.
Zoé névnap május 2-án van a hagyományos naptárakban. A Zoé név görög eredetű név, melynek jelentése: élet. A Zoé név napjaink egyik kedvenc kislány neve, 2022-ben 3. volt az újszülötteknek adott nevek között. 
A Zsigmond férfinév, mely a germán eredetű német Siegmund, Sigismund névből származik. Elemeinek jelentése: győzelem + védelem. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Május 3.
Tímea névnap május 3-án van a hagyományos naptárakban! A Tímea Jókai Mór által alkotott női név. Először Az arany ember című regényében tűnt fel, Timéa alakban, vélhetően a görög Euthümia névből alkotta. Az eredeti görög név elemeinek jelentése: jó és tisztelet. Timea név gyakorisága és becézése A Tímea az 1970-es és 1980-as években volt a legnépszerűbb, de még a 90-es években is igen gyakori volt, a 2000-es években a 32-52., 2010-ben a 46. leggyakoribb női név. Különleges ajándákok Tímea részére
Az Irma az Irm- kezdetű germán női nevek rövidülése. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Május 4.
Mónika névnap május 4-én van a hagyományos naptárakban! A Mónika név vitatott eredetű női név, régebbi írásmódja Monika volt. A leginkább valószínű, hogy karthágói pun eredetű név melynek jelentése istennő. Egy másik elmélet szerint viszont  görög eredetű és magányos jelentéssel bír. A névhez kapcsolódó harmadik elmélet szerint  latin eredetű és jelentése: intő, figyelmeztető. Egyes források indogermán eredetű névként említik, ahol jelentése: megmentő. Mónika név gyakorisága Az 1970-es években lett nagyon divatos név, majd csökkent a népszerűsége, de még az 1990-es években is igen gyakori név volt Magyarországon. A 2000-es években (2006-ig) a 60-98. leggyakoribb női név.
A Flórián férfinév a latin Florianus rövidülése. Jelentése: virágos, virágzó. Az 1990-es években a Flórián igen ritka, a Flórián a 2004-2005-ben a 96., 2009-ben a 100. leggyakoribb férfinév volt.
Május 5.
Adrián névnap március 5-én és május 5-én van a hagyományos naptárakban. Az Adrián latin eredetű férfinév, a Hadrianus névből származik. Jelentése: (a Velence tartományban levő) Hadria városából való, azaz: hadriai. Korábbi alakváltozatának felel meg az Adorján név. Női párja: Adriána. Az Adrián név gyakorisága Az 1990-es években ritkán fordult elő. A 2000-es években az 51-67., a 2010-es évek elején a 68. leggyakrabban adott férfinév volt.
A Györgyi női név a György férfinévből keletkezett a 19. században, eredetileg Györgyike formában. Az 1990-es években a Györgyi ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Május 6.
A Frida germán eredetű női név, jelentése: béke, védelem (a német freide elő- illetve utótagból). Az 1990-es években a Frida igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Az Ivett női név az Ivonn francia kicsinyítőképzős alakjából önállósult. Az 1990-es években az Ivett gyakori név, a 2000-es években (2006-ig) az Ivett a 91-100. helyen állt, utána nem szerepelt a 100 leggyakoribb női név között.
Május 7.
Gizella névnap május 7-én van a hagyományos naptárakban. A Gizella név a bizonytalan eredetű német Gisela névből származik, jelentése valószínűleg 'túsz, zálog'. Egy másik elmélet szerint az ótörök güzal, "szépséges" szóból ered. A XXI. században ritka,azonban  komoly múlttal rendelkező, elegáns név első írásos említései a 10. század végéről származnak, a névnek sokféle változata fordult elő az Árpád-korban. A név leghíresebb magyar névviselője Gizella királyné, aki  I. István király felesége volt. Gizella előmozdította a keresztény hit terjedését, jövedelméből vállalta a templomok felszerelését, műhelyében miseruhákat készíttetett, és Veszprém megyében apácakolostort alapított. Gizellát 1911-ben avatták boldoggá, ünnepnapja halálának napja, május 7, mely egyben a Gizalla névnap is. Gizella név gyakorisága A név a 19. század végén vált népszerűvé, annak köszönhetően, hogy Ferenc József és Erzsébet királyné a Gizella nevet adta az 1865-ben született lányuknak. Nüvelte a név népszerűségét az 1911-es boldoggá avatás is. A 20. század második felében azonban rohamosan csökken a népszerűsége, napjainkban pedig a felnőtt lakosság körében a 55. helyen áll, az újszülöttek névanyagban pedig nem szerepel az első 100-ban. 2019-ben csupán 6 újszülött kislány kapta első névként.   
Május 8.
Győző névnap május 8-án és November 3-án van a hagyományos naptárakban. A Győző név a XIX. század elején keletkezett a Viktor név magyarítására. A latin eredetű Viktor szó szerinti fordítása ’győző, győztes’. A nyelvújítók más keresztnevek esetében is alkalmazták ezt az eljárást.  Érdekes adalék, hogy ebben a korban a Viktor magyarítására egy másik alakot is ajánlottak. Eszerint Viktor helyett Gerő, Viktória helyett Gerőke lett volna a kívánatos, de végül a Győző lett a befutó. Győző név gyakorisága és becézése A győző név Különösen kedvelt név volt a XIX. század második felében, majd ezután egyre inkább csökkent a népszerűsége. A nyolcvanas évek közepén öt év alatt 251 gyermeket neveztek el Győzőnek. 1996-ban 117. volt a gyakorisági listán, majd  2000-ben csak a 125. helyre került 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 74. helyen állt, a magyar férfiak közül.  Győzőket az alábbiak szerint becézhetjük: Győzi, Győzike
Mihály névnap Május 8-án és Szeptember 29-án van a hagyományos naptárakban. A Mihály héber eredetű bibliai férfinév. A héber Mikaél szóból származik, mely egy összetett szó, amelynek második tagja az éli ’isten’ jelentésű szóból rövidült. A teljes név jelentése magyarul ’Istenhez hasonló’ vagy ’Ki olyan, mint az Isten?’. A név eredeti viselője Mihály arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és A jelenések könyvében is említenek. A szeptemberi névnap Szent Mihály arkangyalhoz kapcsolódik, Szeptember 29 az arkangyal megjelenésének és győzelmének napja, Szent Mihály egyházi ünnepe. Mihály arkangyal  a sátán, és a sárkány legyőzője. Már az ókeresztények is őt tartották a Paradicsom őrzőjének és az utolsó ítélet angyalának, aki mérleggel a kezében méri meg a lelkeket. Mihály név gyakorisága és becézése A Mihály név évszázadokon keresztül hazánkban a leggyakoribb férfinevek közé tartozott. A XVI. századtól egészen a XVIII-ig századig a gyakorisági listák 3-4. helyén szerepelt. Azonban a XIX. század végére sokat veszített népszerűségéből, mely népszerűség csökkenés folytatódott a XX. században is.  1967-ben a 22. helyen szerepelt az országos gyakorisági listán. A nyolcvanas évek közepére visszacsúszott ai lista 33. helyére, majd . 1996-ban már csak a 43. helyen állt.  2000-ben 231-en választották első keresztnévként a Mihály nevet , ezzel csupán 54. volt a gyakorisági listán. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 20. helyen állt, a magyar férfiak között. . A Mihály névnek rengeteg beceneve alakult ki, tekintettel a név népszerűségére. Mihály név becenevei: Mica, Micu, Miha, Mihi, Mihó, Mihócsa, Mihók, Mika, Mike, Mikó, Mikócska, Minya, Misa, Misi, Misike, Miska, Miskó, Misó, Misu, Misuka, Mitya, Mityu.
Május 9.
Karolina névnap Február 2-án és Május 9-én van a hagyományos naptárakban. A májusi névnap Gerhandinger Boldog Karolinához köthető, aki 1879-ben hunyt el és a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek kongregációjának alapítója volt. Karolina név a Karola továbbképzése, míg a Karola pedig a Károly férfinév latin alakjának, a Carolusnak a női párja. A név sok nyelvben szerepel főként Carolina alakban, spanyol, angol, olsz, portugál, katalán és a svéd nyelvben is Carolinaként terjedt el.  Karolina név becenevei és gyakoriasága  A Karolinákat a következőképpen becézhetjük: Kari, Karol, Lin, Lina, Lincsi, Linka, Linke, Karolka, Rolin. A név ritkának tekinthető, 2019-ben mindössze 65 kisbaba kapta ezt a nevet, így a 130. leggyakoribb női név csupán.
Gergő névnap március 12-én, május 9-én és november 17-én van a hagyományos naptárakban. A név a Gergely név becenevéből önállósult és vált napjaink egyik kedvenc fiúnevévé. Természetesen ez esetben az eredeti név eredetét kell vizsgálnunk: a Gergely a görög eredetű Grégoriosz  név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Eredeti ógörög formájában égregó, melynek jelentése éberen őrködő. Az 1990-es években a Gergő igen gyakori, a 2000-es években a  Gergő a 10-12. leggyakoribb férfinév. 
Gergely névnap Március 12-én és Május 9-én van a hagyományos naptárakban. A Gergely férfinév a görög eredetű Grégoriosz név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Eredeti ógörög formájában égregó, melynek jelentése éberen őrködő. 16 római katolikus pápa viselte a Gergely nevet és közülük a 13. nevéhez kötődik a napjainkban használt naptár. Gergely név gyakorisága A Gergely a 16-18. században a leggyakoribb férfinevek közé tartozott, de a 19-20. század fordulójára szinte teljesen eltűnt. A 80-as években újra divatba jött, és már a 21. volt a gyakorisági listán. Az 1990-es években a Gergely igen gyakori, a 2000-es években a 38-48. leggyakoribb férfinév. Gergely névnapi szokások Március 12-én volt szokásban a gergelyezés, vagy gergelyjárás, ami Nagy Szent Gergelynek a tiszteletére terjedt el. Kezdetben, IV. Gergely pápa ideján (a 800-as években), 3 diák adta elő. Egyik a püspököt alakította, a másik kettő a káplánokat, a többi gyerek pedig egy-egy mesterséget személyesített meg. Egy versbe szedett prédikáció után bejárták a várost és a tavasz köszöntése mellett új diákokat is toboroztak. A hagyomány idővel eltolódott az adománygyűjtés irányába. Sokfelé ezen a napon kezdődtek a szőlőmunkák. Zalai hagyományok szerint a Gergely napján metszett tőkéről sok bort szüretelnek.
Május 10.
Az Ármin férfinév valójában Arminiusnak, a cheruskok fejedelmének nevéből ered. Jelentése: hadi férfi. Női párja: Ármina. Lehet azonban görög eredetű is, ekkor jelentése: örmény. Az 1990-es években igen ritka név volt, a 2000-es években a 65-84. leggyakoribb férfinév.
A Pálma női név újabb keletű névadás a pálma növény nevéből. Olasz megfelelője vallási ihletésű név, azok a gyerekek kapták, akik virágvasárnap születtek, mert az ünnep neve olaszul Domenica delle Palme.
Május 11.
Ferenc névnap május 11-én, október 4-én és december 3-án van. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, jelentése: francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve, melyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. Női párja: Franciska. A különböző vallási és világi források összesen 10 Ferenc névnapot tartanak nyilván, ezek közül három szerepel a hagyományos asztali naptárakban A fő névnapnak tekintett októberi névnap Assisi Szent Ferenchez köthető. A májusi névnap pedig Di Girolamo Szent Ferenchez köthető, aki május 11-én halt meg 1716-ban, ezért lett ez a dátum az ünnepnapja. A decemberi Ferenc névnap pedig Xavéri Szent Ferenc egyházi ünnepnapja. 2013. márciusában megválasztott I. Ferenc pápa az első Ferenc nevű pápa. Ő maga – Assisi Szent Ferenc tiszteletére – választotta ezt a nevet. Ferenc név gyakorisága A Ferenc név nem csak Magyarországon, de más országokban is már a 13. századtól népszerű név volt. A 16. században a 6., a 18. században a 8., a 19. században Budapesten a 3. leggyakoribb név volt. 1967-ben országosan a 9. helyen állt, a 80-as években pedig a 16. helyen. Az 1990-es években is még igen gyakori név, a 2000-es években a 41-51. leggyakoribb férfinév. Ferenc napi szokások és népi hagyományok Október 4-ét, illetve október 4. hetét ferenchétnek, vagy búzahétnek nevezik. Fontos mezőgazdasági határnap Ferenc napja, volt ahol ekkor vetettek, szertartásokkal igyekeztek távol tartani a rontást, másutt pedig az asszonyok a tojását költő kotlós alá nyírfaágat tettek, hogy védjék a csirkéket és a baromfiudvart a szellemektől.
Május 12.
Pongrác névnap Május 12-én van. A Pongrác név a görög Pankratész név latin Pancratius formájából származik, a jelentése mindenható erő. A fagyosszentek egyike. A névnap Szent Pongráchoz kötődik, aki 14 évesen halt mártírhalált. A fiatal fiú kiállt a katalikus hite mellett Rómában és ezért a császár lefjeztette. Halálának dátuma, Május 12-e lett az ünnepnapja.  
Május 13.
Szervác névnap Május 13-án van a hagyományos naptárakban. A Szervác a latin Servatius név rövidülése, a jelentése: a megmentett. Szervác a fagyosszentek második tagja. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Az Imola  női név újabb névadás a növénynemzetség nevéből. A régi magyar imola szó jelentése mocsár, hínár. Női névként először Jókai Mór használta a Bálványosi vár című regényében. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között
Május 14.
A Bonifác férfinév a latin homo boni fati, azaz a jó sors embere jelentésű kifejezésből eredő Bonifatius férfinévre vezethető vissza. A magyar népi hagyományban a fagyosszentek egyike. Az 1990-es években a Bonifác szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 15.
A Szonja a Szófia név  - mely a a Zsófia görög eredetihez közel álló alakja - orosz beceneve.
Zsófia névnap Május 15-én és Szeptember 17-én van a hagyományos naptárakban. Zsófia név görög eredetű női név, melynek jelentése: bölcsesség. A név más nyelvekben is megtalálható, Sophie, Sophia, Sofia formában. A Hit, Remény, Szeretet szóhármas a Zsófia névhez, illetve egy kitalált Zsófia nevű szenthez kapcsolódik. Szent Zsófia  a középkori folklór kitalált szentjeinek egyike. Zsófia kultusz és legenda Zsófia asszony és három leánya teljesen a képzelet szülötte,  alakjuknak történelmi alapja nincs. Legendájuk szerint együtt szenvedtek vértanúhalált, a történetük az évek során egyre inkább kikerekedett, és ennek eredményeként Zsófia kultusza a középkor végén már egész Magyarországra kiterjedt.   A Zsófia-legenda egyik kerek változata az Érdy-kódexben található. Eszerint Dömötör görög király a bujdosó Anaklétus pápa tanácsára feleségül vette Manfredus perzsa király leányát, Zsófiát, akinek akkor már három lánya volt: Fides, Spes és Charitas, azaz a Hit, Remény, Szeretet. Zsófia név gyakorisága A Zsófia igen gyakori név volt Magyarországon a 16-18. században, a 20. században vesztett a népszerűségéből, de az 1990-es években ismét igen gyakori név lett, a 2000-es években 4-9. leggyakoribb női név. A név egy kicsit vesztett népszerűségéből a 2010-es évek végére, így 2022-ben a Zsófia a 14. legnépszerűbb női név az újszülöttek körében. Becenevek és híres Zsófiák Zsófia név becenevei a következők: Zsóci, Zsófi, Zsófika, Zsofka, Zsóka, Zsóki A magyar történelemben a név középkori népszerűségének köszönhetően sok híres Zsófiát találunk: Báthory Zsófia, I. Rákóczi Ferenc édesanyja, Zsófia magyar királyi hercegnő, Chotek Zsófia grófnő, Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös felesége, és persze napjainkban is találkozhatunk a nevet viselő hírességekkel itthon és külföldön: Fodor Zsóka színésznő, Kapócs Zsóka színésznő, Sophie Marceau francia filmszínésznő, Sophia Loren olasz filmszínésznő.
Május 16.
Botond névnap május 16-án van a hagyományos naptárakban. A Botond régi magyar személynévből származik. A buzogány jelentésű bot szó származéka. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években a 15-40. leggyakoribb férfi név.
Bibliai férfinév, valószínűleg egyiptomi eredetű. A Mosze az egyik leggyakoribb egyiptomi név volt akkoriban, jelentése fia valakinek, vagy egyszerűen gyermek. (pl. Ramosze (görögösen Ramszesz) = Ré fia, Thotmosze = Thot fia, Amonmosze Amon fia stb.) A héber etimológia szerint a Mózes jelentése „vízből kimentett”. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 17.
A Paszkál a héber eredetű latin Paschalis név rövidülése, a jelentése: húsvéti, régen a húsvétkor született gyerekek kapták ezt a nevet. Női változata: Paszkália. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 18.
Erik névnap Május 18-án van. Az Erik név germán eredetű név, jelentése becsület + hatalmas uralkodó. Német megfelelője egyes területeken az Erich. A névben a richi~rík ógermán alak lapul, aminek a jelentése uralkodó, hatalmas, de mások szerint az Erarik formából alakult ki, aminek az első tagja az era (Ehre, dicsőség) szó. Van olyan magyarázat is, ami szerint az északnémet Eirikr alakból ered, aminek első eleme az ein (egyedül) szó. Az Erik név korábban igen ritka volt, 1967-ben 25-en kapták ezt a nevet, a 80-as években sem szerepelt az első 25-ben, de az 1990-es években gyakori névvé vált, a 2000-es években a 43-48. leggyakoribb férfi név.
Alexandra névnap Május 18-án van a hagyományos naptárakban. Az Alexandra női név a latinosított Alexander név görög eredetijének az Alexandrosznak a  női párja. A név jelentése: a férfiakat vagy a férfiaktól megvédő. A 20. század végéig az Alexandra nagyon ritka név volt, de az 1990-es években a legtöbbször választott női névvé vált  A 2000-es években a 12-21. leggyakoribb női név.
Május 19.
Az Ivó  férfinév germán eredetű, a jelentése tiszafa. A szláv nyelvekben az Ivo az Iván beceneve. Női párja: Ivonn. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. Szent Ivó, a jogászok védőszentje.
Milán névnap Május 19-én van. A Milán név szláv eredetű férfinév, a  Mil szóból, melynek jelentése ’kedves, aranyos’  és az -an végződésből áll. A név hazánkban sokáig igen ritkán fordult elő. A statisztikák szerint 1967-ben csupán 3 kisfiú kapta ezt a nevet.. Azonban a 2000-res évekre a név népszerűsége megnőtt, 2005-ben a 20. helyen állt a legnépszerűbb fiúnevek listáján. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 63. helyen állt, a magyar férfiak közül 8512 fő viselte első névként a Milán nevet. Hazánkban az egyik leghíresebb viselője Füst Milán író, költő volt, a Nyugat első nemzedékének jelentős alakja. Milánt a következők szerint becézhetjuk Mila, Milánka, Milkó, Miló, Milus.
Május 20.
Bernát névnap május 20-án van a hagyományos naptárakban. A Bernát név a germán Bernhard név magyar formája. Elemeinek eredeti jelentése: medve és erős.  A Bernát női névpárja a Bernadett. Az 1990-es években a Bernát igen ritkán, fordult elő, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.
Felícia névnap május 20-án található a hagyományos naptárakban. A Felícia név  a Félix  férfinév latinos nőiesítése.  Az egyháztörténet két Boldog Feliciát ismer, az egyikük ügyan Rómában született, de francia vizitációs apácalént lett ismert és avatták boldoggá, ünnepnapja június 6. míg a másik Boldog Felícia itáliai klarissza rendbe tartozott és szeptember 30-án van az ünnepnapja  Az 1990-es években a Felícia igen ritka, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Május 21.
A Konstantin latin eredetű férfinév, a Constantinus rövidülése, ami a latin constans szóból ered, aminek a jelentése: szilárd, állhatatos. Női párja: Konstancia és Konstantina. Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 22.
Rita név Május 22-én van a hagyományos naptárakban. A Rita női név a Margit olasz alakjának, a Margheritának a rövidüléséből származik.  A májusi névnap Casciai Szent Ritához köthető, aki szerzetesnőként lett a római katolikus egyház szentje, a reménytelen ügyek védőszentje, melynek magyarázata, óriási türelme, reménykedése és hite, mely környezetében nagy elismérést aratott. Casciában halt meg 1447 május 22-én, és halálának napja lett egyházi ünnepnapja. A Rita név az 1990-es években gyakori név volt, a 2000-es években nem szerepelt a 100 leggyakoribb női név között. 
Júlia névnap Május 22-én van a hagyományos naptárakban. A Júlia név a latin Julius férfinév nói párja.  A Julius régi római nemzetségnév, melynek jelentésére kétféle elmélet , magyarázat is létezik. Egyesek szerint közszói eredetű, melynek jelentése ’ragyogó’. A másik elmélet szerint a Jovilius névből ered, amely ’Jupiter istennek szentelt’ a jelentése. A júlia névhez két szent is kapcsolódik, az egyik Korzikai Szent Júlia szűz, aki Korzikán halt vértanú halált, mert nem volt hajlandó áldozni a pogány isteneknek. Korzikai Szent Jólia ünnepnapja: május 22. A másik szent Billiart Júlia, akit 1969-ben avattak szentté. Júlia már tizennégy éves korában fogadalmat tett arra, hogy életét a szegények vallásos nevelésének szenteli. Ünnepnapja halálának napja: április 8. Júlia név gyakoriság A történeti adatok alapján a Júlia a XVII. században a 15. leggyakoribb név volt, míg a XVIII. században növekedett a népszerűsége, a 12. helyen állt.  A XX. század első felében sokat veszített népszerűségéből. 1967-ben hazánkban csupán 115 kislány kapta ezt a nevet, így sem ekkor, sem a nyolcvanas évek közepén nem tartozott a 25 leggyakoribb név közé. Az 1990-es években a Júlia ritka, a 2000-es években pediga az 50-81. leggyakoribb női név. 
Május 23.
Dezső névnap Május 23-án van a hagyományos naptárakban. A Dezső férfinév a latin Desiderius névből származik, aminek a kiejtése Dezsidérius volt, és a ennek az alakváltozatnak a rövidült és -ő kicsinyítőképzős változata a Dezső. A név jelentése: óhajtott, kívánt (gyermek).  A május 23-i névnap Szent Dezső egyházi emléknapja. Szent Dezső az 500-as évek második felében élt és tevékenykedett,  francia püspök és vértanú volt. Az 1990-es években a Dezső igen ritka volt,  a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 24.
Az Eliza az Elisabeth (magyarul Erzsébet) név több nyelvben meglévő rövidülése. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Eszter névnap Május 24-én van a hagyományos naptárakban.  Az Eszter perzsa eredetű női név, melynek jelentése csillag. Istár asszír-babilóniai istennő nevével azonos eredetű. Egy másik elmélet szerint héber eredetű és a jelentése mirtusz, ez azonban a bibliai alaknak, Eszternek a másik nevére, a Hadassára vonatkozik. Az Eszter nemzetközileg is elterjedt: angol-szász országokban Esther vagy Hesterként használják, az olaszoknál Stella, míg spanyol nyelvterületen Ester. A franciáknál Estelle formában terjedt el, míg a perzsáknál pedig Istar névként ismert. Eszter név gyakorisága és becézése Az Eszter nevet a 16-18. században nagyon gyakran adták a kislányoknak, majd veszített a népszerűségéből. 1967-ben 143-an kapták ezt a nevet, a 80-as években a 12. leggyakoribb női név volt. Az 1990-es években is igen gyakori név, a 2000-es években a 8-14. leggyakoribb női név  Az Eszter esetén az alábbi becenevek ismertek: Eszti, Esztike, Eszterke, Ettike, Pöszi, Pöszike, Pöszke.
Május 25.
Az Orbán férfinév a latin Urbanus névből ered, amelynek jelentése: városi. Az 1990-es években az Orbán szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
Május 26.
Evelin névnap május 26-án van.  Az Evelin név az Éva angol és francia eredetű továbbképzése, egyes elméletek szerint viszont lehet a kelta eredetű Eiblin vagy a germán eredetű Avelina alakváltozata is.  Az Evelin az 1990-es években ritka név volt, a 2000-es években a 19-66. leggyakoribb női név.
Fülöp névnap Május 1-én és Május 26-án van a hagyományos naptárakban. A Fülöp férfinév a görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. A név jelentése: lókedvelő. A május végi névnap Néri Szent Fülöphöz kapcsolódik, aki a 16. században élt katolikus pap volt,  Az ő nevéhez fűződik az Oratoriánus rend megalapítása Az 1990-es években a Fülöp szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. A Fülöp név nagyon kedvelt a francia és a spanyol uralkodói családban, Spanyolországban hat, míg a franciáknál öt király viselte a Fülöp nevet.
Május 27.
A Hella női név a Heléna és a Helga német beceneve. Hella az 1990-es években szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Május 28.
Az Emil férfinév a latin Aemilius nemzetségnévből ered. Jelentése: versengő, igyekvő. Női párja: Emília. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között.
A Csanád férfinév az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik, -d kicsinyítő képzővel. Az 1990-es években igen ritka név, a 2000-es években az 53-90. leggyakoribb férfi név között.
Május 29.
Magdolna névnap Május 29-én és Július 22-én van a hagyományos naptárakban. A Magdolna név, a héber eredetű Magdaléna név magyar alakváltozata. A Magdaléna név jelentése Magdala városából származó nő.  A Magdolna név fjúliusi névnapja Maria Magdalénához kapcsolódik, akit a katolikus, az ortodox és az anglikán egyház is szentként tisztel ésJúlius 22-én van az ünnepnapja.
Május 30.
A Janka a Johanna magyarítására született újjá a 19. században, a János névnek egy igen ritka becenevéből. A Janka egyben a francia eredetű Zsanett magyar tükörfordítása, mely név a Johanna (Jeanne) francia kicsinyítő képzős megfelelőjének (Jeannette) magyar helyesírású változata. A Janka eredetileg férfinév volt, mégpedig a János rövidült alakja, −ka kicsinyítő képzővel ellátva. Ugyanolyan becézett forma volt, mint a ma is használatos Jankó. Férfi becézőként korai az előfordulása (1092, 1408), 1476−ban Kis-Jankó alakban is lejegyezték egyik oklevelünkben. A Doboka vármegyei Jankafy család egy Janka nevű őséről (1306−48) vette a nevét. A 19. századra mint férfi becéző, elavulttá vált, ezáltal a magyar romantika névújítóinak lehetősége nyílt arra, hogy női névként felelevenítsék, és a latin eredetű Johanna ill. a francia eredetű Zsanett magyar megfelelőjeként használják. Egyes nyelvkutatók szerint a 8-9. században a levédiai magyarok Jánka formában már használták a nevet, melynek a jelentése lányka volt, régies alakban. 
A Zsanett névnap május 30-ám van  a hagyományos naptárakban. A Zsanett név a francia Johanna név kicsinyítőképzős változata, ami latin eredetű. A Johanna jelentése Isten kegyelme.Zsanett május 30-i névnapja Szent Johanna ünnepnapjához kötődik.  Zsanett név gyakorisága A Zsanett név a 19. század végén terjedt el Magyarországon, és azóta is népszerű névnek számít. A Zsanett a 90-es években gyakori név volt, a 2000-es években a 36-82. helyen szerepelt.
Május 31.
Petronella: a Petrónia kicsinyítőképzős változata. Az 1990-es években a Petronella ritka,  a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.
Angéla névnap május 31-én van a hagyományos naptárakban. Az Angéla  női név az Angelus és Angelusz férfinevek női párja. A név jelentése isten követe, vagy angyal.  Az 1990-es években az Angéla igen ritka név volt, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Közelgő névnapok

Névnap kereső

Július hónap névnapok